Trauma TRTC

Voor volwassenen met een ernstig vroegkinderlijk trauma

 

Altrecht Topreferent traumacentrum (TRTC) richt zich op diagnostiek en behandeling van volwassenen die te maken hebben met de gevolgen van ernstige traumatisering in hun kinderjaren door mishandeling en seksueel misbruik in combinatie met verwaarlozing. In het dagelijks leven zijn er ernstige problemen in het omgaan met emoties, het zelfbeeld en in het aangaan en vasthouden van relaties en werk. Meestal is er ook sprake van klachten die passen bij een post traumatisch stress syndroom (PTSS).

Voor wie?

Altrecht TRTC behandelt volwassen mannen en vrouwen die op jonge leeftijd ernstig en langdurig getraumatiseerd zijn en als gevolg daarvan complexe PTSS of een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) hebben ontwikkeld. Dikwijls is er ook sprake van persoonlijkheidsproblematiek en is eerdere behandeling ontoereikend is gebleken.

U bent aangemeld bij Trauma TRTC. En dan?

Nadat u bij ons bent aangemeld nodigen we u uit voor een intakegesprek. In dit gesprek inventariseren we uw klachten en staan we stil bij uw hulpvraag. Daarna kijken we samen met wat er precies aan de hand is. Dat doen we met behulp van vragenlijsten en psychologisch en/of psychiatrisch onderzoek. We proberen deze fase binnen 6 weken af te ronden.

Frank

"Er is geen weg naar geluk, geluk is die weg.

Lees meer

Het kan zijn dat in de intake en diagnostiekfase duidelijk wordt dat behandeling bij Altrecht TRTC niet past bij uw vraag of problemen. We zullen, waar kan en gewenst, meedenken met een behandeladvies. U wordt dan terugverwezen naar degene die u heeft aangemeld (verwijzer).

Komt u wel voor behandeling in aanmerking, dan plaatsen wij u op de wachtlijst voor behandeling. Tot aan de start van de behandeling, blijft de verwijzer verantwoordelijk voor uw behandeling.

Behandeling

Behandeling binnen TRTC is intensief en veranderingsgericht en vraagt van u een actieve inzet. Doelen van behandeling kunnen onder andere zijn het verbeteren van grip op uw dagelijks leven, het verwerken van herinneringen aan traumatische ervaringen en het verbeteren van relaties en rollen in uw dagelijks leven.

De behandeling bestaat uit verschillende onderdelen:

Startfase (3 maanden): In deze fase krijgt u individuele begeleiding en volgt u diverse groepsmodules. Aan het eind van de startfase moet duidelijk zijn of behandeling in ons centrum zinvol en haalbaar is. We besteden veel tijd aan psycho-educatie over PTSS, CPTSS en DIS, aan het maken van een crisispreventieplan en het leren reguleren van spanning en emoties. Contact met naasten is altijd onderdeel van de behandeling. Ook wordt psycho-educatie gegeven over de twee verschillende behandelmodellen die gehanteerd worden:

Na de startfase stellen wij in een evaluatiegesprek met u vast of behandeling haalbaar is en welk behandelmodel aansluit bij u. Dan zet u de behandeling voort bij een individuele behandelaar en kunt u aanvullende groepsmodules volgen, afhankelijk van uw doelen. In beide behandelmodellen bestaat de behandeling uit 3 paden:

 1. “Leren over jezelf” (3-12 maanden) gaat over het leren begrijpen van jezelf en je problemen tegen de achtergrond van vroege levensgebeurtenissen en over het leren hanteren van emoties en gedrag.  We besteden veel aandacht aan:
  • psycho-educatie;
  • het vergroten van vaardigheden, zoals emotieregulatie;
  • het voorkomen van een crisis en het omgaan met crisis;
  • het uitbreiden van netwerk en dagbesteding;
  • het verbetering van leefstijl.
 2. “Traumaverwerking” (1-3 jaar). Hiermee bedoelen we intensief werken aan vroege (hechtings)trauma’s en het kunnen hanteren van bijbehorende emoties. Doelen zijn om ‘hier en nu’ te kunnen onderscheiden van ‘daar en toen’ en om in het heden beter te kunnen functioneren in allerlei opzichten.
 3. “Omgaan met en acceptatie van restklachten” (3-6 maanden) met als doel een waardevol leven leiden met restklachten. We noemen dat ‘van klacht naar kracht’. We besteden aandacht aan hoe u uw dagelijks leven wilt gaan leiden. Indien vervolgbehandeling elders gewenst is, wordt dit in gang gezet.

Het is afhankelijk van uw mogelijkheden en uw hulpvraag welke thema’s in uw behandeling doorgewerkt worden

Behandelduur

De behandelduur verschilt per persoon en is afhankelijk van de verschillende thema’s die doorgewerkt worden. Doorgaans duurt de behandeling een aantal jaren. Eenmaal per drie maanden bespreekt u met uw behandelaar hoe de behandeling verloopt en of verdere behandeling bij het traumacentrum zinvol blijft. Eenmaal per jaar heeft u een gesprek met een behandelaar die niet betrokken is bij uw behandeling om de voortgang te evalueren.

Second opinion

Trauma TRTC biedt ook second opinions aan voor vragen over diagnostiek of behandeladvies. De behandeling blijft dan bij de verwijzer.

Bent u verwijzer?

De verwijzer (vaak de huisarts) meldt een patiënt aan voor een intake of overname van behandeling bij Altrecht Entree. >> Ga naar informatie over aanmelden.

Voor informatie over een aanmelding kunt u contact opnemen met de aanmeldcoördinator van het TRTC via 030 – 230 8790. 

Het TRTC kan aanmeldingen accepteren voor intake en behandeling uit het verzorgingsgebied van Altrecht.

Patiënten buiten het verzorgingsgebied van Altrecht kunnen aangemeld worden voor een second opinion, voor diagnostiekvragen  en voor deelname aan modules. Zij houden dan een eigen behandelaar in hun eigen verzorgingsgebied.

Individuele behandelingen van patiënten van buiten de regio kan het TRTC  in zeer beperkte mate uitvoeren, en alleen als er duidelijke afspraken zijn over crisisopvang in de eigen regio.

Wachttijden

Klik hier: alle informatie over wachttijden, zorgbemiddeling en de actuele wachttijden van alle zorgeenheden staan bij elkaar op één centrale pagina.

Ziektebeelden bij deze zorgeenheid

  dissociatieve stoornissen, extreme stress

  Iedereen kent wel momenten van vergeetachtigheid, verstrooidheid of even dagdromen. Dit zijn normale verschijnselen. Pas als iemand door deze verschijnselen niet meer goed functioneert in het dagelijks leven, spreken we van een dissociatieve stoornis. Dissociatie betekent letterlijk ‘uiteenvallen’. Bij een dissociatieve stoornis lukt het iemand een bepaalde tijd niet om gebruik te maken van het bewustzijn met alle gedachten, gevoelens en herinneringen. Iemand staat als het ware los van zichzelf.

  Een dissociatieve stoornis is vaak een reactie op een situatie van extreme stress, een bijzonder angstige situatie die iemand meestal niet bewust meer beleeft. Deze stress duurde meestal lang en vond vaak plaats in de kindertijd. Door de dissociatie kan iemand nare gevoelens, die opgeroepen worden door een traumatische ervaring, wegdrukken en eraan ontsnappen.

  Dissociatieve verschijnselen kunnen ook voorkomen bij verschillende psychische stoornissen, zoals bij diverse angststoornissen, stemmingsstoornissen, bij psychose of bij persoonlijkheidsstoornissen.

  angst, depressie, nachtmerries, posttraumatische stress, seksueel misbruik, trauma

  Trauma betekent eigenlijk: wond. Het is een emotionele beschadiging die is ontstaan na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Als het verwerken van een dergelijke gebeurtenis niet goed lukt, blijven er klachten bestaan die het dagelijks leven verstoren.

  Een gebeurtenis die een intens gevoel van machteloosheid oproept bij de persoon in kwestie noemen we traumatisch. Daarbij zorgt de gebeurtenis voor een acute verstoring in het leven. De normale loop van het bestaan wordt doorbroken. Had de persoon tot aan de gebeurtenis het vooruitzicht op een leven dat zich in een bepaalde lijn zou ontwikkelen, daarna ervaart hij of zij het leven als compleet veranderd.

  Er zijn heel veel gebeurtenissen die tot trauma’s kunnen leiden:

  • Acute, onverwachte schokkende gebeurtenissen, zoals een ernstig auto-ongeluk of brand, maar ook een scheiding.Er is sprake van een eenmalige traumatische ervaring die duidelijk is afgebakend.
  • Schokkende gebeurtenissen die veel langer achtereen optreden (bijvoorbeeld ernstige verwaarlozing, seksueel misbruik, huiselijk geweld of, bij vluchtelingen, oorlogsgeweld) en die zich kenmerken door permanente dreiging en zich herhalende schokkende ervaringen. Het gaat dan om herhaalde en vaak ook langdurige traumatisering.

  Voor het verwerken van een schokkende gebeurtenis is tijd nodig. Als die verwerking te lang duurt, of helemaal uitblijft, is er sprake van een trauma. Iemand kan dan niet meer normaal functioneren, bijvoorbeeld omdat hij probeert bepaalde alledaagse situaties te ontwijken.

  De verschijnselen van een trauma zijn divers. Mensen kunnen last hebben van nare gevoelens, nachtmerries en herbeleving van de traumatiserende gebeurtenis. Ook kan men lijden aan angsten, slaapstoornissen, geheugenverlies, gespannen zijn, prikkelbaar en boos zijn en depressieve gevoelens.

   

   

  Als mensen een traumatische ervaring meemaken, voelen ze zich extreem bang, hulpeloos of bedreigd. Vaak voelen zij ook lichamelijke symptomen, zoals zweten, hartkloppingen en een versnelde ademhaling. Dit zijn normale menselijke en automatische reacties op gevaar en dreiging, die ook wel de ‘vecht/vlucht reacties’ worden genoemd. Het lichaam maakt zich klaar om te vluchten of in de aanval te gaan. Dit gebeurt vanzelf en helpt ons om in gevaarlijke situaties te overleven. Ook kan het zijn dat je met een ‘bevriesreactie’ reageert op de traumatische ervaring. Je lichaam houdt zich als het ware stil om de traumatische gebeurtenis te kunnen doorstaan.

  Lang na de traumatische gebeurtenissen zelf, kunnen bepaalde dingen zoals geluid, geur, aanraking (zogenaamde triggers) dezelfde reacties oproepen. Het lijf reageert dan weer net alsof het daadwerkelijk in gevaar is. Mensen beleven dan de traumatische gebeurtenissen elke keer opnieuw, met alle lichamelijke reacties van dien. Daarom worden deze ervaringen ook wel ‘herbelevingen’ genoemd. Herbelevingen kunnen zich voordoen in de vorm van nachtmerries, maar ook optreden als je wakker bent. Hoe de inhoud van herbelevingen ook verschilt per persoon: ze leveren vaak veel angst en stress op. Een logisch gevolg hiervan is dat de meeste mensen de herinneringen aan de traumatische gebeurtenissen proberen weg te drukken of te negeren. Op korte termijn kan de spanning zo wat dalen. Helaas werkt dit op de langere termijn juist niet. Hoe hard je het ook probeert: de herinneringen blijven zich aan je opdringen.

  Wanneer er sprake is van steeds terugkerende en zich opdringende herinneringen, schrikreacties, vermijding en negatieve emoties, spreken we van een post traumatische stress stoornis.

  PTSS is in het algemeen goed te behandelen met methodieken als imaginaire exposure, EMDR, NET (Narratieve Exposure Therapie) en imaginaire rescripting. Altrecht kent een Intensieve Ambulante Traumabehandeling, naast de reguliere behandelvormen van 1 of 2x per week.

  Link naar EMDR-vereniging: www.EMDR.nl

  Folder Intensieve Ambulante Traumabehandeling (IAT)

Medewerkers

Rina Spruyt

1. Leidinggevende

Lieske Sonneveldt

2. Inhoudelijk leidinggevende

Melchior Mekel

3. Teammanager

Kristel Muis

GZ-psycholoog

Maaike van den Dungen

Klinisch psycholoog i.o.

Manon Kuipers

Psychotherapeut

Contact

Locaties
 • Trauma TRTC

Nieuwe Houtenseweg 2
3524 SH Utrecht
030-230 8790
Fax: 030 – 280 9299
trtczeist@altrecht.nl

Route.