Neuropsychiatrie Vesalius

Voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en bijkomende psychiatrische stoornissen

Wat is niet aangeboren (verworven)  hersenletsel?

Oorzaken van verworven hersenletsel
Verworven hersenletsel kan onder andere veroorzaakt worden door:

 • een hersenschudding of –kneuzing;
 • een herseninfarct;
 • een hersenbloeding;
 • een hersentumor;
 • gebrek aan zuurstof in de hersenen;
 • ontsteking van het hersenvlies of hersenweefsel.

Mensen die hersenletsel hebben opgelopen (we noemen dit ‘verworven hersenletsel’ of ‘niet aangeboren’) kunnen hiervan ernstige gevolgen ondervinden.

Gevolgen zoals:

 • psychiatrische stoornissen zoals depressie en angst;
 • gedragsproblemen (zoals ernstige lusteloosheid, snel gefrustreerd zijn, prikkelbaarheid, ontremd of apathisch zijn, enz.);
 • veranderingen in de persoonlijkheid, karakterverandering;
 • cognitieve stoornissen, zoals problemen met het geheugen, aandacht en overzichtsproblemen.

Als er bij u sprake is van 1 of een combinatie van bovenstaande problemen, dan  kunt u terecht bij Altrecht Neuropsychiatrie Vesalius. Wij doen diagnostiek en bieden behandeling aan patiënten vanaf 18 jaar met de bovengenoemde aandoeningen en symptomen. In overleg bieden we ook diagnostiek bij jongeren vanaf 14 jaar.

Milou

"Ik begreep steeds beter waar mijn lage belastbaarheid, angstaanvallen en snelle overprikkeling vandaan kwamen.

Lees meer

Diagnostiek en behandeling

Diagnostiek
De eerste stap is het stellen van een goede diagnose: wat is er precies aan de hand? Een goede diagnose is heel belangrijk, omdat hiermee de juiste behandeling gekozen kan worden. De diagnostiek vindt plaats in de zogenaamde Diagnostiek- & Adviestrajecten. Deze trajecten biedt Vesalius zowel op diverse locaties als ook bij andere zorginstellingen.

De Diagnostiek & Adviestrajecten van Vesalius bestaan uit delen of een combinatie van de volgende onderzoeken:

 • Beeldvormend onderzoek (MRI)
 • Psychiatrisch onderzoek
 • Neuropsychologisch en/of intelligentie-onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Ergotherapeutisch onderzoek
 • Logopedisch onderzoek
 • Psychomotorisch onderzoek

De patiënt en zijn naasten ontvangen de resultaten van de onderzoeken in een kort en begrijpelijk overzicht dat de sterke en zwakke kanten van het functioneren van de patiënt beschrijft.

Behandeling en begeleiding
Bij Neuropsychiatrie Vesalius staan wij ervoor om mensen met ernstige problematiek goede diagnostiek en behandeling te bieden, zodat zij de rollen die zijzelf van belang vinden weer kunnen oppakken. Onze behandeling richt zich op herstel en het weer optimaal gaan functioneren ondanks bestaande beperkingen.  Dat doen wij samen met de patiënt, naastbetrokkenen, netwerkpartners en ervaringsdeskundigen. Wij hebben de ambitie om vernieuwend te zijn en ons aandeel in de herstelondersteunende behandeling steeds te verbeteren.

Neuropsychiatrie Vesalius biedt zowel individuele behandeling als behandeling gericht op de naasten van de patiënt, zoals familie (ouders, partners, kinderen, broers, zussen), vrienden, buren en andere belangrijke personen voor de patiënt. De multidisciplinaire behandeling (dus combinaties van therapieën) wordt aan de hand van de hulpvraag van de patiënt en de sterkte/zwakte-analyse samengesteld met de behandelaar.

De verschillende behandelingen, zowel individueel als multidisciplinair, zijn gericht op:

 • (duurzaam) De zelfredzaamheid van de patiënt in zijn eigen omgeving vergroten.
 • Leren omgaan met de beperkingen, gericht op herstel van rollen in het eigen leefsysteem.
 • De behandeling ondersteunt de patiënt vanuit zijn of haar eigen kracht.

Het aanbod groepsbehandelingen bestaat uit:

 • behandeling gericht op verminderde belastbaarheid;
 • behandeling gericht op vermindering van prikkelbaarheid;
 • oriënterende groepsbehandeling;
 • steungroep voor mantelzorgers;
 • vergroting van sociale vaardigheid;
 • ACT-groepsbehandeling.
Michelle

"Mijn ervaringsgedicht

Lees meer

Lotgenotengroep

Behoefte aan contact met lotgenoten? Lees hier wat de mogelijkheden zijn.

Wetenschappelijk onderzoek

Vesalius voert ook wetenschappelijk onderzoek uit. Doel hiervan is om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Werkt u mee?

Voor wetenschappelijk onderzoek doen wij een beroep op onze patiënten. Wanneer u meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek zal er voor u geen extra belasting zijn. Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig en als u dit niet wilt, heeft dit geen gevolgen voor uw behandeling. De gegevens die we verzamelen in de diagnostische fase zijn al onderdeel van de standaardprocedure van het onderzoek. Uw gegevens worden volledig anoniem gemaakt, voordat ze gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Wilt u zich aanmelden voor of meer weten over bovenstaand onderzoek? Neem dan contact op met Frank Jonker, tel. 030 – 310 3215.

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek binnen Altrecht.

Voor verwijzers

Neuropsychiatrie Vesalius heeft zowel een regionale als een landelijke rol in de diagnostiek en behandeling van patiënten met neuropsychiatrische gevolgen van verworven hersenletsel en bij het beantwoorden van vragen hierover. Vesalius streeft ernaar om, als gespecialiseerde zorgeenheid, de diagnostiek en behandeling te laten aansluiten bij bestaande zorgproducten (bijvoorbeeld ambulante begeleiding en woonvormen).

Neuropsychiatrische gevolgen zijn psychiatrische stoornissen of symptomen als gevolg van hersenweefselbeschadiging of stoornissen in de cognitieve functies. Neuropsychiatrische diagnostiek omvat altijd een psychiatrische diagnose (DSM-5) naast multidisciplinaire diagnostiek gericht op alle aspecten van hersenletsel, zowel beschrijvend als functioneel. Neuropsychiatrische gevolgen van hersenletsel kunnen velerlei zijn en onderverdeeld worden in:

 • psychiatrische stoornissen (bijvoorbeeld depressie, angst, wanen);
 • gedragsproblemen (bijvoorbeeld verminderde frustratietolerantie, agressie, apathie);
 • persoonlijkheidsveranderingen (bijvoorbeeld egocentrisme);
 • cognitieve stoornissen (bijvoorbeeld ernstige geheugenproblemen, planningsproblemen);
 • mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen die problemen ondervinden met cognitie.

Voor wie is Neuropsychiatrie Vesalius?

 • Voor mensen van 18 jaar en ouder met ernstige en complexe neuropsychiatrische gevolgen van hersenletsel, neurologische aandoeningen of structurele veranderingen van de hersenen.
 • Voor mensen met structurele cognitieve tekorten bij functionele psychiatrische beelden, zoals schizofrenie, ontwikkelingsstoornissen en ernstige persoonlijkheidsstoornissen.
 • Voor mensen bij wie:
  • Eerdere behandeling van neuropsychiatrische problematiek onvoldoende herstel gaf of waarin ze zich niet konden handhaven (revalidatie, B-GGZ, POH, voorgaande specialistische GGZ enz.).
  • Een hoge lijdensdruk (bij henzelf of de omgeving) bestaat en die 1 of meerdere van de onderstaande kenmerken hebben:
   • Comorbiditeit of problematiek op psychiatrisch somatisch of sociaal en/of maatschappelijk gebied, wat vraagt om een multidisciplinaire behandeling.
   • Veelvuldige overbelasting en instabiliteit. Indien er acuut gevaar of suïcidaliteit is, zal er in eigen regio samengewerkt worden met het bestaande zorgkader.
   • Een gebroken of lange hulpverleningsgeschiedenis, samenhangend met problemen om een behandelrelatie aan te gaan.
   • Een grote wissel getrokken wordt op belangrijke naasten maar ook op netwerkpartner(s).
   • Langdurig uitvallen uit het arbeidsproces of niet meer in staat zijn om te werken.

Cognitieve neuropsychiatrie

Neuropsychiatrie Vesalius is ook deskundig in het uitvoeren van cognitieve neuropsychiatrische diagnostiek bij bestaande psychiatrische ziektebeelden. Diagnostisch onderzoek brengt de sterke en minder sterke kanten van het cognitief functioneren van de psychiatrische patiënt in kaart. Afhankelijk van de vraag kunnen er meer onderzoeken gedaan worden. Dit vormt de basis voor een advies over behandeling en begeleiding van de patiënt.

Forensische neuropsychologie en neuropsychiatrie
Begrijpen en voorkomen van criminaliteit staat onverminderd hoog op de maatschappelijke agenda. Hoe crimineel gedrag een halt kan worden toegeroepen, is daarbij een belangrijke vraag. Vesalius werkt daarom intensief samen in het forensische veld, met verschillende partijen. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met het Pieter Baan Centrum, verschillende NIFP’s. Hier onderzoeken we de neuropsychologische functies bij forensische patiënten met het vermoeden van neurologische aandoeningen. Het betreft hier vooralsnog patiënten in het forensische veld met neuropsychiatrische gevolgen van verworven hersenletsel.

Polikliniek Neuropsychiatrie Vesalius locaties Woerden, Amsterdam en Amersfoort

Vesalius is gevestigd in Woerden, maar heeft ook locaties in Amsterdam en Amersfoort. De locatie Woerden is onze hoofdlocatie, waar alle vormen van diagnostiek en behandeling plaatsvinden.

De bestaande samenwerking tussen Altrecht Neuropsychiatrie Vesalius en revalidatiecentrum Reade te Amsterdam heeft geleid tot een gezamenlijk krachtig zorgproduct. De opening van de polikliniek Neuropsychiatrie Vesalius in het revalidatiecentrum (locatie Overtoom) is hiervan het resultaat. Patiënten binnen de revalidatie met complexe neuropsychiatrische problematiek, comorbiditeit en sociale problematiek worden door middel van overleg eerder verwezen naar Vesalius.

De locatie in Amersfoort wordt gebruikt om de patiëntengroep te bedienen ten noorden en oosten van de provincie Utrecht. Vooralsnog doen we daar voornamelijk diagnostiek.

Let op: de locatie Amersfoort is in verband met een verbouwing tot in het najaar 2019 niet beschikbaar. Wij houden u op de hoogte. 

 

Meer informatie

Wie was Andreas Vesalius?

Hersenstichting.nl

Hersenletsel.nl

Aanmelden

Om voor diagnostiek en/of behandeling bij Vesalius in aanmerking te komen, is een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist nodig met – indien mogelijk – een beschrijving van de ziektegeschiedenis. Ons streven is om binnen een week na de ontvangst van de verwijsbrief een eerste gesprek te hebben.

Voor meer informatie kunnen zowel verwijzers als patiënten contact opnemen met de intakecoördinator Hans Schriever, tel. 030 – 310 3215 of e-mail: h.schriever@altrecht.nl.

Wachttijd

Klik hier: alle informatie over wachttijden, zorgbemiddeling en de actuele wachttijden van alle zorgeenheden staan bij elkaar op één centrale pagina.

 

Ziektebeelden bij deze zorgeenheid

  alcohol, geheugenstoornis, hersenbloeding, herseninfarct, hersenletsel, hersentumor, korsakov

  Niet aangeboren hersenletsel is een schade aan de hersenen die ontstaan is na de geboorte op jonge of latere leeftijd. Door de hersenbeschadiging zijn bepaalde hersenfuncties slechter geworden of zelfs helemaal weggevallen. Niet aangeboren hersenletsel kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende zijn:

  • Hersenschudding (Commotio Cerebri): een kortdurende stoornis van de hersenfuncties door letsel aan het hoofd.
  • Hersenkneuzing (Contusio Cerebri): Het hersenweefsel is beschadigd als gevolg van een trauma.
  • Herseninfarct (Cerebrovasculair accident (CVA)): het afsterven van hersencellen ten gevolge van een verstoorde bloedvoorziening.
  • Hersenbloeding (Cerebrovasculair accident (CVA)): een hersenbeschadiging ten gevolge van een bloeding in het hersenweefsel, tussen de hersenvliezen of tussen de schedel en de hersenvliezen.
  • Hersentumor: Een goed- of kwaadaardig gezwel in de hersenen of van de hersenvliezen.
  • Meningitis/encephalitis: Ontsteking van het hersenweefsel of de hersenvliezen door het binnendringen van bacteriën of virussen.
  • Hersenbeschadiging door alcoholmisbruik (syndroom van Korsakov)

  Hersenstichting

Medewerkers

Nicole Franken

(Neuro)psycholoog

Hans Schriever

Aanmeldfunctionaris

Jacqueline Coppers

Ergotherapeut

Miriam van Reenen

Ergotherapeut

Milou Schrijver

Ervaringsdeskundige

Marie-José Jager

GZ-psycholoog

Contact

Locaties
 • Neuropsychiatrie Vesalius, Amersfoort

Alleen op vrijdag:

Woonzorgcentrum Nijenstede
Heiligenbergerweg 84
3816 AM Amersfoort

tel. 030-3103215
fax. 030-3103217

secretariaatvesalius@altrecht.nl

Route en 9292 reisadvies

 

 • Neuropsychiatrie Vesalius, Amsterdam

Overtoom 283
1054 HW  Amsterdam

secretariaatvesalius@altrecht.nl
030 310 3215

Route en 9292 Reisadvies

 • Neuropsychiatrie Vesalius, Woerden

Houttuinlaan 4
3447 GM Woerden
tel. 030-3103215
fax. 030-3103217
secretariaatvesalius@altrecht.nl

Route en 9292 Reisadvies

Gerelateerd

Mijn therapeuten prikten, tot mijn frustratie, al snel door mijn vrolijke toneelstuk heen

Categorie: Ervaringsverhaal

Milou: “Toen ik vastliep in de revalidatie van mijn traumatisch hersenletsel, werd ik doorverwezen naar Vesalius, Altrecht.” “Ik kwam binnen bij Vesalius als een vrolijk ogende vrouw, maar van binnen voelde ik me een leeg wrak. Mijn therapeuten prikten, tot mijn frustratie, al snel door mijn vrolijke toneelstuk heen. Met…