Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Boos en opstandig gedrag bij kinderen

Als je je op jonge leeftijd voortdurend prikkelbaar, boos en opstandig voelt

Ieder kind heeft wel eens een driftbui of reageert wel eens boos. Dat is normaal. Als je een gedragsstoornis hebt, gedraag je je vaak en zonder reden boos en opstandig. Bijvoorbeeld als een volwassene je vraagt om iets te doen. Je wilt die persoon dan het liefst slaan of schoppen. Misschien maak je expres dingen kapot of spijbel en lieg je veel. Het lukt niet om hier zomaar mee te stoppen. Een gedragsstoornis haalt je leven flink overhoop en verstoort de omgang met anderen.

Er zijn twee soorten gedragsproblemen. Oppositioneel-opstandig gedrag (ODD) en antisociaal gedrag (CD). Bij ODD heb je voornamelijk moeite met gezag en gedraag je je vaak opstandig of prikkelbaar. Als je CD hebt, vertoon je daarnaast agressief gedrag zoals slaan, schelden of bedreigen.

Belangrijkste kenmerken ODD

Hier herken je jezelf misschien wel in:

  • je wordt snel driftig;
  • je houdt je niet aan regels;
  • je maakt vaak ruzie met volwassenen;
  • je ergert anderen met opzet;
  • je bent vaak boos en ergert je snel.

Belangrijkste kenmerken CD

Hier herken je jezelf misschien wel in:

  • je pest, bedreigt en intimideert anderen;
  • je gebruikt wapens om anderen pijn te doen;
  • je dwingt anderen tot seksuele handelingen;
  • je brengt met opzet schade toe aan bezittingen van anderen;
  • je spijbelt en loopt weg van huis.

Meer weten?

Bezoek een van deze websites:

We zagen Sjors alleen maar verder afglijden; hoe machteloos kun je je voelen!

ouders van Sjors (16)

Hoe kan Altrecht mij helpen?