Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Disclaimer

Website

Het copyright op de teksten en afbeeldingen op deze site ligt bij de afdeling Marketing en Communicatie van Altrecht, die de informatie met veel zorg heeft samengesteld.
Dat betekent dat iedere bezoeker deze informatie voor eigen gebruik mag gebruiken en uitprinten. Het openbaar maken of verspreiden hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Altrecht. Mail hiervoor naar: communicatie@altrecht.nl

Altrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site of de sites waarnaar vanuit https://altrecht.nl/ wordt gelinkt. Ook kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Blogs en forum
Altrecht is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de blogs en de reacties op het forum. Wel zal Altrecht deze in de gaten houden en behoudt zij het recht om blogs en forumreacties van de site te verwijderen.

Mail

Alle door Altrecht verzonden e-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als je niet de beoogde ontvanger bent van een e-mailbericht, verzonden door Altrecht, verzoeken wij je vriendelijk om de verzender hiervan direct op de hoogte te brengen en het bericht van alle locaties in je computer en netwerk te verwijderen.

Bij verstrekking aan en/of gebruik door derden van de inhoud van deze e-mailberichten kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen.

Altrecht is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Meer informatie over het gebruik van cookies.