Gebiedsteams ggz

Rehabilitatie, crisiszorg, behandeling en hulp bij herstel in één team

Altrecht heeft een deel van de zorg anders georganiseerd. F-ACT, ACT en bemoeizorg zijn samengebracht in 15 gebiedsteams ggz en 1 bovenregionaal team in de vier WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)-regio’s: Lekstroom, Utrecht West, Utrecht Zuidoost en Utrecht Stad. En dat doen we niet alleen.

Altrecht, Jellinek, Kwintes, Lister, WIJ 3.0 en andere netwerkpartners bieden in de gebiedsteams ggz samen herstelondersteunende zorg dichtbij de patiënt en zijn omgeving.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

De samenwerking in de gebiedsteams ggz is belangrijk om tot een echt gezamenlijke inzet te komen die plaatsvindt in de directe leefomgeving van de patiënt. Altrecht is dus onderdeel van de totale ondersteuning. Daarmee maken we onze ggz-zorg beter toegankelijk voor de patiënt en naasten. Door de korte lijnen kunnen we allemaal sneller zorg op maat bieden en beter gebruikmaken van elkaars kennis, ervaring en vaardigheden. Lees meer over gebiedsgericht werken en de gebiedsteams ggz.

 

Bij welk gebiedsteam ggz kunt u terecht?

 

Wie kunnen terecht bij de gebiedsteams ggz?

Gebiedsteam ggz is een netwerk bestaande uit meerdere teams vanuit organisaties met verschillende expertises. Altrecht richt zich hierbinnen op de specialistische psychiatrische behandeling. Gebiedsteam ggz biedt begeleiding en behandeling aan volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening. Bij deze patiënten is veelal sprake van ernstige beperkingen op sociaal en/of maatschappelijk functioneren die het gevolg zijn van de psychiatrische stoornis en waarbij gecoördineerde zorg vanuit professionele hulpverlening in een zorgnetwerk is geïndiceerd.

Het primaire specialisme van de gebiedsteams ggz is de behandeling van mensen met een psychotische kwetsbaarheid. Patiënten die gespecialiseerde behandeling nodig hebben die niet primair aanwezig is in gebiedsteam ggz, waaronder persoonlijkheidsproblematiek, verslaving of angst-en stemmingsstoornissen, krijgen die expertise binnen andere zorgeenheden van Altrecht of elders binnen de regio aangeboden. Met de andere specialistische zorgeenheden van Altrecht wordt samengewerkt in deelbehandeling om de behandeling vorm te geven.

Daarnaast leidt het gebiedsteam ggz mensen met ernstige problemen op het gebied van psychiatrie toe naar passende zorg. Deze zorg kan zowel door het gebiedsteam ggz als door anderen geboden worden. Het gaat om mensen die zelf geen hulp willen of kunnen zoeken. Dit betreft mensen die overlast veroorzaken maar ook situaties waarbij anderen zich ernstig zorgen maken over het welzijn van de persoon. Tevens biedt het gebiedsteam ggz consultatie en advies aan netwerkpartners.

In de gebiedsteams ggz werken:

 • sociaal psychiatrisch verpleegkundigen;
 • casemanagers;
 • psychiaters/psychiaters in opleiding;
 • psychologen;
 • maatschappelijk werkenden;
 • ervaringswerkers;
 • verslavingsdeskundigen;
 • IPS’ers (via WIJ 3.0).
 • Begeleiders (via Lister of Kwintes)

 

F-ACT methode

De gebiedsteams ggz werken volgens de F-ACT-methode: Flexible Assertive Community Treatment. Het is een bewezen effectieve werkwijze, waarbij in multidisciplinair teamverband geestelijke gezondheidszorg geboden wordt. Het gaat hierbij om ambulante, wijkgerichte zorg: rehabilitatie, crisiszorg, behandeling en hulp bij herstel door verschillende mensen die in één team samenwerken. Voor mensen die zorg mijden terwijl zij die wel nodig hebben, is er bemoeizorg. Lees meer over F-ACT,  ACT, Bemoeizorg en F-ACT centrum.

 

Behandeling

Behandeling bestaat vaak uit diverse vormen van therapie in combinatie met medicatie, waarbij aandacht is voor leefstijl en zorgvragen die een patiënt zelf heeft. Voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen is structuur extra belangrijk. Naast de specialistische ggz behandeling bij Altrecht geven vrijwilligerswerk, dagbesteding of betaald werk die structuur en zijn helpend bij het herstel. Daarom is de samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders zo belangrijk. Behandelaren sluiten zoveel mogelijk aan bij de hulpvraag en mogelijkheden van de patiënt, familie en belangrijke anderen. De contacten vinden plaats op een van onze locaties, bij de patiënt thuis of elders.

Verschillende therapieën

De behandeling bestaat vaak uit vormen van gesprekstherapie in combinatie met medicijnen, waarbij ook aandacht is voor leefstijl en hulpvragen op de andere levensgebieden.

Verder is er in veel behandelingen ook ruim aandacht voor:

 • het tijdig herkennen van een eventuele terugval, dit vastleggen in het crisispreventie-actieplan, zodat op tijd maatregelen kunnen worden genomen.
 • kennis van de ziekte helpt om beter met de klachten om te gaan. Daarom zit in vrijwel elke behandeling psycho-educatie.
 • psychologische behandeling, zoals cognitieve gedragstherapie en Mentaliseren Bevorderende Therapie.
 • creatieve therapie.
 • psychomotore therapie.
 • vaardigheidstrainingen (bijvoorbeeld leren omgaan met verslaving, psychotische symptomen en medicatie en het ontwikkelen van een gezonde(re) leefstijl).
 • IPS (individuele plaatsing en steun, begeleiding naar (vrijwilligers)werk).
 • Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB): IRB_brochure.
 • lotgenoten ontmoeten en aan een groepenprogramma meedoen.
 • de cursus ‘Herstellen doe je zelf’, die door patiënten wordt verzorgd.
 • WRAP-training, die door ervaringsdeskundigen wordt verzorgd.

Intakegesprek 

Het eerste gesprek dat de patiënt (bij voorkeur samen met familie of andere naasten) bij F-ACT heeft, heet het intakegesprek. In het intakegesprek stelt de patiënt samen met de hulpverlener de hulpvragen vast. Daarna worden er samen doelen gesteld. Dan geeft F-ACT een behandeladvies dat met patiënt (en familie/naasten) besproken wordt. De afspraken worden vastgelegd in een behandelplan.

Behandelplan en -doelen

In het behandelplan staat overzichtelijk de hele behandeling beschreven. Het behandelplan bevat ook een rehabilitatieplan en een crisispreventie-actieplan. Patiënt en behandelaar kijken regelmatig naar de doelen en stellen deze bij als dat nodig is. Zo is duidelijk of de behandeling genoeg resultaat heeft.

We vinden het belangrijk om familie of andere naasten bij de behandeling te betrekken. Voor hen organiseren we onder meer voorlichtingsbijeenkomsten en psycho-educatie.

 

Aanmelden

De verwijzer (huisarts, ambulante en klinische afdelingen van Altrecht of andere ggz-instelling) meldt een patiënt aan voor behandeling bij Altrecht Entree. Patiënten die al bij Altrecht in behandeling zijn, worden rechtstreeks aangemeld.

Als er binnen 24 uur een beoordeling van de situatie van een patiënt moet plaatsvinden, werken we nauw samen met de crisisdienst van Altrecht om dat mogelijk te maken.

Aanmelden voor bemoeizorg (OGGZ CTI-team) kan in de stad Utrecht via de Gebiedsteams ggz. Voor de regio’s Midden-Westelijk Utrecht kan er aangemeld worden via Meld- en adviespunt bezorgd. Alle patiënten met ernstige psychiatrische en verslavingsproblematiek, die om wat voor reden dan ook geen gebruik kunnen maken van minder intensieve hulpverlening, kunnen aangemeld worden. Dit is ongeacht de leeftijd. Er zijn geen contra-indicaties. U kunt bellen naar:

Wachttijden

Klik hier: alle informatie over wachttijden, zorgbemiddeling en de actuele wachttijden van alle zorgeenheden staan bij elkaar op één centrale pagina.

Contact

Locaties
 • Gebiedsteam ggz Houten

Het Kant 3
3995 DZ Houten
030 602 0987

gebiedsteamhouten@altrecht.nl 

 • Gebiedsteam ggz Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern

Burgemeester Verderlaan 17
3544 AD Utrecht

gebiedsteamlrvm@altrecht.nl

 • Gebiedsteam ggz Nieuwegein

Dukatenburg 1a
3437 AA Nieuwegein

Zaanseschans 42
3432 EE Nieuwegein

Rembrandthage 77
3437 PD Nieuwegein

 • Gebiedsteam Overvecht Zuid

Kaap Hoorndreef 30
3563 AT Utrecht
030 2308 848

gebiedsteamovervechtzuid@altrecht.nl

 • Gebiedsteam ggz Overvecht Noord

Paranadreef 14
3563 AX Utrecht
030 2308 848

gebiedsteamovervechtnoord@altrecht.nl

 • Gebiedsteam ggz Stichtse Vecht & Ronde Venen

Safariweg 72
3605 MA  Maarssen

030 3103 530

stichtsevechtrondevenen@altrecht.nl

 

 • Gebiedsteam ggz Utrecht Noordwest

Plantage 1
3551 DE Utrecht

030 2308 848

gebiedsteamutrechtnoordwest@altrecht.nl

 • Gebiedsteam ggz Utrecht Oost & Noordoost

Lange Nieuwstraat 119
3512 PG  Utrecht
030 230 8848

gebiedsteamoostnoordoost@altrecht.nl

 • Gebiedsteam ggz Utrecht West & Binnenstad

Lange Nieuwstraat 119
3512 PG Utrecht

030 2308 848

gebiedsteamwestbinnenstad@altrecht.nl

 • Gebiedsteam ggz Utrecht Zuidwest

Beneluxlaan 2b
3527 HT  Utrecht

030 2308 848

gebiedsteamggzutrechtzuidwest@altrecht.nl

 • Gebiedsteam ggz Utrecht Zuid

Furkaplateau 15
3524 ZH  Utrecht

030 2308 848

gebiedsteamutrechtzuid@altrecht.nl

 • Gebiedsteam ggz IJsselstein, Lopik & Vianen

Rembrandthage 77
3437 PD Nieuwegein

030 602 0987

gebiedsteamijsselsteinlopikvianen@altrecht.nl 

 • Gebiedsteam ggz Woerden Montfoort Oudewater

Blekerijlaan 3
3447 GR  Woerden
030 – 3103 510

gebiedsteamwoerdeneo@altrecht.nl

 • Gebiedsteam ggz Zeist Kern

Gebouw Schaerweijde

Levenspad 8
3705 WB Zeist
030-6965100
gebiedsteamzeistkern@altrecht.nl

Route naar begin terrein en 9292 Reisadvies

Plattegrond_en_Route_Sanatorium_Zeist_2018

Parkeren: het Sanatoriumterrein van Altrecht heeft een beperkt aantal parkeerplaatsen. Dit levert regelmatig gevaarlijke situaties op. Wij raden u aan zoveel als mogelijk met openbaar vervoer te komen. De bushalte Sanatoriumlaan aan de Utrechtseweg in Zeist en de bushalte Winkelcentrum Vollenhove aan De Dreef in Zeist zijn ongeveer op 10 minuten loopafstand.

 • Gebiedsteam ggz Regio Zuidoost

Gebouw Schaerweijde

Levenspad 8
3705 WB Zeist
030-6965100
gebiedsteamregiozuidoost@altrecht.nl 

Route naar begin terrein en 9292 Reisadvies

Plattegrond_en_route_Sanatorium_Zeist_2018

Parkeren: het Sanatoriumterrein van Altrecht heeft een beperkt aantal parkeerplaatsen. Dit levert regelmatig gevaarlijke situaties op. Wij raden u aan zoveel als mogelijk met openbaar vervoer te komen. De bushalte Sanatoriumlaan aan de Utrechtseweg in Zeist en de bushalte Winkelcentrum Vollenhove aan De Dreef in Zeist zijn ongeveer op 10 minuten loopafstand.

 • Centrum Gebiedsgerichte ggz, Utrecht

Lange Nieuwstraat 119
3512 PG Utrecht
tel. 030-2308848
fax. 030-2308829

Route en 9292 Reisadvies