Psychosomatiek Eikenboom

 

Behandeling van aanhoudende lichamelijke klachten

“Er zit weer beweging in mijn nek en ik kan weer vrienden bezoeken. Ik ben nog steeds die
onzekere, perfectionistische Ria, maar ik heb hier geleerd dat dit mag, het is niet gek.” Altrecht
Psychosomatiek Eikenboom is er voor de behandeling van ernstige aanhoudende lichamelijke
klachten, waarin ook emotionele factoren of omstandigheden een rol spelen.

Nieuws i.v.m. Corona voor verwijzers en patiënten

Dit bericht geldt voor verwijzers en patiënten die zijn of worden aangemeld bij Psychosomatiek Eikenboom.

 • Bent u verwijzer? U kunt patiënten aanmelden, er vinden gewoon intake- en onderzoeksgesprekken plaats.
 • Bent u aangemeld bij Psychodiagnostiek Eikenboom en durft u het nog niet aan om naar ons toe te komen in verband met Corona?  U kunt de gehele intakeprocedure ook via beveiligd beeldbellen volgen. Als u wordt uitgenodigd voor de intakeprocedure, bespreken wij met u wat het beste past.

U kunt er van op aan dat wij alle richtlijnen van het RIVM volgen.

Voor wie zijn we er?

Er zijn mensen, die jarenlang tobben met ernstige lichamelijke klachten waarvoor artsen geen medische oplossing kunnen vinden. Hun klachten zijn blijven bestaan, ondanks diverse vormen van behandeling bij bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, fysiotherapie, revalidatiecentrum of GGz. Na al die ziekenhuisbezoeken raken deze patiënten moedeloos, verliezen het vertrouwen in de zorg en ervaren geen begrip meer van hun omgeving. Denk bijvoorbeeld aan chronische vermoeidheid, chronische pijn in rug, nek of schouders en verlammingsverschijnselen (conversieklachten). Het kan zijn dat er een duidelijke lichamelijke diagnose is maar de klachten niet met behandeling kunnen worden verholpen, het kan ook zijn dat niet geheel duidelijk is waardoor de klachten worden veroorzaakt of aanhouden. In het laatste geval worden de klachten soms omschreven als SOLK: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.

Volwassenen of jongvolwassenen (vanaf 18 jaar), die al lange tijd last hebben van deze problematiek met alle bijkomende problemen, kunnen voor diagnostiek en evt. behandeling bij ons terecht. We kunnen helpen bij het leren veerkrachtig om te gaan met deze vaak ingewikkelde klachten; het is het gebied waarop wij al jarenlang kennis en ervaring hebben opgebouwd. De behandeling bij Altrecht Psychosomatiek Eikenboom is een behandeling in de gespecialiseerde GGz, de patiënten moeten de behandeling wel (lichamelijk en psychisch) aankunnen en gemotiveerd zijn.

Ria

"Ik dacht dat de familie mij een aanstelster vond.

Lees meer

We kunnen helpen bij het veerkrachtig omgaan met deze vaak ingewikkelde klachten; het is het gebied waarop wij al jarenlang kennis en ervaring hebben opgebouwd.

Wat kunnen wij bieden?

Wij zien dagelijks op onze afdelingen hoe sterk lichamelijke, psychische en sociale problemen op elkaar inwerken. We bekijken en behandelen ze dan ook in samenhang met elkaar.

 1. Eerst stellen we samen een diagnose

We starten met een ‘diagnostiek en advies’ traject. Eerst zorgen we ervoor dat we van u (en uw verwijzer) informatie hebben over eerdere onderzoeken en behandelingen. Vervolgens nodigen wij u uit voor een dagdeel diagnostiek waarop u één of meerdere gesprekken zult voeren met verschillende typen behandelaren (artsen en (klinisch) psychologen of psychiater). In dit traject brengen we samen met u in beeld welke factoren een rol kunnen spelen voorafgaand aan de klachten, bij het ontstaan en bij het in stand houden ervan. We kijken daarbij niet alleen naar de lichamelijke kant, maar nemen daarin ook psychologische en sociale factoren mee We sluiten deze fase af met een advies voor behandeling. Dat kan behandeling elders zijn, of een behandelaanbod binnen onze afdeling.

 1. De behandeling zelf

Indien u bij ons in behandeling komt, volgt u een behandelprogramma, dat is afgestemd op uw problemen en diagnose. Soms is dat individueel, maar vaak is dat in groepsverband. Ook worden op indicatie uw gezin, familie of andere naasten betrokken bij de behandeling, binnen de klinieken is dat altijd het geval.

De behandeling richt zich op het vergroten van de kwaliteit van uw leven, om beter te functioneren of weer perspectief te vinden, ondanks de klachten. De klachten zijn vaak niet ‘zomaar’ op te lossen. U leert de signalen die u lichaam u geeft, beter te begrijpen en te hanteren. Ook leert u op andere wijze met uw klachten en mogelijk met emoties of gebeurtenissen in uw leven om te gaan.

We merken dat veel patiënten erg opgelucht zijn dat onze aanpak toch aantoonbare mogelijkheden biedt voor nieuw perspectief. Wij vinden de motivatie van onze patiënten dan ook altijd erg hoog (en daar zijn we ook heel blij mee!) 

Marie

"Over mijn grenzen gaan blijft een valkuil, eentje waar ik vroeger automatisch intrapte..

Lees meer

Bij ons in behandeling, wat kunt u verwachten?

In ons ambulant centrum bieden we een verschillende behandelprogramma’s, die kunnen variëren van poliklinische behandeling tot deeltijdbehandeling van 1, 2 of 3 dagen per week. Meestal is dit in groepsverband, soms kiezen we voor individuele behandeling.

Als ambulante behandeling niet mogelijk is, vanwege de ernst van uw klachten of de reisafstand (meer dan 70 kilometer van Zeist), kunnen we een klinische opname met u bespreken. Dit betreft een gefaseerd behandeltraject waarin u een deel van de tijd in een van onze klinieken in Zeist verblijft. Hiervoor geldt een variabele wachttijd; Eikenboom is de enige gespecialiseerde klinische voorziening in het land.

Wachttijd

Klik hier: alle informatie over wachttijden, zorgbemiddeling en de actuele wachttijden van alle zorgeenheden staan bij elkaar op één centrale pagina.

Bent u verwijzer?

Eikenboom richt zich op mensen vanaf 18 jaar met een complexe en/of (zeer) ernstige somatisch-symptoomstoornis en/of conversiestoornis. Deze groep wordt daarbij getypeerd door een of meerdere van de volgende kenmerken:

 • Langdurige en meervoudige symptomen
 • Ernstige beperkingen in het functioneren (ADL, sociaal, werk)
 • (Vermoeden van) co-morbiditeit op het vlak van psychopathologie, persoonlijkheidsstoornissen en/of somatische aandoeningen
 • Onvoldoende effect van voorgaande behandeling in de basis en/of specialistische GGZ en/of somatische zorg; mogelijk complicaties, iatrogene schade en/of moeizame communicatie en overeenstemming in hulpverleningsrelaties

Meer informatie over onze doelgroep vindt u hier.

Aanmelding, Diagnostiek & Advies en behandelaanbod

Als verwijzer kunt u desgewenst advies in winnen omtrent casuïstiek. Dit kan telefonisch, bij de aanmeldcoördinator of eventueel door rechtstreeks overleg met de psychotherapeut/arts/psychiater. Hiervoor kunt u bellen met de aanmeldcoördinator van Eikenboom, tel. 030-6965600.

Deze heeft telefonisch spreekuur op:

 • maandag 12.00 – 12.45 uur
 • dinsdag 11.00 – 12.00 uur
 • woensdag 11.30 – 12.30 uur
 • donderdag 11.30 – 12.30 uur
 • vrijdag 10.30 – 11.30 uur

Indien mogelijk wordt u direct doorverbonden. Als dat niet mogelijk is, maken wij een belafspraak met u.

Verwijzers kunnen patiënten ook direct aanmelden via Altrecht Entree, via Zorgdomein. U kunt ook de verwijsbrief  rechtstreeks sturen naar Altrecht Psychosomatiek Eikenboom, Vrijbaan 2, 3705 WC Zeist óf via beveiligd mailen naar de zorgadministratie: zaeikenboom@altrecht.nl.

Patiënten kunnen worden uitgenodigd nadat de door ons opgevraagde informatie compleet is.

Patiënten kunnen vrijwel altijd uitgenodigd worden, mits zij in staat zijn naar ons centrum te reizen en communicatie mogelijk is. Alleen een acute crisissituatie (psychisch of lichamelijk) staat beoordeling in de weg en wordt op dat moment als contra-indicatie voor een Diagnostiek- en Adviestraject (D&A) gezien.

Na aanmelding vindt D&A plaats. Dit is gericht op diagnostiek, evt. second opinion en behandeladviezen. Voorafgaand aan de afspraak trachten wij met de verwijzer de verwachtingen te verhelderen en kunnen eventuele aandachtspunten besproken worden.

Voor patiënten die niet in staat zijn om naar ons centrum te reizen, is op indicatie een consultatie op locatie mogelijk.

Consultatie en second opinion

Op verzoek van verwijzers of patiënten bieden wij onafhankelijke beoordeling aan van de lichamelijke, psychische en sociale toestand van de patiënt voor mensen vanaf 18 jaar uit het gehele land. Voor een aanvraag voor consultatie aan verwijzers is het nodig vooraf afspraken te maken. Een second opinion kan in de vorm van een Diagnostiek en Adviestraject. Indien patiënten vanwege zeer geringe fysieke belastbaarheid niet in staat zijn om naar ons centrum te reizen, kunnen wij een consultatie op locatie verrichten. Doel daarvan is het bieden van een eenmalig advies aan huidig behandelkader, gericht op het doorbreken van een vastgelopen situatie en om het mentaliseren te bevorderen bij vaak machteloze hulpverleners. Regie over behandeling wordt daarbij niet door ons centrum overgenomen.

Indicatiecriteria en contra-indicaties voor behandeling Altrecht Psychosomatiek Eikenboom

Nadat wij een D&A hebben uitgevoerd, kan de conclusie zijn dat de patiënt op dit moment geen behandelaanbod krijgt binnen Eikenboom. Dat kan zijn omdat we nog behandelopties in de eigen regio zien of omdat er nu geen mogelijkheid is om van behandeling bij Eikenboom te profiteren. Bij patiënten met contra-indicaties voor behandeling binnen ons centrum, kan wel bij ons een D&A plaatsvinden met een behandeladvies voor de eigen regio.

Somatische beperkingen vormen in het algemeen geen belemmering voor behandeling bij Eikenboom, maar hierop zijn incidenteel uitzonderingen (bijv. noodzaak monitorbewaking, volledige bedlegerigheid, minder dan driemaal daags een uur op kunnen zijn, intensieve en tijdrovende verzorging). Incidenteel vormen afspraken met andere medisch specialisten over afdekken van somatische risico’s voorwaarde voor behandeling.

Voor ambulante behandeling binnen onze polikliniek of deeltijd geldt een reisafstand van max. 70 km tussen onze locatie in Zeist en de woonplaats van de patiënt. Dit is vanwege de belasting die de reis met zich meebrengt en mogelijke afstemming met zorgverleners in de eigen regio. Buiten deze regio kan alleen een klinische opname geïndiceerd worden.

Hier vindt u informatie over de indicatiecriteria en contra-indicaties.

Indien tijdens Diagnostiek & Advies een van de contra-indicaties actueel blijkt, wordt besproken in hoeverre dit tijdelijk is dan wel wat nodig is om tot aanpassing/oplossing te komen. Wanneer dit met een begrensd stappenplan met ondersteuning in de eigen regio haalbaar lijkt, kan na bereiken van gestelde doelen alsnog tot behandeling bij Eikenboom worden overgegaan.

Cursussen en trainingen

Altrecht Psychosomatiek Eikenboom heeft een uitgebreid aanbod aan cursussen en trainingen voor professionals. Klik hier voor meer informatie.

Psychosomatiek Eikenboom is TOPGGz. Wat betekent dat?

TOPGGz_keurmerkOnze afdeling is TOPGGz erkend. Dat betekent dat we voldoen aan hoogwaardige kwaliteitscriteria die regelmatig worden getoetst. We zijn dus hoog gespecialiseerd op het gebied van ernstige en complexe aanhoudende lichamelijke klachten, waardoor patiënten uit het hele land bij ons terechtkomen. Het betekent dat we veel wetenschappelijk onderzoek doen, maar ook dat collega’s bij ons terecht kunnen voor second opinion en consultatie op het gebied van deze klachten.

Lees meer over TOPGGz

Website TOPGGz over Altrecht Psychosomatiek Eikenboom

Wetenschappelijk onderzoek

Om onze behandeling steeds te verbeteren, doen wij wetenschappelijk onderzoek. Wij kunnen u vragen om hieraan deel te nemen. Dit is altijd vrijwillig.

 

lees meer over Wetenschappelijk onderzoek

 

Relevante websites

Zorgstandaard

Solkweb

Nieuws over onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Ziektebeelden bij deze zorgeenheid

Medewerkers

Carieneke Kandou

5. Stafmedewerker

Monique Kleinloog

Casemanager

Sytske Riphagen

Creatief therapeut

Idalies Bouwens

Fysiotherapeut

Karin Lamers

Fysiotherapeut

Contact

Locaties
 • Psychosomatiek Eikenboom, Zeist

Voortgang 4 – 6 (Hier zijn de klinieken gehuisvest)
3705 WD Zeist
030-6965600

(Postadres: Vrijbaan 2, 3705 WC Zeist)

Route naar begin terrein en 9292 Reisadvies

Plattegrond_en_route_Sanatorium_Zeist_2018

Parkeren: het Sanatoriumterrein van Altrecht heeft een beperkt aantal parkeerplaatsen. Dit levert regelmatig gevaarlijke situaties op. Wij raden u aan zoveel als mogelijk met openbaar vervoer te komen. De bushalte Sanatoriumlaan aan de Utrechtseweg in Zeist en de bushalte Winkelcentrum Vollenhove aan De Dreef in Zeist zijn ongeveer op 10 minuten loopafstand.

 • Psychosomatiek Eikenboom, Woerden

Blekerijlaan 3
3447 GR Woerden
030-6965600

Route en 9292 Reisadvies

 • Psychosomatiek Eikenboom, Hoofdgebouw Zeist

Vrijbaan 2
3705 WC Zeist
030-6965600

Route naar begin terrein en 9292 Reisadvies

Plattegrond_en_Route_Sanatorium_Zeist_2018

Parkeren: het Sanatoriumterrein van Altrecht heeft een beperkt aantal parkeerplaatsen. Dit levert regelmatig gevaarlijke situaties op. Wij raden u aan zoveel als mogelijk met openbaar vervoer te komen. De bushalte Sanatoriumlaan aan de Utrechtseweg in Zeist en de bushalte Winkelcentrum Vollenhove aan De Dreef in Zeist zijn ongeveer op 10 minuten loopafstand.

Gerelateerd

Scholingsaanbod SOLK voor hulpverleners door Altrecht Psychosomatiek Eikenboom

Categorie: Actueel

Scholingsaanbod vanaf najaar 2019 In het najaar van 2019 en het eerste kwartaal van 2020 verzorgt TOPGGz Altrecht Psychosomatiek Eikenboom weer een aantal aantrekkelijke (na)scholingsbijeenkomsten op het gebied van ernstige ‘Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten’ (SOLK) en Somatisch-symptoomstoornissen en verwante stoornissen (DSM-5). Het betreft cursussen en workshops die gebaseerd zijn…

Scholingsaanbod Altrecht Psychosomatiek Eikenboom op het gebied van ernstige SOLK

Categorie: Actueel

In het najaar van 2018 en het voorjaar 2019 verzorgt TOPGGz-centrum Altrecht Psychosomatiek Eikenboom een aantal aantrekkelijke (na)scholingsbijeenkomsten op het gebied van ernstige ‘Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten’ (SOLK) en Somatoforme stoornissen (DSM-IV)/Somatisch-symptoomstoornissen en verwante stoornissen (DSM-5). Het betreft cursussen en workshops die gebaseerd zijn op recente wetenschappelijke inzichten, bewezen…