Academisch Angstcentrum

Iedereen is weleens ergens bang voor. Maar als je een angst- of dwangstoornis hebt, ben je vaak de hele dag bezig met het vermijden van die angst.
Je hebt bijvoorbeeld een traumatische gebeurtenis meegemaakt en het lukt je niet om die beelden los te laten. Of je hebt last van paniekklachten als je het huis wilt verlaten. Of je bent dwangmatig bezig met schoonmaken, waardoor je helemaal uitgeput raakt. Dan is er sprake van een angst- of dwangstoornis die grote gevolgen kan hebben als die niet behandeld wordt. Een angst- of dwangstoornis is veel meer dan ‘even jezelf overwinnen‘, het is een psychiatrische ziekte waarbij de patiënt belemmerd wordt op veel levensterreinen. Werken of relaties kunnen onmogelijk worden. 

 

Hoe kan Altrecht helpen?

TOPGGz_keurmerk

Het Altrecht Academisch Angstcentrum helpt mensen met een ernstige angststoornis. Ook als eerdere hulp om van klachten af te komen niet geholpen heeft, is het zinvol om bij ons hulp te vragen. Wij zijn een centrum met TOPGGz Keurmerk, dat wil zeggen dat we hooggespecialiseerd zijn in de behandeling van angststoornissen en gebruik maken van de nieuwste methoden en technieken om klachten te verminderen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. We behandelen mensen uit de regio en daar buiten en voeren second opinions uit

Peter (45)

"Een continu gevecht met mezelf: minder is het niet!

Lees meer

 

Welke klachten behandelen wij?

 • Angsten en fobieën, waardoor u last hebt van paniekaanvallen, sociale angst, stress of een andere specifieke angst en voortdurend bezig bent met het vermijden van voor u risicovolle situaties.
 • Dwangstoornissen, waardoor u last hebt van dwanggedachten en/of dwanghandelingen, en u veel tijd kwijt bent aan schoonmaken, controleren, dingen recht leggen, tellen of last hebt van terugkerende agressieve of seksuele obsessies en beelden.
 • Verzamelstoornis, waardoor u de neiging hebt te veel spullen binnen te halen en te weinig weg te gooien waardoor uw huis overvol raakt en u niet meer in staat bent de spullen nog te ordenen.
 • Angst naar aanleiding van uw uiterlijk of angst voor het hebben van een ernstige ziekte (hypochondrie), waardoor u voortdurend uw uiterlijk of lichaam onderzoekt
 • Post traumatische stress-stoornis (PTSS) of traumagerelateerde klachten, waardoor u bepaalde situaties steeds herbeleeft, nachtmerries heeft, en voortdurend oplettend of angstig bent.Het Academisch Angstcentrum zal u verwijzen als andere problematiek (psychoses, verslaving) op de voorgrond staat en eerst behandeld moet worden.
Nicole (33)

"Ik moet echt blijven vechten tegen mijn neiging om alle risico's te willen uitsluiten...

Lees meer

Wat is onze werkwijze?

We doen een intake met interviews en vragenlijsten, waarna we met u de diagnose en behandelmogelijkheden bespreken. Vervolgens stellen we met u een behandelplan op dat gericht is op haalbare doelen. Een behandeling is intensief, en we zien u tenminste wekelijks gedurende een afgesproken tijd. We bieden zowel individuele als groepsbehandeling aan. De meeste patiënten kunnen na tien tot twintig behandelafspraken, dus binnen een half jaar, de behandeling beëindigen. Soms is er meer nodig, maar dan bespreken we dat met u.

Altrecht Academisch Angstcentrum gaat ervan uit dat een angststoornis, een dwang of PTSS behandelbaar is. Er is sprake van (onbewust) aangeleerd vermijdingsgedrag dat iemand op eigen kracht niet kan doorbreken. Als iets is aangeleerd, kun je dat meestal ook weer afleren of leren er anders mee om te gaan. Dat leren en oefenen, vraagt een actieve houding en samenwerking van patiënt en behandelaar. Daarom hebben patiënten een vaste behandelaar en vinden we openheid en eerlijkheid over mogelijkheden en resultaten erg belangrijk.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Het Academisch Angstcentrum behandelt poliklinisch, individueel, maar ook in een groep. We maken vooral gebruik van cognitieve gedragstherapie (CGT), waarbij exposurebehandeling een centrale plaats inneemt. Ook nieuwe toepassingen, zoals EMDR bij trauma en E-health, kunnen we aanbieden. De psychologische behandeling wordt vaak ondersteund met medicatie.

Naast individuele behandeling, hebben we een groepsaanbod voor o.a.:

 • Sociale angst
 • Negatief zelfbeeld
 • Complexe PTSS
 • OCD (dwang)
 • Verzameldwang

We bieden ook een viertal intensieve behandelprogramma’s:

 • Voor paniek en dwang is er een individueel programma van 4 dagen in je eigen omgeving. Onder begeleiding oefen je intensief met het doorbreken van vermijdingsgedrag (KEI: kortdurende exposure intensief)
 • Op onze locatie in Zeist hebben we een deeltijdprogramma van 4 maanden in een groep waarin je 2 of 3 dagen per week op diverse manieren werkt aan je angstklachten en vermijdingsgedrag (DAS: deeltijd angst en stemming)
 • Voor PTSS hebben we in Utrecht Lunetten een intensief programma van 6 dagen in 2 weken waarin je individueel aan traumaverwerking werkt, afgewisseld met bewegen en psycho-educatie in een kleine groep die hetzelfde programma volgt (IAT: intensieve ambulante traumabehandeling)
 • Het hoardingprogramma (verzamelstoornis) maakt gebruik van een groep waaraan zowel de patiënt als de thuisbegeleider deel neemt.

Familieleden en partners betrekken we zo mogelijk bij de behandeling, zij kunnen voor patiënten een belangrijke rol spelen bij hun herstel. Bij intake nodigen we naasten uit om achtergronden van de ziekte te belichten en informatie over de behandeling te geven. Bovendien hebben patiënten met een angststoornis nogal eens ook een andere stoornis of problematiek die aandacht behoeft, zoals depressie of autisme, en geven we daar voorlichting over.

E-health is een aanvullende wijze van behandelen, waarmee we goede resultaten boeken. U werkt dan aan uw behandeling via uw computer, tablet of smartphone, op de tijd en plaats die u uitkomt. We combineren e-health meestal met persoonlijke gesprekken, en bij sommige stoornissen, zoals een sociale angststoornis, kunnen we daarbij ook virtual reality inzetten.

Thuisbehandeling doen wij in zeer beperkte mate als het echt niet lukt om (met de hulp van anderen) naar ons toe te komen. Vaak gaat het om een ernstige paniekstoornis met agorafobie (straat- of pleinvrees). Zoveel mogelijk werken we samen met netwerkpartners, die u helpen de eerste stappen te zetten buiten de deur, en u te laten wennen aan de nare lichamelijke sensaties die paniek/stress met zich mee kan brengen.

Als u verzameldwang heeft, heeft u thuis hulp nodig met opruimen. U komt naar Altrecht toe voor ons groepsaanbod ‘cognitieve gedragstherapie bij verzamelstoornis’, maar de hulp aan huis moet komen van een netwerkpartner in uw regio die bereid is met ons samen te werken.

Lotgenotencontact

Lotgenotencontact kan belangrijk zijn. Contact met mensen die snappen waar je doorheen gaat, blijkt voor veel mensen een steun in de rug. Daarom behandelen we vaak in groepen. Daarnaast kan de ADF-stichting in Driebergen (angst, dwang en fobiestichting) u in contact brengen met lotgenoten als aanvulling op de behandeling bij Altrecht.

Lees meer over de ADF-stichting

 

Wij zijn een TOPGGz-afdeling, wat betekent dat?

Dat betekent dat we hoog-gespecialiseerd zijn in de behandeling van angststoornissen. U kunt er op rekenen dat we u volgens de nieuwste wetenschappelijk en innovatieve inzichten behandelen en dat onze behandelaren zeer ervaren zijn. Als TOPGGz-afdeling kunnen we de behandeling opschalen en intensiveren als dat nodig is. We behandelen ook mensen die buiten de regio van Altrecht wonen. We voeren second opinions uit, en kunnen adviseren over diagnostiek en behandeling. We doen bovendien wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer over TOPGGz

Website TOPGGz over Altrecht Angststoornissen

Wetenschappelijk onderzoek

Naast patiëntenzorg houden we ons bezig met wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding. Hiermee willen we de kennis van angststoornissen, obsessief compulsieve stoornissen (OCD) en trauma/PTSS vergroten. En dat komt ook de diagnostiek en behandeling van deze ziekten ten goede.

We kunnen u dus ook vragen of u wilt meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Hoe meer we immers weten, hoe beter we de diagnostiek en behandeling kunnen doen. We werken nauw samen met de disciplinegroep Klinische psychologie van de Universiteit Utrecht.

Lees meer over wetenschappelijk onderzoek

Aanmelden, en dan?

Als u zich wilt aanmelden, is daarvoor een verwijsbrief nodig van de huisarts of een medisch specialist, die u kan aanmelden via Altrecht Entree. We plannen zo snel mogelijk na de aanmelding een intake, echter de wachttijd hiervoor kan behoorlijk variëren. Meestal krijgt u een week na de intake een advies over de behandeling.
Omdat we een TOPGGz afdeling zijn, kunnen verwijzers ook bij ons terecht voor consultatievragen en second opinion.

Wachttijd

Klik hier: alle informatie over wachttijden, zorgbemiddeling en de actuele wachttijden van alle zorgeenheden staan bij elkaar op één centrale pagina.

 

Ziektebeelden bij deze zorgeenheid

  Als mensen een traumatische ervaring meemaken, voelen ze zich extreem bang, hulpeloos of bedreigd. Vaak voelen zij ook lichamelijke symptomen, zoals zweten, hartkloppingen en een versnelde ademhaling. Dit zijn normale menselijke en automatische reacties op gevaar en dreiging, die ook wel de ‘vecht/vlucht reacties’ worden genoemd. Het lichaam maakt zich klaar om te vluchten of in de aanval te gaan. Dit gebeurt vanzelf en helpt ons om in gevaarlijke situaties te overleven. Ook kan het zijn dat je met een ‘bevriesreactie’ reageert op de traumatische ervaring. Je lichaam houdt zich als het ware stil om de traumatische gebeurtenis te kunnen doorstaan.

  Lang na de traumatische gebeurtenissen zelf, kunnen bepaalde dingen zoals geluid, geur, aanraking (zogenaamde triggers) dezelfde reacties oproepen. Het lijf reageert dan weer net alsof het daadwerkelijk in gevaar is. Mensen beleven dan de traumatische gebeurtenissen elke keer opnieuw, met alle lichamelijke reacties van dien. Daarom worden deze ervaringen ook wel ‘herbelevingen’ genoemd. Herbelevingen kunnen zich voordoen in de vorm van nachtmerries, maar ook optreden als je wakker bent. Hoe de inhoud van herbelevingen ook verschilt per persoon: ze leveren vaak veel angst en stress op. Een logisch gevolg hiervan is dat de meeste mensen de herinneringen aan de traumatische gebeurtenissen proberen weg te drukken of te negeren. Op korte termijn kan de spanning zo wat dalen. Helaas werkt dit op de langere termijn juist niet. Hoe hard je het ook probeert: de herinneringen blijven zich aan je opdringen.

  Wanneer er sprake is van steeds terugkerende en zich opdringende herinneringen, schrikreacties, vermijding en negatieve emoties, spreken we van een post traumatische stress stoornis.

  PTSS is in het algemeen goed te behandelen met methodieken als imaginaire exposure, EMDR, NET (Narratieve Exposure Therapie) en imaginaire rescripting. Altrecht kent een Intensieve Ambulante Traumabehandeling, naast de reguliere behandelvormen van 1 of 2x per week.

  Link naar EMDR-vereniging: www.EMDR.nl

  Folder Intensieve Ambulante Traumabehandeling (IAT)

  dwanghandelingen, herhaling, steeds controleren

  Iedereen kent vaste gewoonten en routine handelingen. Zo controleren veel mensen het gas, licht en de sloten voordat ze naar bed gaan, terwijl ze eigenlijk weten dat het gas en licht uit zijn, en de deur op slot is. Zo’n extra controle geeft een gevoel van veiligheid in een situatie die risico met zich mee zou kunnen brengen. Als het risico groter wordt, bijvoorbeeld bij vertrek voor een vakantie van drie weken, controleren veel mensen hun huis extra goed. Soms rijdt iemand zelfs nog een keer terug om te zien of het gas echt uit is en de deur op het nachtslot. Dit soort herhalingsgedrag is normaal.

  Sommige mensen zijn een groot deel van de dag bezig met controleren, handen wassen of herhalen. Wanneer zij dat niet doen beheerst de angst en onveiligheid hun leven. We spreken dan van een dwangstoornis of obsessieve compulsieve stoornis.

  Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

  Dwang EU

  Stichting Gilles de la Tourette

  angst, angststoornis, paniekaanval, paniekstoornis

  Angst is een normale gezonde emotionele reactie op acuut gevaar. Het zorgt ervoor dat lichaam en geest snel en goed reageren op een bedreigende situatie. Ieder mens is in zijn leven wel eens bang of in paniek.

  Maar sommige mensen zijn voortdurend angstig of hebben paniekaanvallen. Iemand die in het (recente) verleden getuige of slachtoffer is geweest van geweld of zich als kind ernstig bedreigd heeft gevoeld, kan terugkerende angstaanvallen hebben.

  We spreken van een angststoornis als irreële angst duidelijk lijden veroorzaakt en iemand beperkt in het sociale leven en werk. Eén op de vijf Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met een angststoornis. Een angststoornis kan ook voorkomen in combinatie met andere psychische problemen of lichamelijke klachten.

  Angst, Dwang en Fobie stichting

  Wij zijn Mind (over psychische gezondheid)

  Hersenstichting

Medewerkers

Rina Spruyt

1. Leidinggevende

Lieske Sonneveldt

2. Inhoudelijk leidinggevende

Melchior Mekel

3. Teammanager

Marcel van den Hout

4. Klinisch psycholoog

Suzy Matthijssen

5. Klinisch psycholoog

Contact

Locaties
 • Academisch Angstcentrum Utrecht

Nieuwe Houtenseweg 12
3524 SH Utrecht
030-2308790
AltrechtAcademischAngstcentrum@altrecht.nl

Route en 9292 Reisadvies

 • Academisch Angstcentrum Woerden

Blekerijlaan 3
3447 GR Woerden
030-3103 510

AltrechtAcademischAngstcentrum@altrecht.nl

Route en 9292 Reisadvies

Gerelateerd

Altrecht Academisch Angstcentrum werkt mee aan RTL-programma Mijn Leven in Puin

Categorie: Actueel

Eén op de twintig mensen in Nederland is een problematische verzamelaar. In het RTL 4-programma Mijn Leven In Puin is te zien hoe deze verzamelwoede verstrekkende gevolgen kan hebben. Net als in het vorige seizoen werkt Altrecht ook nu mee aan dit programma door onder andere het bieden van psychologische…

Top GGz – keurmerk voor het Altrecht Academisch Angstcentrum verlengd

Categorie: ActueelActueel

Altrecht Academisch Angstcentrum is na vier jaar opnieuw gevisiteerd en heeft opnieuw het Top GGz keurmerk gekregen. Dat is goed nieuws in deze woelige tijden met krimp en reorganisaties binnen de GGz! Daarnaast voert het Angstcentrum twee nieuwe studies uit bij patiënten met sociale fobie en met paniekstoornis met agorafobie. Wat is…