Psychiatrie en verslaving

 

Specialistische hulp voor mensen met een psychiatrische ziekte en verslaving

Mensen met een psychiatrische ziekte en verslaving hebben vaak te maken met ingewikkelde problemen op het gebied van wonen (o.a. dak- en thuisloosheid), financiën, contacten met anderen en hun gedrag. Zij kunnen of willen zelf geen hulp vragen, waardoor er maatschappelijke overlast en onrust ontstaat. Vaak vragen anderen dan ook om hulp, zoals politie en buren. Bij Altrecht Psychiatrie en verslaving (P&V) kunnen deze mensen terecht voor diagnostiek, behandeling, begeleiding en rehabilitatie.

De zorgeenheid biedt, in samenwerking met andere organisaties, zowel ambulante als klinisch specialistische zorg waarbij aandacht is voor alle gebieden van de problematiek.
De zorgeenheid streeft ernaar met name evidence-based en best-practice behandelinterventies aan te bieden. Binnen de hele zorgeenheid wordt volgens IDDT gewerkt, een evidence-based model voor de geïntegreerde behandeling van de psychiatrische en de verslavingsproblematiek.

Units van de zorgeenheid P&V

De zorgeenheid bestaat uit 4 klinische units van P&V. Voor alle teams geldt dat er een nauwe samenwerking is met andere instanties en instellingen.

P&V Gesloten
P&V Gesloten is een unit voor diagnostiek, kortdurende behandeling, begeleiding en rehabilitatie (herstel op meerdere levensgebieden) van patiënten die, meestal langdurig, lijden aan ernstige psychiatrische en verslavingsproblematiek. Op de unit kunnen 12 mensen opgenomen worden, vrijwillig of met een rechterlijke maatregel. Het doel van de opname is de behandeling van zowel de psychiatrische problematiek als de verslaving. Opname op de unit wordt gezien als een zo kort mogelijke, noodzakelijke module van het ambulante traject. Crisisopname, detox en time-out behoren tot de mogelijkheden.

Folder PenV Gesloten

 

P&V Besloten
P&V Besloten biedt de mogelijkheid tot langer durende klinische behandeling. Op de unit kunnen 16 mensen opgenomen worden. De doelgroep bestaat uit patiënten die langere tijd een beschermende klinische omgeving nodig hebben. De doelstelling is rehabilitatie en herstel. De beschermende omgeving van de unit biedt de mogelijkheid om te werken aan vaardigheden, gedrag, herstel, invulling van de dag en activiteiten.

Folder PenV Besloten

 

P&V Drugsvrij 
P&V Drugsvrij is een behandelunit binnen de zorgeenheid Psychiatrie & Verslaving voor mensen met een dubbeldiagnose met als behandeldoel abstinentie. Op de unit kunnen 6 mensen opgenomen worden. De behandeling zal 3 maanden bedragen en zich intensief richten op de verslavingsproblematiek; daarnaast zal er ook oog zijn voor de bijkomende psychiatrische en psychosociale problematiek. Doel is een veilig klimaat te scheppen waarbinnen een intensieve behandeling wordt geboden om mensen de kans te geven langere tijd abstinent te zijn alvorens zij ambulant hun behandeling weer op kunnen pakken.

Folder PenV Drugsvrij

 

P&V HAT-eenheden
P&V heeft 5 HAT-eenheden waar mensen opgenomen kunnen worden voor een langer durende klinische behandeling gericht op herstel en met de mogelijkheid om te werken aan vaardigheden, gedrag, invulling van de dag en activiteiten.

Wie werken er?

Alle bovengenoemde teams zijn multidisciplinair samengesteld. Dit betekent dat de medewerkers verschillende achtergronden en opleidingen hebben. Er werken psychiaters, arts-assistenten, GZ-psychologen, een klinisch psycholoog, (sociaal-)psychiatrisch verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen, maatschappelijk werkers en begeleiders.
De patiënt krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Deze draagt, in samenwerking met de teamleden en andere betrokken organisaties, zorg voor de voortgang en afstemming van de behandeling en ondersteuning.

Aanmelding

Altrecht Entree is het centrale aanmeldloket voor verwijzers. Eén telefoonnummer, één adres met deskundige hulpverleners voor zorgtoewijzing, triage, consultatie en advies. Altijd bereikbaar tijdens kantoortijden op 030-230 85 55.
Verwijzen is snel en gemakkelijk. Dit kan digitaal via zorgdomein, als u daarop aangesloten bent of via het online verwijsformulier van Altrecht.

Kwaliteit

De zorgeenheid P&V streeft er naar uitstekende kwaliteit van zorg te leveren. Er wordt dan ook veel belang gehecht aan het regelmatig meten van de tevredenheid van de patiënt. Uw mening zal dus ook gevraagd worden. Daarnaast is de zorgeenheid HKZ gecertificeerd en werkt de zorgeenheid aan continue verbetering van de zorgverlening. Alle ACT-teams zijn gecertificeerd door het CCAF.

Wachttijd

Klik hier: alle informatie over wachttijden, zorgbemiddeling en de actuele wachttijden van alle zorgeenheden staan bij elkaar op één centrale pagina.

Praktische gegevens

De zorgeenheid P&V is op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur.

Contact

Locaties
  • Psychiatrie en verslaving, Utrecht

Lange Nieuwstraat 119
3512 PG Utrecht
030-2308802
infopenv@altrecht.nl

Route en 9292 Reisadvies