Trauma TRTC

Voor volwassenen met een vroegkinderlijk chronisch trauma

Sommige kinderen hebben al op jonge leeftijd traumatische ervaringen meegemaakt, zoals verwaarlozing, mishandeling of sexueel misbruik. Daar kun je als volwassene nog steeds ernstige klachten van hebben. Zoals in het omgaan met emoties, in het aangaan en onderhouden van relaties, in je werk of tijdens een opleiding.

Trauma (TRTC) is specialist in diagnostiek en behandeling van volwassenen die te maken hebben met de gevolgen van ernstige traumatisering in hun kinderjaren. Dit noemen we vroegkinderlijke chronische traumatisering.

Voor wie?

Volwassenen die lijden onder de gevolgen van vroegkinderlijke chronische traumatisering kunnen bij het traumacentrum terecht. Het gaat om mensen die tijdens hun kindertijd zwaar en langdurig zijn mishandeld en verwaarloosd. Dat kan zijn op emotioneel, lichamelijk en/of seksueel gebied. Als gevolg hiervan hebben zij zeer ernstige psychische problemen en lichamelijke en sociale klachten. In het dagelijks leven hebben zij hier nog veel last van. 

Voor wie niet?
Behandeling bij Trauma TRTC is niet geschikt voor mensen die:

 • last hebben van een oorlogstrauma;
 • een andere stoornis hebben die eerst behandeld moet worden;
 • geen vast inkomen en geen vaste woon- of verblijfplaats hebben;
 • weigeren om informatie te geven over eerdere behandelingen;
 • de Nederlandse taal niet goed beheersen.

U bent aangemeld bij Trauma TRTC. En dan?

Intake en diagnostiek

Frank

"Er is geen weg naar geluk, geluk is die weg.

Lees meer

Wanneer u bent aangemeld bij Trauma TRTC door bijvoorbeeld uw huisarts of een andere medisch specialist binnen of buiten Altrecht, geeft hij of zij ook schriftelijke informatie over uw problemen. Dat is nodig zodat wij goed kunnen beoordelen of Trauma TRTC voor u de juiste plek is voor diagnostiek en eventuele behandeling. Als dat zo is, nodigen wij u uit voor een eerste gesprek. De intake & diagnostiekfase duurt ongeveer zes tot zestien weken. Dat is afhankelijk van de vraag bij aanmelding.

Het kan zijn dat in de diagnostiekfase duidelijk wordt dat u niet in aanmerking komt voor behandeling bij Trauma TRTC. U wordt dan terugverwezen naar degene die u heeft aangemeld (verwijzer).

Komt u wel voor behandeling in aanmerking, dan plaatsen wij u op de wachtlijst voor individuele behandeling. Tot aan de start van de behandeling, blijft de verwijzer verantwoordelijk voor uw behandeling en de overbrugging van de wachttijd.

Behandeling

Het doel van de poliklinische behandeling is dat u na verloop van tijd leert omgaan met uw trauma, zodat u weer kunt functioneren in het dagelijks leven. Hierdoor verbetert de kwaliteit van uw leven en dat van uw directe omgeving. De behandeling is een intensief proces waar u zelf een actieve rol in speelt.

Behandeling van trauma’s is verdeeld in drie fasen:

 • Fase 1 Stabilisatie:       Voorlichting (psycho-educatie) en het verminderen van de klachten waar u in het dagelijks leven last van hebt.
 • Fase 2 Integratie:         Behandeling traumatische ervaringen (traumaverwerking)
 • Fase 3 Rehabilitatie:   Hoe kunt u uw dagelijks leven (gezin, vrienden, werk, opleiding) weer zo goed mogelijk oppakken. Rouw, accepteren
  en leren omgaan met restklachten.

Het is afhankelijk van uw situatie en uw hulpvraag of u een of meerdere fasen doorloopt tijdens uw behandeling. Samen met uw behandelaar kijkt u welke behandelvorm het beste bij u past.

De behandeling bestaat uit individuele gesprekken met een behandelaar en aanvullende behandeling in een groep. U kunt alleen deelnemen aan een groepsbehandeling, als u ook individuele gesprekken heeft met een behandelaar bij Altrecht of een andere ggz-instelling.

Behandelduur

De behandelduur verschilt per persoon. Dit is afhankelijk van de gestelde diagnose. Doorgaans duurt de behandeling meerdere jaren. Minimaal 1x keer per 6 maanden bespreekt u met uw behandelaar hoe de behandeling verloopt en of verdere behandeling bij het traumacentrum nodig is.

Folders groepsbehandeling

Vaardigheidstraining DIS

Deeltijdbehandeling CPTSS

Bent u verwijzer?

Het TRTC Altrecht is aangesloten bij het landelijk samenwerkingsverband van TRTC’s. Hierin zijn de zes in volwassenen gespecialiseerde TRTC’s verenigd, met als doel deskundigheidsbewaking, standaardisatie en kennisoverdracht. Het TRTC werkt superregionaal.

U kunt terecht bij Trauma TRTC voor:

 • vragen over diagnostiek
 • behandeladvies
 • aanmeldingen voor individuele behandeling
 • aanmeldingen voor ons groepsaanbod (CPTSS deeltijd behandeling of DIS-vaardigheidstraining), mits individuele behandeling door een externe behandelaar gewaarborgd blijft

Voor overleg kunt u contact opnemen met de aanmeldcoördinator van het TRTC via 030 – 230 8790. 

Indicaties

Trauma TRTC richt zich op de behandeling van enkele specifieke traumagerelateerde diagnoses:

 • Complexe Post Traumatische Stress Stoornis (CPTSS)
 • Dissociatieve Stoornis Niet Anders Omschreven (DS NAO)
 • Dissociatieve Identiteits Stoornis (DIS)

Contra Indicaties

Behandeling bij Trauma TRTC is niet geschikt voor mensen die:

 • een psychotische of andere stoornis hebben die eerst behandeld moet worden;
 • Geen stabiele omgeving hebben (geen vast inkomen en geen vaste woon- of verblijfplaats)
 • weigeren om informatie over eerdere behandelingen te geven;
 • een gedwongen behandeling ondergaan door een juridische maatregel.
 • een IQ hebben van < 80

Minimaal 1x keer per 6 maanden wordt het behandelverloop geëvalueerd en de indicatie gesteld voor verdere behandeling.

Wachttijden

Het TRTC kan aanmeldingen accepteren voor intake en behandeling uit het verzorgingsgebied van Altrecht.

Patiënten buiten het verzorgingsgebied van Altrecht kunnen aangemeld worden voor diagnostiek en voor deelname aan vaardighedengroepen. Zij houden dan een eigen behandelaar in hun eigen verzorgingsgebied.

Individuele behandelingen van patiënten van buiten de regio kan het TRTC  in zeer beperkte mate uitvoeren, en alleen als er duidelijke afspraken zijn over crisisopvang in de eigen regio.

Eenheid Aanmeldwachttijd Behandelingswachttijd
TRTC 8 20

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 12 maart 2019.

Ziektebeelden bij deze zorgeenheid

  dissociatieve stoornissen, extreme stress

  Iedereen kent wel momenten van vergeetachtigheid, verstrooidheid of even dagdromen. Dit zijn normale verschijnselen. Pas als iemand door deze verschijnselen niet meer goed functioneert in het dagelijks leven, spreken we van een dissociatieve stoornis. Dissociatie betekent letterlijk ‘uiteenvallen’. Bij een dissociatieve stoornis lukt het iemand een bepaalde tijd niet om gebruik te maken van het bewustzijn met alle gedachten, gevoelens en herinneringen. Iemand staat als het ware los van zichzelf.

  Een dissociatieve stoornis is vaak een reactie op een situatie van extreme stress, een bijzonder angstige situatie die iemand meestal niet bewust meer beleeft. Deze stress duurde meestal lang en vond vaak plaats in de kindertijd. Door de dissociatie kan iemand nare gevoelens, die opgeroepen worden door een traumatische ervaring, wegdrukken en eraan ontsnappen.

  Dissociatieve verschijnselen kunnen ook voorkomen bij verschillende psychische stoornissen, zoals bij diverse angststoornissen, stemmingsstoornissen, bij psychose of bij persoonlijkheidsstoornissen.

  angst, depressie, nachtmerries, posttraumatische stress, seksueel misbruik, trauma

  Trauma betekent eigenlijk: wond. Het is een emotionele beschadiging die is ontstaan na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Als het verwerken van een dergelijke gebeurtenis niet goed lukt, blijven er klachten bestaan die het dagelijks leven verstoren.

  Een gebeurtenis die een intens gevoel van machteloosheid oproept bij de persoon in kwestie noemen we traumatisch. Daarbij zorgt de gebeurtenis voor een acute verstoring in het leven. De normale loop van het bestaan wordt doorbroken. Had de persoon tot aan de gebeurtenis het vooruitzicht op een leven dat zich in een bepaalde lijn zou ontwikkelen, daarna ervaart hij of zij het leven als compleet veranderd.

  Er zijn heel veel gebeurtenissen die tot trauma’s kunnen leiden:

  • Acute, onverwachte schokkende gebeurtenissen, zoals een ernstig auto-ongeluk of brand, maar ook een scheiding.Er is sprake van een eenmalige traumatische ervaring die duidelijk is afgebakend.
  • Schokkende gebeurtenissen die veel langer achtereen optreden (bijvoorbeeld ernstige verwaarlozing, seksueel misbruik, huiselijk geweld of, bij vluchtelingen, oorlogsgeweld) en die zich kenmerken door permanente dreiging en zich herhalende schokkende ervaringen. Het gaat dan om herhaalde en vaak ook langdurige traumatisering.

  Voor het verwerken van een schokkende gebeurtenis is tijd nodig. Als die verwerking te lang duurt, of helemaal uitblijft, is er sprake van een trauma. Iemand kan dan niet meer normaal functioneren, bijvoorbeeld omdat hij probeert bepaalde alledaagse situaties te ontwijken.

  De verschijnselen van een trauma zijn divers. Mensen kunnen last hebben van nare gevoelens, nachtmerries en herbeleving van de traumatiserende gebeurtenis. Ook kan men lijden aan angsten, slaapstoornissen, geheugenverlies, gespannen zijn, prikkelbaar en boos zijn en depressieve gevoelens.

   

   

Medewerkers

Rina Spruyt

1. Leidinggevende

Lieske Sonneveldt

2. Inhoudelijk leidinggevende

Melchior Mekel

3. Teammanager

Kristel Muis

GZ-psycholoog

Maaike van den Dungen

Klinisch psycholoog i.o.

Contact

Locaties
 • Trauma TRTC

Nieuwe Houtenseweg 2
3524 SH Utrecht
030-230 8790
Fax: 030 – 280 9299
trtczeist@altrecht.nl

Route.