Digitale Poli

Een 100% online behandeling bij angst-, dwang-, stemmings-, persoonlijkheids- en traumagerelateerde klachten

De Digitale Poli van Altrecht is een 100% online behandelaanbod met persoonlijk contact in de vertrouwdheid van de eigen omgeving. Dit volledig digitale aanbod heeft meerdere contactmomenten in de week, die kunnen bestaan uit (beeld)bellen, e-mailen en feedback op digitale opdrachten in behandelmodules. U heeft één tot drie vaste behandelaren, afhankelijk van uit welke onderdelen uw behandeling bestaat. Het voordeel van volledig digitaal behandelen is de grote flexibiliteit, waardoor u de behandeling goed zelf kan inplannen naast werk, overige taken en/of gezin. U heeft gemakkelijk en frequent contact met de behandelaar, krijgt snel en regelmatig feedback van hem of haar en hoeft er niet voor te reizen.

Wie kunnen er bij de Digitale Poli terecht?

De Digitale Poli is er voor mensen met angst-, dwang-, stemmings-, persoonlijkheids- en traumagerelateerde klachten die graag gebruikmaken van de flexibiliteit van een volledig online behandelaanbod. Belangrijk is dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan die hieronder worden beschreven. Het aanbod van de Digitale Poli is niet geschikt voor mensen die crisisgevoelig zijn of kampen met suïcidale gedachten en/of gevoelens.

Wat zijn belangrijke voorwaarden voor behandeling bij de Digitale Poli?

Om deel te kunnen nemen aan een volledig digitale behandeling is het belangrijk dat:

 • U beschikt over een eigen ruimte met privacy;
 • U beschikt over een computer/laptop/tablet en/of smartphone met goed werkend internet/WIFI en oordopjes/koptelefoon en u hiermee voldoende vaardig bent;
 • Er geen sprake is van crisisgevoeligheid in de vorm van suïcidaliteit of psychosegevoeligheid, ernstige impulsiviteit, agressie- of emotieregulatie problematiek;
 • Er geen sprake is van (overmatig) alcohol en/of drugsgebruik en/of met u afspraken gemaakt kunnen worden over afbouw/beperking van gebruik gedurende de hele behandeling;
 • U de Nederlandse of Engelse taal voldoende machtig bent;
 • U een behandelvraag heeft op het gebied van angst-, dwang-, stemming-, persoonlijkheids- of traumagerelateerde stoornissen.

Hoe ziet de behandeling bij de Digitale Poli er uit?

De behandeling wordt afgestemd op de specifieke hulpvraag van de patiënt en kan bestaan uit cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie en verschillende leefstijlmodules. Ook kan medicatie onderdeel zijn van de behandeling. Tijdens de behandeling maken we gebruik van het E-healthprogramma Karify. In eerste instantie is sprake van individuele behandeling. In een latere ontwikkelfase van de Digitale Poli zullen ook groepsbehandelingen worden aangeboden. De duur van de behandeling is maximaal 1 jaar.

Jongvolwassenen
Ook jongvolwassenen kunnen terecht bij de Digitale Poli. Wel vinden we het belangrijk dat je een mate van zelfstandigheid hebt in je leven en woonsituatie aangezien we geen specifieke systeem- of groepsbehandelingen kunnen bieden zoals onze reguliere poli Jongvolwassenen (JOVO) dat kan. Online behandeling kan passen als je toe bent aan reflecteren op jezelf en je gedrag(spatronen) en daarbij een mate van zelfwerkzaamheid kunt laten zien met betrekking tot het maken van opdrachten voor de therapie.

De intake

Voorafgaand aan de behandeling vinden intakegesprekken plaats met als doel het verhelderen van uw hulpvraag en het stellen van een diagnose. Bij de intake kunnen zowel psychologen als de psychiater of sociaal psychiatrisch verpleegkundige (spv) betrokken zijn. Het digitale behandelteam overlegt over wat het best passende behandelaanbod is en de intaker koppelt dit terug in het adviesgesprek. Als behandeling bij de Digitale Poli inderdaad passend is, kan deze gelijk starten. Vaak wordt de intaker ook de behandelaar en wordt het eerste behandelgesprek gelijk ingepland.

Naastbetrokkenen

Naastbetrokkenen betrekken we zo mogelijk bij de behandeling. Zij kunnen voor patiënten een belangrijke rol spelen in hun herstel. Bij de intake nodigen we naasten uit om achtergronden van klachten te belichten en informatie over de behandeling te geven.

Vragenlijsten (ROM)

Om goed zicht te houden op het beloop van de klachten, persoonlijkheidskenmerken en het welbevinden, vult u elke 3 maanden enkele online vragenlijsten in. De behandelaar zal deze uitkomsten samen met u doornemen en de behandeling regelmatig evalueren.

Hoe ziet het behandelteam van de Digitale Poli er uit?

Het multidisciplinaire behandelteam van de Digitale Poli bestaat uit gezondheidszorgpsychologen, psychiater, psychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

Aanmelden, en dan?

Als u zich wilt aanmelden voor de Digitale Poli, is daarvoor een verwijsbrief nodig van de huisarts of een medisch specialist, die u kan aanmelden via Altrecht Entree.
Een terugbelverzoek en/of verzoek om meer informatie kan worden geplaatst via de e-mail: aanmeldendigitalepoli@altrecht.nl.

Handleidingen

Hieronder vindt u de handleidingen voor het gebruik van de verschillende programma’s en apps.

Karify-app videobellen voor patiënten

Videobellen via Google Meet

Instructie voor het gebruik van Starleaf

Ziektebeelden bij deze zorgeenheid

  angst, depressie, nachtmerries, posttraumatische stress, seksueel misbruik, trauma

  Trauma betekent eigenlijk: wond. Het is een emotionele beschadiging die is ontstaan na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Als het verwerken van een dergelijke gebeurtenis niet goed lukt, blijven er klachten bestaan die het dagelijks leven verstoren.

  Een gebeurtenis die een intens gevoel van machteloosheid oproept bij de persoon in kwestie noemen we traumatisch. Daarbij zorgt de gebeurtenis voor een acute verstoring in het leven. De normale loop van het bestaan wordt doorbroken. Had de persoon tot aan de gebeurtenis het vooruitzicht op een leven dat zich in een bepaalde lijn zou ontwikkelen, daarna ervaart hij of zij het leven als compleet veranderd.

  Er zijn heel veel gebeurtenissen die tot trauma’s kunnen leiden:

  • Acute, onverwachte schokkende gebeurtenissen, zoals een ernstig auto-ongeluk of brand, maar ook een scheiding.Er is sprake van een eenmalige traumatische ervaring die duidelijk is afgebakend.
  • Schokkende gebeurtenissen die veel langer achtereen optreden (bijvoorbeeld ernstige verwaarlozing, seksueel misbruik, huiselijk geweld of, bij vluchtelingen, oorlogsgeweld) en die zich kenmerken door permanente dreiging en zich herhalende schokkende ervaringen. Het gaat dan om herhaalde en vaak ook langdurige traumatisering.

  Voor het verwerken van een schokkende gebeurtenis is tijd nodig. Als die verwerking te lang duurt, of helemaal uitblijft, is er sprake van een trauma. Iemand kan dan niet meer normaal functioneren, bijvoorbeeld omdat hij probeert bepaalde alledaagse situaties te ontwijken.

  De verschijnselen van een trauma zijn divers. Mensen kunnen last hebben van nare gevoelens, nachtmerries en herbeleving van de traumatiserende gebeurtenis. Ook kan men lijden aan angsten, slaapstoornissen, geheugenverlies, gespannen zijn, prikkelbaar en boos zijn en depressieve gevoelens.

   

   

  dwanghandelingen, herhaling, steeds controleren

  Iedereen kent vaste gewoonten en routine handelingen. Zo controleren veel mensen het gas, licht en de sloten voordat ze naar bed gaan, terwijl ze eigenlijk weten dat het gas en licht uit zijn, en de deur op slot is. Zo’n extra controle geeft een gevoel van veiligheid in een situatie die risico met zich mee zou kunnen brengen. Als het risico groter wordt, bijvoorbeeld bij vertrek voor een vakantie van drie weken, controleren veel mensen hun huis extra goed. Soms rijdt iemand zelfs nog een keer terug om te zien of het gas echt uit is en de deur op het nachtslot. Dit soort herhalingsgedrag is normaal.

  Sommige mensen zijn een groot deel van de dag bezig met controleren, handen wassen of herhalen. Wanneer zij dat niet doen beheerst de angst en onveiligheid hun leven. We spreken dan van een dwangstoornis of obsessieve compulsieve stoornis.

  Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

  Dwang EU

  Stichting Gilles de la Tourette

  borderline, persoonlijkheid, persoonlijkheidsstoornis

  We spreken van een persoonlijkheidsstoornis als iemands gedrag of persoonlijkheidskenmerken herhaaldelijk tot onoplosbare problemen leiden in relaties, op het werk of met familieleden.

  Iedere persoonlijkheidsstoornis is anders en de diagnose is niet altijd makkelijk te stellen. De meeste mensen bij wie een persoonlijkheidsstoornis vermoed wordt, vragen hulp vanwege de klachten die het gevolg zijn van hun problematiek. Die klachten zijn bijvoorbeeld depressies, angstklachten, relatieproblemen of identiteitsproblematiek.

  Ook aanhoudende lichamelijke klachten kunnen de reden zijn dat iemand hulp vraagt. Het is echter vaak de familie die aangeeft dat er hulp nodig is, omdat de persoon zelf juist op grond van de persoonlijkheidsproblematiek aarzeling en weerstand voelt om hulp te vragen.

  Er zijn verschillende typen persoonlijkheidsstoornissen met elk specifieke kenmerken en problemen. Het meest bekend is de borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Uit het diagnostisch onderzoek zal blijken met welke problematiek iemand te maken heeft.

  Persoonlijkheidsstoornissen komen vaak in combinatie met andere psychische problemen voor als depressie, angststoornissen of verslavingsproblematiek.

  Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen

  Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

   

  angst, angststoornis, paniekaanval, paniekstoornis

  Angst is een normale gezonde emotionele reactie op acuut gevaar. Het zorgt ervoor dat lichaam en geest snel en goed reageren op een bedreigende situatie. Ieder mens is in zijn leven wel eens bang of in paniek.

  Maar sommige mensen zijn voortdurend angstig of hebben paniekaanvallen. Iemand die in het (recente) verleden getuige of slachtoffer is geweest van geweld of zich als kind ernstig bedreigd heeft gevoeld, kan terugkerende angstaanvallen hebben.

  We spreken van een angststoornis als irreële angst duidelijk lijden veroorzaakt en iemand beperkt in het sociale leven en werk. Eén op de vijf Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met een angststoornis. Een angststoornis kan ook voorkomen in combinatie met andere psychische problemen of lichamelijke klachten.

  Angst, Dwang en Fobie stichting

  Wij zijn Mind (over psychische gezondheid)

  Hersenstichting

  'tussen de oren', depressie, doodswens, somber, suïcidaal

  Ieder mens voelt zich wel eens somber of nergens zin in. Dat is heel normaal. Maar sommige mensen kunnen zich gedurende langere tijd zeer somber voelen en hebben nergens meer plezier in. Het kost hen veel moeite om de dagelijkse dingen te kunnen doen. En dan niet zomaar een keer, maar gedurende de meeste uren van de dag en de meeste dagen van de week. En dat gevoel is langere tijd aanwezig. Met andere woorden: Je bent ‘ziek van somberheid’. Een depressie kan het leven erg beïnvloeden. Het kan snel overgaan, maar soms lukt dit niet en is er hulp nodig.

  Daarnaast kunnen bij een depressie ook andere klachten een rol spelen:

  • U kunt zich minder goed concentreren.
  • U voelt zich heel traag en moe of juist rusteloos en snel geïrriteerd.
  • Het nemen van beslissingen kost meer moeite, ook al gaat het om iets eenvoudigs.
  • U voelt zich nutteloos, schuldig of overbodig.
  • U slaapt slecht of juist heel veel.
  • Het eten smaakt niet meer of u eet juist extra veel. Hierdoor valt u af of komt u juist aan in gewicht.
  • U ervaart het leven misschien als een te grote last en u verlangt soms zelfs naar de dood.

  Depressie bij kinderen en pubers

  Het is bij kinderen en pubers lastig om te zien of er sprake is van een depressie. Dat komt omdat de sombere stemming niet de hele tijd aanwezig hoeft te zijn. Een kind leeft bij afleiding vaak tijdelijk op, om daarna weer snel terug te zakken in somberheid of prikkelbaarheid. Dit maakt dat de omgeving vaak denkt dat het kind zich aanstelt. Ook zijn kinderen en pubers vaak meer prikkelbaar dan somber, wat maakt dat de diagnose gemist kan worden.

  Waar kun je last van hebben bij een depressie:

  • Bijna de hele dag een somber gevoel hebben
  • Niet kunnen genieten van dingen waar je eerst wel blij van werd
  • Heel veel of heel weinig willen eten
  • Je waardeloos voelen
  • Je bent prikkelbaar
  • Je hebt geen of weinig zin in seks
  • Je kunt je slecht concentreren
  • Soms het gevoel hebben niet meer te willen leven
  • Je hebt vaak lichamelijke klachten
  • Je kunt niet goed kunnen slapen

  Hoe ontstaat een depressie?

  Een depressie krijg je niet zomaar. Vaak zijn er stressvolle situaties aan te wijzen in verschillende leefgebieden (school, thuis of met vrienden) die je niet kunt verwerken, zoals bijvoorbeeld: er zijn nare of verdrietige dingen gebeurd, het gaat niet goed op school, of je wordt gepest. Ook kan het zijn dat je veel ruzie hebt.

  De kans op een depressie is hoger wanneer het in jouw familie voorkomt, of als je zelf al eerder een depressie hebt gehad.

  Hoe weet je of je een depressie hebt?

  Je merkt zelf dat je erg somber of prikkelbaar bent. Maar het kan ook zijn dat je ouders of leraren op school dat merken. Vaak zal je dan eerst naar een huisarts of schoolarts gaan. Als zij denken dat je misschien een depressie hebt word je doorgestuurd naar een psycholoog en/of een psychiater. Door gesprekken onderzoeken zij wat er aan de hand is en hoe je daarbij geholpen kan worden.

  Gaat het over?

  Een depressie gaat in principe weer over. Het kan wel zijn dat het soms in je leven weer terug komt. Je stopt pas met de behandeling wanneer je geleerd hebt hoe je om kunt gaan met stress en een (dreigende) terugval (terugval preventie).

  Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

  Plusminus (bipolaire stoornis)

  Depressie vereniging