Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Altrecht gaat van start met DITSMI

DITSMI is een behandelmethode voor patiënten met ernstige psychiatrische problemen en staat voor diagnose, indicate, treat severe mental illness. Het doel van DITSMI is om de kwaliteit van leven te verbeteren. Voor de patiënten van GGNet heeft de methode al goede resultaten opgeleverd. Altrecht wil DITSMI nu ook gaan toepassen bij patiënten die een voortgezette klinische behandeling (VKB) volgen. Voor de projectcoördinatie en monitoring ontving Altrecht een ZonMW subsidie.

Hoe draagt DITSMI bij aan herstel?

Patiënten met ernstige psychiatrische problemen zijn vaak al voor langere tijd in zorg. Met DITSMI gaan we vanuit een multidisciplinair perspectief opnieuw op zoek naar de achterliggende oorzaak van de problemen en naar de best passende behandeling. Dit betekent bijvoorbeeld dat de patiënt minder of andere medicijnen krijgt. Of dat we de behandeling of begeleiding aanscherpen. Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding of gesprekken met de psycholoog. Het behandelteam maakt deze keuzes samen met de patiënt en zijn naasten. Zo krijgt het herstelproces van de patiënt een nieuwe impuls. Dit draagt bij aan hoop, een zinvoller leven en een positiever zelfbeeld. Uiteindelijk is het doel dat patiënten meer regie krijgen over hun leven buiten de kliniek. 

Kick-off

Op dinsdag 24 mei vond de kick-off plaats in de Kapel in Zeist. Na een welkomstwoord door projectcoördinator Mieke van Boxtel, introduceerde Danielle van Duin van het Trimbos instituut de DITSMI-methode. Mike Veereschild, psychiater GGNet, en Anneke van der Veen namens Projectbureau DITSMI, legden de methode uit. Mieke van Boxtel lichtte vervolgens toe hoe DITSMI patiënten bij VKB kan helpen. Tot slot deelde Cassandra Barkman een indrukwekkend ervaringsverhaal over de rol van herdiagnostiek bij haar behandeling. Voor haar herstel bleek ervaringskennis een belangrijke factor bij het stellen van de juiste diagnose.

Meer weten?

Het implementatieproject en het onderzoek worden uitgevoerd in het kader van het kennis- en expertisenetwerk Netwerkzorg en de Altrecht-onderzoekslijn gericht op patiënten met ernstige psychiatrische problemen ‘Schroeder van der Kolk’.

Wil je meer weten over DITSMI en VKB? Neem dan contact op met Mieke van Boxtel via m.van.boxtel@altrecht.nl. Voor informatie over het cliëntgerichte onderzoek naar DITSMI kun je contact opnemen met Wilma Swildens via w.swildens@altrecht.nl