Academisch Angstcentrum

Iedereen is weleens ergens bang voor. Maar als je een angst- of dwangstoornis hebt, ben je vaak de hele dag bezig met het vermijden van die angst. Dan komen allerlei andere zaken in het leven in het gedrang. Een angst- of dwangstoornis is veel meer dan ‘even jezelf overwinnen‘, het is een psychiatrische ziekte waarbij de patiënt belemmerd wordt op veel levensterreinen waardoor zijn sociale functioneren en daardoor ook werk en persoonlijke relaties drastisch worden beïnvloed.

Hoe kan Altrecht helpen?

TOPGGz_keurmerkAls eerdere hulp om van uw problematiek af te komen niet geholpen heeft, kunnen we mogelijk iets voor u betekenen. Wij zijn een centrum met TOP GGz Keurmerk, dat wil zeggen dat wij (jong) volwassenen uit heel Nederland op gespecialiseerde wijze behandelen, en dat wij vaak behandelen in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Peter (45)

"Een continu gevecht met mezelf: minder is het niet!

Lees meer

Het kan zijn dat u:

 • Angsten (fobieën) hebt, bijvoorbeeld paniekaanvallen, sociale angst of sterke nervositeit, waardoor u alleen maar bezig bent met het vermijden van voor u risicovolle situaties.
 • Tics en het syndroom van Gilles de la Tourette hebt, waardoor u bijvoorbeeld veelvuldig knippert met uw ogen of trekt met uw gezicht. Het kan ook zijn dat u oncontroleerbare geluiden maakt, met je armen slaat, of dat u last hebt van bijkomende dwang of aandachtsproblemen.
 • Dwanggedachten en –handelingen hebt, waardoor u bijvoorbeeld niet stopt met schoonmaken, controleren, dingen recht leggen, tellen, verzamelen of last hebt van terugkerende agressieve of seksuele obsessies en beelden.
 • Een verzamelstoornis hebt, waardoor u de neiging hebt te veel spullen binnen te halen en te weinig kunt weggooien waardoor u niet in staat bent de spullen nog te ordenen.
 • Angst hebt naar aanleiding van uw uiterlijk (‘body dysmorphic disorder’) of angst voor het hebben van een ernstige ziekte (hypochondrie).

Wat doen we dan?

Eerst zorgen we voor een goede diagnostiek (interviews en vragenlijsten), waarbij we samen met u bepalen waar uvastloopt, en op welke doelstellingen u de behandeling wilt richten. Dan stellen we een behandelplan op dat daarop gericht is. Zowel individuele als groepstherapieën zijn mogelijk, poliklinisch of in deeltijd,  in overleg met u bepalen we ook de intensiteit, die is minimaal een uur per week.

Nicole (33)

"Ik moet echt blijven vechten tegen mijn neiging om alle risico's te willen uitsluiten...

Lees meer

Hoe ziet de behandeling eruit?

Onze behandeling van angst-, dwang-, en ticstoornissen bestaat uit een combinatie van medicatie en cognitieve gedragstherapie, meestal poliklinisch, soms in combinatie met deeltijdbehandeling in Zeist. Ook volledige deeltijdbehandeling komt voor, onze poli- en deeltijdfuncties zijn nauw met elkaar verweven.

We maken vooral gebruik van cognitieve gedragstherapie(CGT), exposurebehandeling en medicatie, waarbij we ook nieuwe toepassingen van CGT, zoals imagery rescripting, cognitieve remediatie, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en competitive memory training kunnen aanbieden.

Familieleden en partners worden vaak bij de behandeling betrokken. Zo worden patiënten en hun naasten uitgenodigd voor een serie van drie bijeenkomsten psycho-educatie waarin wij meer achtergronden van de ziekte en onze behandeling daarvoor kunnen geven. Ook hebben we een psycho-educatie groep (6-8 keer) specifiek voor mensen met angst en autisme.
Daar waar dat mogelijk is zetten we e-health modules in, waarin u aan uw behandeling werkt op de computer, op de tijd en plaats dat het u uitkomt. Verder worden patiënten met fobieën behandeld met blended e-health, waarin we persoonlijke gesprekken combineren met e-health. Als u last hebt van sociale angststoornissen, kunnen we daarbij ook virtual reality inzetten.
Ook met Thuisbehandeling bereiken we goede resultaten. Bij twee groepen angstpatiënten is dat zelfs nodig om adequater te kunnen behandelen. Zo is de behandeling van patiënten met straat- of pleinvrees (agorafobie) erop gericht hen zelfstandig naar ons toe te laten komen. Ook als u  een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) hebt waarbij verzameldwang optreedt, is therapie thuis, in combinatie met medicijnen en cognitieve behandeling op de polikliniek noodzakelijk.

We zijn een TOPGGz-afdeling, wat betekent dat?

Dat betekent dat we hoog-gespecialiseerd zijn op angststoornissen. Vandaar dat patiënten uit het hele land bij ons behandeld worden.
Het betekent dat u erop kunt rekenen dat de diagnostiek en behandeling volgens de meest recente inzichten wordt uitgevoerd. Naast patiëntenzorg houden we ons bezig met wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding. We kunnen u dus ook vragen of u wilt meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Hoe meer we immers weten, hoe beter we de diagnostiek en behandeling kunnen doen. We werken nauw samen met de disciplinegroep Klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht.

Lees meer over TOPGGz

Wetenschappelijk onderzoek

Altrecht Academisch Angstcentrum is een samenwerkingsverband van Altrecht GGZ en de disciplinegroep Klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht. Naast hoogwaardige diagnostiek en behandeling, voert Altrecht Academisch Angstcentrum wetenschappelijk onderzoek uit.  Hiermee willen we de kennis van angststoornissen, obsessief compulsieve stoornissen (OCD) en ticstoornissen vergroten. En dat komt ook de diagnostiek en behandeling van deze ziekten ten goede.

Verder vragen wij aan onze patiënten of zij willen meewerken aan wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer over wetenschappelijk onderzoek

Lees meer over de lopende actuele onderzoeken

Publicaties van medewerkers

Publicatielijst

Aanmelden, en dan?

Als u zich wilt aanmelden, is daarvoor een verwijsbrief nodig van de huisarts of een medisch specialist, die u kan aanmelden via Altrecht Entree.
We plannen zo snel mogelijk na de aanmelding een intake, helaas kan de wachttijd hiervoor behoorlijk variëren. Op dit moment is die zes weken.
Meestal krijgt u een week na de intake een advies over de behandeling.
Omdat we een TOP GGz afdeling zijn, kunnen verwijzers ook bij ons terecht voor consultatie-vragen en een second opinion.

Wachttijd

Wachttijden in de zorg zijn altijd vervelend. Altrecht doet er alles aan om deze wachttijden zo kort mogelijk te houden. Op veel plekken lukt dat, op andere plekken zijn wachttijden helaas langer dan we graag zouden willen.

De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent.

Verwijzers van patiënten die op onze wachtlijst staan, kunnen voor advies en/of consultatie contact opnemen met specialisten van Altrecht via het centrale aanmeldloket: 030 – 230 8555.

Natuurlijk is er bij acute psychiatrie geen sprake van wachttijd!

Aanmeldingswachttijd

Dit is het gemiddeld aantal weken tussen het moment dat een patiënt of verwijzer een eerste afspraak maakt voor een intakegesprek, tot het moment dat de patiënt hiervoor bij ons terecht kan.
Uiteraard zijn hierin individuele verschillen, omdat de urgentie van de aanmelding meegewogen wordt.

Locatie  Aanmeldingswachttijd in weken
Polikliniek Angst Lunetten 12
Polikliniek Angst Woerden 9
Deeltijd Angst  11

Behandelingswachttijd

Diagnose  Behandelingswachttijd in weken
 Angststoornissen  6

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 5 januari 2017.

Toelichting op de wachttijden

Aanmeldingswachttijd Dit is het aantal weken tussen het moment dat een patiënt of verwijzer een eerste afspraak maakt bij een zorgaanbieder voor een intakegesprek, tot het moment dat de patiënt hiervoor bij de zorgaanbieder terecht kan.

Behandelingswachttijd Dit is het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.

Zorgbemiddeling Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u (eventueel bij een andere zorgaanbieder) binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Ziektebeelden bij deze zorgeenheid

  dwanghandelingen, herhaling, steeds controleren

  Iedereen kent vaste gewoonten en routine handelingen. Zo controleren veel mensen het gas, licht en de sloten voordat ze naar bed gaan, terwijl ze eigenlijk weten dat het gas en licht uit zijn, en de deur op slot is. Zo’n extra controle geeft een gevoel van veiligheid in een situatie die risico met zich mee zou kunnen brengen. Als het risico groter wordt, bijvoorbeeld bij vertrek voor een vakantie van drie weken, controleren veel mensen hun huis extra goed. Soms rijdt iemand zelfs nog een keer terug om te zien of het gas echt uit is en de deur op het nachtslot. Dit soort herhalingsgedrag is normaal.

  Sommige mensen zijn een groot deel van de dag bezig met controleren, handen wassen of herhalen. Wanneer zij dat niet doen beheerst de angst en onveiligheid hun leven. We spreken dan van een dwangstoornis of obsessieve compulsieve stoornis.

  Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

  Dwang EU

  Stichting Gilles de la Tourette

  angst, angststoornis, paniekaanval, paniekstoornis

  Angst is een normale gezonde emotionele reactie op acuut gevaar. Het zorgt ervoor dat lichaam en geest snel en goed reageren op een bedreigende situatie. Ieder mens is in zijn leven wel eens bang of in paniek.

  Maar sommige mensen zijn voortdurend angstig of hebben paniekaanvallen. Iemand die in het (recente) verleden getuige of slachtoffer is geweest van geweld of zich als kind ernstig bedreigd heeft gevoeld, kan terugkerende angstaanvallen hebben.

  We spreken van een angststoornis als irreële angst duidelijk lijden veroorzaakt en iemand beperkt in het sociale leven en werk. Eén op de vijf Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met een angststoornis. Een angststoornis kan ook voorkomen in combinatie met andere psychische problemen of lichamelijke klachten.

  Fonds Psychische Gezondheid

  Hersenstichting

Medewerkers

Rina Spruyt

Leidinggevende

Lieske Sonneveldt

Inhoudelijk leidinggevende

Lize Hartveld

GZ-psycholoog

Jessica Krabbendam

GZ-psycholoog

Nynke Talsma

GZ-psycholoog i.o.

Machteld van der Sluijs

Klinisch psycholoog

Contact

Locaties
 • Angststoornissen

Nieuwe Houtenseweg 12
3524 SH Utrecht
030-2308790
AltrechtAcademischAngstcentrum@altrecht.nl

Route

Gerelateerd

Altrecht Academisch Angstcentrum werkt mee aan RTL-programma Mijn Leven in Puin

Categorie: Actueel

Eén op de twintig mensen in Nederland is een problematische verzamelaar. In het RTL 4-programma Mijn Leven In Puin is te zien hoe deze verzamelwoede verstrekkende gevolgen kan hebben. Net als in het vorige seizoen werkt Altrecht ook nu mee aan dit programma door onder andere het bieden van psychologische…

Top GGz – keurmerk voor het Altrecht Academisch Angstcentrum verlengd

Categorie: ActueelActueel

Altrecht Academisch Angstcentrum is na vier jaar opnieuw gevisiteerd en heeft opnieuw het Top GGz keurmerk gekregen. Dat is goed nieuws in deze woelige tijden met krimp en reorganisaties binnen de GGz! Daarnaast voert het Angstcentrum twee nieuwe studies uit bij patiënten met sociale fobie en met paniekstoornis met agorafobie. Wat is…