Eetstoornissen Rintveld

Voor de meeste mensen is eten iets, waarover je nauwelijks nadenkt. Maar als je een eetstoornis hebt, ben je vaak de hele dag met eten bezig: wat moet ik eten, hoe laat en hoeveel mag (of moet) ik? Als eten je zó in beslag neemt, komen allerlei andere zaken in het leven in het gedrang. Een eetstoornis is een psychiatrische ziekte die op veel vlakken gevolgen heeft, ook op het lichamelijke en sociale vlak. Hoe kan Altrecht Eetstoornissen Rintveld helpen?

Wie kunnen er bij ons terecht?

Kinderen, jongeren en volwassenen met eetstoornissen waaronder anorexia en boulimia nervosa én jeugdigen met vermijdende en restrictieve voedselinnamestoornissen kunnen bij ons terecht voor diagnostiek en behandeling.
Rintveld biedt geen behandeling voor obesitas en een eetbuistoornis.

Wat kan je van ons verwachten?

We weten bij Rintveld als geen ander dat eetstoornissen ernstige en hardnekkige aandoeningen zijn met een grote impact. We weten dus ook dat er geen kant-en-klare oplossingen bestaan.
Je kunt van ons verwachten dat we samen met jou en je familie je kunnen helpen bij je gevecht tegen de eetstoornis, op de manier die het best bij jou past. Voor ons is een behandeling geslaagd als jij, en je omgeving, vindt dat je de afgesproken doelen hebt gehaald.

Waarin is Rintveld anders dan andere eetstoornissen centra?

TOPGGz_keurmerkRintveld is een TOPGGz afdeling. Dat betekent dat we gespecialiseerd zijn op het gebied van (diagnostiek en behandeling van) eetstoornissen. Soms kunnen we dus behandelvormen aanbieden die andere centra niet in huis hebben. Daarbij vinden we samenwerken in het netwerk heel belangrijk: we willen er zijn als onze specialistische zorg nodig is en ondersteunen graag andere behandelaren als dat niet per sé bij ons hoeft. Zo kunnen we zoveel mogelijk patiënten helpen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

We proberen zoveel mogelijk te werken met een poliklinische behandeling: dat betekent dat je thuis blijft wonen en naar ons toekomt. We stellen samen met jou een behandelprogramma op, dat bij jou en je doelen past. Niet meer en niet minder. Dat betekent dat wij ons aanbod aanpassen op wat jij nodig hebt. Dat kan dus ook betekenen dat tijdens je behandeling overstapt tussen poliklinische behandeling, dagbehandeling, deeltijdbehandeling en klinische opname.

Margo

"Ze blééf maar afvallen, je voelt je zo machteloos..

Lees meer

Onze aandacht is natuurlijk gericht op de symptomen van de eetstoornis, maar juist ook achterliggende zaken die je eetstoornis hebben veroorzaakt (of in stand houden) zijn natuurlijk erg belangrijk. Daarbij kan je programma uit individuele- en groepstherapieën bestaan, maar ook bijvoorbeeld ouderbegeleiding, psychomotore therapie en creatieve therapie zitten in het aanbod. Daarnaast werken we met e-health modules, waarbij je achter de computer, op de tijd en plaats dat het jou uitkomt, onderdelen van je behandeling doet.

En als de behandeling klaar is?

We zeiden het al eerder: eetstoornissen zijn hardnekkig. Dat betekent ook, dat wanneer je stopt bij Rintveld, er een risico op terugval bestaat. We kennen daarom de APK, de Anorexia Periodieke Keuring. Dat komt erop neer, dat je in het laatste deel van je behandeling samen met je behandelaar een terugvalpreventieplan maakt en dat we je oproepen voor de APK-gesprekken die je daarin hebt vastgelegd. Je kunt tot maximaal vijf jaar na ontslag langskomen voor een APK.

Sophie (22)

"Ik wilde echt wel beter worden, maar ik wilde niet zoveel eten!

Lees meer

Je meldt je aan, en dan?

Voor behandeling bij ons heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts of een medisch specialist. (Ben je jonger dan 18, dan kan ook naar ons verwezen worden door een jeugdarts of het buurtteam).
Als wij je aanmelding hebben ontvangen, krijg je van ons een bevestiging en zetten we je op de wachtlijst, die er helaas is. De lengte daarvan vind je hieronder (link)
Daarbij wegen we uiteraard ook de urgentie van je aanmelding mee. Vervolgens krijg je een week of twee voor de intake een uitnodiging van ons. De intake bestaat uit een paar gesprekken, meestal achter elkaar op een dagdeel, waarin we samen met jou en je familie, een goed beeld proberen te krijgen van je ziekte. Daar hoort ook een lichamelijk- en meestal een bloedonderzoek bij.
We sluiten de intake af met een adviesgesprek: vaak zal dit advies een behandeling bij Rintveld zijn.
Voor meer informatie over onze wachttijd vóór de intake hebben we een telefonisch spreekuur van maandag tot en met donderdag van 13.00 uur tot 14.00 uur, telefoonnummer 030-696 5477.

Uw kind staat bij ons op de wachtlijst. Enkele tips.

Rintveld is een TOP GGZ afdeling. Wat betekent dat?

Rintveld Eetstoornissen voldoet aan de criteria van de Stichting TOPGGz, waarop we in 2013 getoetst zijn. Dit geeft aan dat we hoog specialistische patiëntenzorg bieden, in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en kennisverspreiding.
Sommige van onze patiënten hebben dus in de specialistische (2e lijns) geestelijke gezondheidszorg onvoldoende resultaat geboekt, omdat hun aandoening ernstig of complex is.

Voor jou als patiënt betekent dit, dat

 • we medewerkers die zich in dit ziektebeeld specialiseren opleiden. Zij kunnen dus aanwezig zijn bij behandelgesprekken.
 • jou ook kunnen vragen om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek om verder te komen in de wetenschap rond eetstoornissen.

Lees meer over TOPGGz

Lees meer over Wetenschappelijk onderzoek

Consultatie

Medici of klinisch psychologen die graag inhoudelijk willen overleggen over hun patiënt, verbinden we graag, na contact met het secretariaat, door met één van onze psychiaters.

Second opinion

Je kunt naar Rintveld verwezen worden voor een second opinion; dan wordt de behandeling in principe niet overgenomen door Rintveld. Een second opinion of tweede mening is de mogelijkheid om een andere specialist (dus niet je eigen psychiater, psycholoog of arts) een diagnose te laten stellen (vaststellen van het ziektebeeld) of een oordeel te laten geven over je behandeling. Een second opinion bestaat uit een diagnostische afspraak, waarna Rintveld een advies uitbrengt aan patiënt en aanvrager.

Belangrijk voor verwijzers

Altrecht Eetstoornissen Rintveld heeft een landelijke functie. Dat betekent, dat we met name patiënten behandelen die in de eigen regio onvoldoende resultaat hebben gehaald met hun behandeling.

Verwijzen van patiënten < 18 jaar naar Rintveld

De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Omdat Rintveld een gespecialiseerd, landelijk werkend centrum is, zijn er met de VNG, optredend namens alle Nederlandse gemeenten, afspraken gemaakt over de werkwijze bij verwijzing en behandeling van jeugdige patiënten:

 • Erkende verwijzers kunnen jeugdigen tot 18 jaar rechtstreeks naar Rintveld verwijzen, zonder tussenkomst van de gemeente. Erkende verwijzers volgens de Jeugdwet zijn huisarts, medisch specialist, jeugdarts en wijk- of buurtteams.
  Landelijk transitiearrangement, meer informatie: vng.nl/functies-zorgaanbieders.
  De productcode van het LTA is 00000.

Meer informatie: Lukas Heijs, leidinggevende (030 – 696 5477)

Verwijzing van patiënten > 18 jaar

Meldt u een nieuwe patiënt bij ons aan, dan hebben we –voordat we de uitnodiging voor een intake-gesprek versturen – de volgende gegevens nodig:

 • De reden van aanmelding
 • Psychiatrische voorgeschiedenis (eerdere behandelingen en effect)
 • Psychologisch onderzoek (samenvatting als dat beschikbaar is)
 • Huidige situatie
 • Psychiatrisch: zelfbeeld, eetpatroon, braken/laxeren, hyperactiviteit
 • Somatisch: gewicht, lengte, en indien mogelijk: pols, bloeddruk, temperatuur, snelheid van afvallen, recent lab, ECG
 • Sociaal functioneren
 • Systeem
 • Contactinformatie van de verwijzer en eventueel andere betrokken behandelaren.
  Deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk om een inschatting te kunnen maken van de urgentieplaats op de intake-lijst.
  U kunt uw patiënt op verschillende manieren bij ons aanmelden:
 • Digitaal via het Huisarten Informatie Systeem (HIS) ZorgDomein
 • Via Altrecht Entree
 • Schriftelijk (voor adresgegevens zie: Contact)
  In het somatisch protocol hebben we de somatische kenmerken voor u op een rijtje gezet waarop u kunt letten en de controles die van belang zijn. Hierin staan ook de contactgegevens van onze huisarts, mocht u graag overleg of advies van ons willen.

Wachttijden

Wachttijden in de zorg zijn altijd vervelend. Altrecht doet er alles aan om deze wachttijden zo kort mogelijk te houden. Op veel plekken lukt dat, op andere plekken zijn wachttijden helaas langer dan we graag zouden willen.

De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent.

Verwijzers van patiënten die op onze wachtlijst staan, kunnen voor advies en/of consultatie contact opnemen met specialisten van Altrecht via het centrale aanmeldloket: 030 – 230 8555.

Natuurlijk is er bij acute psychiatrie geen sprake van wachttijd!

 

Aanmeldingswachttijd

Locatie  Aanmeldingswachttijd in weken
 Eetstoornissen Rintveld  9

Specificatie aanmeldingswachttijd

Behandellijn 1 Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met AN en BN en voedingsstoornissen Landelijk 11 – 13 weken
Behandellijn 2 (jong) volwassen met anorexia nervosa Regionaal (m.u.v. 3e lijnszorg) 4 – 6 weken
Behandellijn 3 ambulant Rehabilitatie voor anorexia nervosa Landelijk 4 weken
Behandellijn 3 kliniek Rehabilitatie voor anorexia nervosa Landelijk Geen richttijd voor te geven. Svp bellen voor actuele informatie 030-696 5477
Behandellijn 4 Boulimia nervosa Volwassenen met boulimia nervosa Regionaal (m.u.v. 3e lijnszorg) 10 – 12 weken

Behandelingswachttijd

Diagnose  Behandelingswachttijd in weken
Eetstoornissen  4

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 7 oktober 2016.

 

Toelichting op de wachttijden

Aanmeldingswachttijd Dit is het aantal weken tussen het moment dat een patiënt of verwijzer een eerste afspraak maakt bij een zorgaanbieder voor een intakegesprek, tot het moment dat de patiënt hiervoor bij de zorgaanbieder terecht kan.

Behandelingswachttijd Dit is het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.

Zorgbemiddeling Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u (eventueel bij een andere zorgaanbieder) binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Bij beoordeling van de aanmelding maken we een weging aan de hand van de informatie die ons is toegezonden. We hanteren een aantal criteria die bepalend zijn voor de plaats op de wachtlijst. De genoemde wachttijd is een gemiddelde. Dit betekent dat per individu de wachttijd korter of langer kan zijn.

Spreekuur

Voor informatie over aanmelding en intake heeft Altrecht Eetstoornissen Rintveld een telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur.
Tijdens dit spreekuur staat één van onze sociaal psychiatrisch verpleegkundigen je graag te woord.
Ons telefoonnummer is: 030-696 54 77.

Kunstwerk 'in de hand'

Beeldend kunstenares Anne Dronkers kijkt met veel voldoening terug op haar behandeling bij Rintveld van een aantal jaren geleden, en heeft om die reden het kunstwerk ‘in de hand’ ontworpen. Samen met Rintveld wil zij dit kunstwerk in brons uitvoeren, als het lukt om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Het krijgt dan een plaats op het grasveld vóór het gebouw.

Lees hier meer over het kunstwerk


Hebt u tips voor onze fondsenwerving? We horen het graag!

 

 

Ziektebeelden bij deze zorgeenheid

  anorexia nervosa, binge eating disorder, boulimia nervosa, eetbuien, eetstoornis, lijnen

  In grote lijnen zijn drie eetstoornissen te onderscheiden: anorexia nervosa, boulimia nervosa en de eetbuistoornis (Binge Eating Disorder).

  Ongeveer de helft van alle jonge vrouwen begint met lijnen. Lijnen is het (tijdelijk) heel bewust omgaan met wat je wel en niet van jezelf mag eten. Voor een kleine groep (veelal vrouwen, ongeveer 5% is man), verandert het lijnen in een ziekte of eetstoornis.

  De hele dag staat in het teken van eten en gewicht. Het lijnen kan worden afgewisseld met eetbuien. Om de calorie-inname van eetbuien te compenseren of nog meer te willen afvallen gaan mensen met een eetstoornis vaak extreem veel sporten. Bij bepaalde vormen van eetstoornissen proberen mensen de eetbuien te compenseren door braken of gebruik van laxeermiddelen.

  De gevolgen van een eetstoornis zijn aanzienlijk. Sociaal functioneren, zoals naar school gaan, studeren of het onderhouden van sociale contacten is vaak niet meer mogelijk. Het extreem lijnen en eetbuien hebben psychologische gevolgen in gedrag, gedachten en gevoelens. Dat leidt soms tot een depressie of angststoornis. Ook lichamelijke gevolgen zijn mogelijk zoals hartritmestoornissen door ondervoeding of aantasting van het gebit door braken.

  Schaamte, ontkenning en het proberen te verbergen van het eetgedrag zorgen ervoor dat mensen vaak laat hulp zoeken voor hun probleem. Terwijl de kans op herstel juist groter lijkt te zijn bij vroege signalering.

  Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

  Brainwiki

  Ixta Noa

  Weet: Vereniging rond eetstoornissen

   

Contact

Locaties
 • Eetstoornissen Rintveld

Wenshoek 4
3705 WE Zeist
030-6965477
Rintveld@altrecht.nl

Route

Let op: nog niet alle navigatiesystemen herkennen de adressen op het Sanatoriumterrein van Altrecht in Zeist. Gebruik dan Oude Arnhemseweg 260 en volg de gemeenteborden naar Altrecht. Volg op het terrein van Altrecht de straatnaamborden naar Wenshoek 4.