Academisch Angstcentrum

voor volwassenen met angst-, dwang- en traumaklachten

Iedereen is weleens ergens bang voor. Maar als je een angst- of dwangstoornis hebt, ben je vaak de hele dag bezig met het vermijden van die angst. Je durft het huis niet te verlaten uit angst voor een  paniekaanval. Of je bent dwangmatig bezig met schoonmaken, waardoor je helemaal uitgeput raakt. Dan is er sprake van een angst- of dwangstoornis die grote gevolgen kan hebben als die niet behandeld wordt.

En als je een traumatische gebeurtenis hebt meegemaakt, kan het zijn dat je PTSS-klachten hebt ontwikkeld zoals nachtmerries, herbelevingen en vermijdingsgedrag. Je kunt je niet meer concentreren op je werk of je bent heel bang geworden voor situaties of mensen die herinneren aan het trauma.

Een angst- of dwangstoornis (OCD) en een posttraumatische stress stoornis (PTSS) behoren tot ernstige  psychiatrische problemen die mensen belemmeren op veel levensterreinen. Werken of relaties kunnen onmogelijk worden. 

Hoe kan Altrecht helpen?

TOPGGz_keurmerk

Het Altrecht Academisch Angstcentrum helpt mensen met:

 • een ernstige angst- of dwangstoornis (OCD)
 • ernstige PTSS en andere trauma gerelateerde klachten

Ook als eerdere hulp om van klachten af te komen niet geholpen heeft, is het zinvol om bij ons hulp te vragen. Wij zijn een centrum met TOPGGz Keurmerk, dat wil zeggen dat we hooggespecialiseerd zijn in de behandeling van angststoornissen en gebruik maken van de nieuwste methoden en technieken om klachten te verminderen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. We behandelen mensen uit de regio en in voorkomende gevallen buiten de regio en wij voeren een second opinion uit.

Peter (45)

"Een continu gevecht met mezelf: minder is het niet!

Lees meer

 

Welke klachten behandelen wij?

Angst- en dwangstoornissen:

 • Angsten en fobieën: paniekstoornis, sociale angst of een andere specifieke angst waardoor u voortdurend bezig bent met het vermijden van ‘risicovolle situaties’.
 • Dwangstoornissen, ook wel obsessieve compulsieve stoornissen (OCD) genoemd, waardoor u last hebt van dwanggedachten en/of dwanghandelingen, en u veel tijd kwijt bent aan schoonmaken, controleren, dingen recht leggen, tellen of last hebt van terugkerende agressieve of seksuele obsessies en beelden.
 • Verzamelstoornis, waardoor u de neiging hebt te veel spullen binnen te halen en te weinig weg te gooien waardoor uw huis overvol raakt en u niet meer in staat bent de spullen nog te ordenen.
 • Angst naar aanleiding van uw uiterlijk of angst voor het hebben van een ernstige ziekte, waardoor u voortdurend uw uiterlijk of lichaam onderzoekt.

PTSS en traumagerelateerde klachten:

 • Post traumatische stress-stoornis (PTSS) of andere trauma gerelateerde klachten, waardoor u bepaalde situaties steeds herbeleeft, nachtmerries heeft, en voortdurend oplettend of angstig bent.
 • Hierbij kunnen ook sterke dissociatieve klachten spelen, of een erg gefragmenteerd of negatief zelfbeeld dat uw functioneren belemmert.
Nicole (33)

"Ik moet echt blijven vechten tegen mijn neiging om alle risico's te willen uitsluiten...

Lees meer

Wat is onze werkwijze?

We doen een intake met interviews en vragenlijsten, waarna we met u de diagnose en behandelmogelijkheden bespreken. Vervolgens stellen we met u een behandelplan op dat gericht is op haalbare doelen. Een behandeling is intensief, en we zien u tenminste wekelijks gedurende een afgesproken tijd. We bieden zowel individuele als groepsbehandeling aan. Behandelingen zijn begrensd in tijd en duren niet langer dan noodzakelijk.

Altrecht Academisch Angstcentrum gaat ervan uit dat een angststoornis, een dwang, trauma of PTSS behandelbaar is. Er kan sprake zijn van vermijdingsgedrag dat de klachten in stand houdt en dat iemand op eigen kracht niet kan doorbreken. De behandeling vraagt een actieve houding en samenwerking van patiënt en behandelaar.

We vinden openheid en eerlijkheid over mogelijkheden en resultaten erg belangrijk. We evalueren onze behandelingen elke 3-6 maanden.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Het Academisch Angstcentrum behandelt poliklinisch, individueel, maar ook in een groep. We maken vooral gebruik van cognitieve gedragstherapie (CGT), waarbij exposurebehandeling een centrale plaats inneemt. De psychologische behandeling wordt vaak ondersteund met medicatie.

Behandelingen variëren van kortdurend intensief tot een gefaseerde behandeling in een langer durend traject. We bieden enkele intensieve en specialistische behandelprogramma’s:

Paniek- en dwangstoornissen:

 • Voor paniek- en dwangstoornissen is er een individueel programma van 4 dagen in de eigen omgeving. Onder begeleiding oefent u intensief met het doorbreken van vermijdingsgedrag (KEI: kortdurende exposure intensief).
 • Op onze locatie in Zeist hebben we een deeltijdprogramma van 4 maanden in een groep waarin u 2 of 3 dagen per week op diverse manieren werkt aan het verminderen van vermijdingsgedrag en herstel van persoonlijk en maatschappelijk functioneren (DAS: deeltijd angst en stemming).
 • Het hoardingprogramma (verzamelstoornis) vindt plaats in een kleine groep waaraan zowel de patiënt als de thuisbegeleider deel neemt. Dit kan vervolgd worden met individuele afspraken. Lees hier meer informatie over de verzameldwanggroep in de speciale folder.

Trauma en PTSS:

 • De Intensieve ambulante traumabehandeling (IAT) is een programma van 8 dagen in 2 weken met meerdere behandelaren. Het is vooral geschikt voor meervoudige traumatische ervaringen, waaronder vroegkinderlijk trauma.
 • De duale ambulante traumabehandeling (DAT) is een programma van ongeveer 8 weken met 2 keer per week een PTSS-behandeling.
 • Narratieve exposure therapie (NET) dat 3 tot 6 maanden in beslag neemt en veel gebruikt wordt voor vluchtelingen.

Familieleden en partners betrekken we zo mogelijk bij de behandeling, zij kunnen voor patiënten een belangrijke rol spelen bij hun herstel. Bij intake nodigen we naasten uit om achtergronden van de ziekte te belichten en informatie over de behandeling te geven. Bovendien hebben patiënten met een angststoornis nogal eens ook een andere stoornis of problematiek die aandacht behoeft, zoals depressie of autisme, en geven we daar voorlichting over.

E-health is een aanvullende wijze van behandelen, waarmee we goede resultaten boeken. U werkt dan aan uw behandeling via uw computer, tablet of smartphone, op de tijd en plaats die u uitkomt. We combineren e-health meestal met persoonlijke gesprekken, en bij sommige stoornissen, zoals een sociale angststoornis, kunnen we daarbij ook virtual reality inzetten.

Thuisbehandeling doen wij in zeer beperkte mate als het echt niet lukt om (met de hulp van anderen) naar ons toe te komen. Vaak gaat het om een ernstige paniekstoornis met agorafobie (straat- of pleinvrees). Zoveel mogelijk werken we samen met netwerkpartners, die u helpen de eerste stappen te zetten buiten de deur, en u te laten wennen aan de nare lichamelijke sensaties die paniek/stress met zich mee kan brengen.

Als u verzameldwang heeft, heeft u thuis hulp nodig met opruimen. U komt naar Altrecht toe voor ons groepsaanbod ‘cognitieve gedragstherapie bij verzamelstoornis’, maar de hulp aan huis moet komen van een netwerkpartner in uw regio die bereid is met ons samen te werken.

Lotgenotencontact

Lotgenotencontact kan belangrijk zijn. Contact met mensen die snappen waar je doorheen gaat, blijkt voor veel mensen een steun in de rug. Daarom behandelen we vaak in groepen. Daarnaast kan de ADF-stichting in Driebergen (angst, dwang en fobiestichting) u in contact brengen met lotgenoten als aanvulling op de behandeling bij Altrecht.

Lees meer over de ADF-stichting

Lees meer over Obsessive Compulsive Disorder

Wij zijn een TOPGGz-afdeling, wat betekent dat?

Dat betekent dat we hoog-gespecialiseerd zijn in de behandeling van angststoornissen. U kunt er op rekenen dat we u volgens de nieuwste wetenschappelijk en innovatieve inzichten behandelen en dat onze behandelaren zeer ervaren zijn. Als TOPGGz-afdeling kunnen we de behandeling opschalen en intensiveren als dat nodig is. We behandelen ook mensen die buiten de regio van Altrecht wonen. We voeren second opinions uit, en kunnen adviseren over diagnostiek en behandeling. We doen bovendien wetenschappelijk onderzoek.

Website TOPGGz over Altrecht Angststoornissen

Wetenschappelijk onderzoek

Naast patiëntenzorg houden we ons bezig met wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding. Hiermee willen we de kennis van angststoornissen, obsessief compulsieve stoornissen (OCD) en trauma/PTSS vergroten. En dat komt ook de diagnostiek en behandeling van deze ziekten ten goede.

We kunnen u dus ook vragen of u wilt meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Hoe meer we immers weten, hoe beter we de diagnostiek en behandeling kunnen doen. We werken nauw samen met de disciplinegroep Klinische psychologie van de Universiteit Utrecht.

Aanmelden, en dan?

Als u zich wilt aanmelden, is daarvoor een verwijsbrief nodig van de huisarts of een medisch specialist, die u kan aanmelden via Altrecht Entree. We plannen zo snel mogelijk na de aanmelding een intake, echter de wachttijd hiervoor kan behoorlijk variëren. Meestal krijgt u een week na de intake een advies over de behandeling.

Omdat we een TOPGGz afdeling zijn, kunnen verwijzers ook bij ons terecht voor consultatievragen en second opinion.
Daarnaast bieden we verwijzers de mogelijkheid telefonisch te overleggen met een van onze specialisten op onderstaande dagen en tijden.

Telefonisch spreekuur voor verwijzers (030-230 8790):

Maandag:                                                                11.30-12.30
Dinsdag:                                                                  11.30-12.30
Donderdag:                                                             11.00-12.00 (vanaf 19 april  11.30-12.30)

Wachttijd

Klik hier: alle informatie over wachttijden, zorgbemiddeling en de actuele wachttijden van alle zorgeenheden staan bij elkaar op één centrale pagina.

 

Ziektebeelden bij deze zorgeenheid

  angst, depressie, nachtmerries, posttraumatische stress, seksueel misbruik, trauma

  Trauma betekent eigenlijk: wond. Het is een emotionele beschadiging die is ontstaan na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Als het verwerken van een dergelijke gebeurtenis niet goed lukt, blijven er klachten bestaan die het dagelijks leven verstoren.

  Een gebeurtenis die een intens gevoel van machteloosheid oproept bij de persoon in kwestie noemen we traumatisch. Daarbij zorgt de gebeurtenis voor een acute verstoring in het leven. De normale loop van het bestaan wordt doorbroken. Had de persoon tot aan de gebeurtenis het vooruitzicht op een leven dat zich in een bepaalde lijn zou ontwikkelen, daarna ervaart hij of zij het leven als compleet veranderd.

  Er zijn heel veel gebeurtenissen die tot trauma’s kunnen leiden:

  • Acute, onverwachte schokkende gebeurtenissen, zoals een ernstig auto-ongeluk of brand, maar ook een scheiding.Er is sprake van een eenmalige traumatische ervaring die duidelijk is afgebakend.
  • Schokkende gebeurtenissen die veel langer achtereen optreden (bijvoorbeeld ernstige verwaarlozing, seksueel misbruik, huiselijk geweld of, bij vluchtelingen, oorlogsgeweld) en die zich kenmerken door permanente dreiging en zich herhalende schokkende ervaringen. Het gaat dan om herhaalde en vaak ook langdurige traumatisering.

  Voor het verwerken van een schokkende gebeurtenis is tijd nodig. Als die verwerking te lang duurt, of helemaal uitblijft, is er sprake van een trauma. Iemand kan dan niet meer normaal functioneren, bijvoorbeeld omdat hij probeert bepaalde alledaagse situaties te ontwijken.

  De verschijnselen van een trauma zijn divers. Mensen kunnen last hebben van nare gevoelens, nachtmerries en herbeleving van de traumatiserende gebeurtenis. Ook kan men lijden aan angsten, slaapstoornissen, geheugenverlies, gespannen zijn, prikkelbaar en boos zijn en depressieve gevoelens.

   

   

  Als mensen een traumatische ervaring meemaken, voelen ze zich extreem bang, hulpeloos of bedreigd. Vaak voelen zij ook lichamelijke symptomen, zoals zweten, hartkloppingen en een versnelde ademhaling. Dit zijn normale menselijke en automatische reacties op gevaar en dreiging, die ook wel de ‘vecht/vlucht reacties’ worden genoemd. Het lichaam maakt zich klaar om te vluchten of in de aanval te gaan. Dit gebeurt vanzelf en helpt ons om in gevaarlijke situaties te overleven. Ook kan het zijn dat je met een ‘bevriesreactie’ reageert op de traumatische ervaring. Je lichaam houdt zich als het ware stil om de traumatische gebeurtenis te kunnen doorstaan.

  Lang na de traumatische gebeurtenissen zelf, kunnen bepaalde dingen zoals geluid, geur, aanraking (zogenaamde triggers) dezelfde reacties oproepen. Het lijf reageert dan weer net alsof het daadwerkelijk in gevaar is. Mensen beleven dan de traumatische gebeurtenissen elke keer opnieuw, met alle lichamelijke reacties van dien. Daarom worden deze ervaringen ook wel ‘herbelevingen’ genoemd. Herbelevingen kunnen zich voordoen in de vorm van nachtmerries, maar ook optreden als je wakker bent. Hoe de inhoud van herbelevingen ook verschilt per persoon: ze leveren vaak veel angst en stress op. Een logisch gevolg hiervan is dat de meeste mensen de herinneringen aan de traumatische gebeurtenissen proberen weg te drukken of te negeren. Op korte termijn kan de spanning zo wat dalen. Helaas werkt dit op de langere termijn juist niet. Hoe hard je het ook probeert: de herinneringen blijven zich aan je opdringen.

  Wanneer er sprake is van steeds terugkerende en zich opdringende herinneringen, schrikreacties, vermijding en negatieve emoties, spreken we van een post traumatische stress stoornis.

  PTSS is in het algemeen goed te behandelen met methodieken als imaginaire exposure, EMDR, NET (Narratieve Exposure Therapie) en imaginaire rescripting. Altrecht kent een Intensieve Ambulante Traumabehandeling, naast de reguliere behandelvormen van 1 of 2x per week.

  Link naar EMDR-vereniging: www.EMDR.nl

  Folder Intensieve Ambulante Traumabehandeling (IAT)

  dwanghandelingen, herhaling, steeds controleren

  Iedereen kent vaste gewoonten en routine handelingen. Zo controleren veel mensen het gas, licht en de sloten voordat ze naar bed gaan, terwijl ze eigenlijk weten dat het gas en licht uit zijn, en de deur op slot is. Zo’n extra controle geeft een gevoel van veiligheid in een situatie die risico met zich mee zou kunnen brengen. Als het risico groter wordt, bijvoorbeeld bij vertrek voor een vakantie van drie weken, controleren veel mensen hun huis extra goed. Soms rijdt iemand zelfs nog een keer terug om te zien of het gas echt uit is en de deur op het nachtslot. Dit soort herhalingsgedrag is normaal.

  Sommige mensen zijn een groot deel van de dag bezig met controleren, handen wassen of herhalen. Wanneer zij dat niet doen beheerst de angst en onveiligheid hun leven. We spreken dan van een dwangstoornis of obsessieve compulsieve stoornis.

  Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

  Dwang EU

  Stichting Gilles de la Tourette

  angst, angststoornis, paniekaanval, paniekstoornis

  Angst is een normale gezonde emotionele reactie op acuut gevaar. Het zorgt ervoor dat lichaam en geest snel en goed reageren op een bedreigende situatie. Ieder mens is in zijn leven wel eens bang of in paniek.

  Maar sommige mensen zijn voortdurend angstig of hebben paniekaanvallen. Iemand die in het (recente) verleden getuige of slachtoffer is geweest van geweld of zich als kind ernstig bedreigd heeft gevoeld, kan terugkerende angstaanvallen hebben.

  We spreken van een angststoornis als irreële angst duidelijk lijden veroorzaakt en iemand beperkt in het sociale leven en werk. Eén op de vijf Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met een angststoornis. Een angststoornis kan ook voorkomen in combinatie met andere psychische problemen of lichamelijke klachten.

  Angst, Dwang en Fobie stichting

  Wij zijn Mind (over psychische gezondheid)

  Hersenstichting

Medewerkers

Rina Spruyt

1. Leidinggevende

Suzy Matthijssen

2. Inhoudelijk leidinggevende

Melchior Mekel

3. Teammanager

Lieske Sonneveldt

4. Klinisch psycholoog

Hilde de Boe

Behandelmedewerker

Liesbeth Boerman

Gedragstherapeutisch werker

Contact

Locaties
 • Academisch Angstcentrum Utrecht

Nieuwe Houtenseweg 12
3524 SH Utrecht
030-2308790
AltrechtAcademischAngstcentrum@altrecht.nl

Route en 9292 Reisadvies

 • Academisch Angstcentrum Woerden

Blekerijlaan 3
3447 GR Woerden
030-3103 510

AltrechtAcademischAngstcentrum@altrecht.nl

Route en 9292 Reisadvies

Gerelateerd

Eerste Nederlandse Hoarding Week van 17 t/m 21 mei 2021

Categorie: Actueel

De eerste Nederlandse Hoarding Week 17-21 mei 2021 is een feit: www.nederlandsehoardingweek.nl. Voor meer informatie over het behandelen, samenwerking, webinar voor familie en naasten, zijn er dagelijks online-activiteiten, waaronder een online presentatie over de Altrecht-Hoarding behandeling, ketenzorg landelijk en in de provincie Utrecht: https://www.youtube.com/watch?v=EJkCTgudsQo Zie nieuwe Altrecht Hoarding-folder voor consultatie…

Altrecht Academisch Angstcentrum krijgt opnieuw TOPGGz Keurmerk

Categorie: Actueel

Het Altrecht Academisch Angstcentrum heeft vandaag, 3 oktober, voor de derde achtereenvolgende maal het TOPGGz keurmerk verkregen. Dat betekent dat deze zorgeenheid hoog specialistische geestelijke gezondheidszorg verleent, wetenschappelijk onderzoek doet en kennis uitdraagt om de behandeling te kunnen innoveren. In mei is het Academisch Angstcentrum gevisiteerd om te beoordelen of…

Altrecht Academisch Angstcentrum werkt mee aan RTL-programma Mijn Leven in Puin

Categorie: Actueel

Eén op de twintig mensen in Nederland is een problematische verzamelaar. In het RTL 4-programma Mijn Leven In Puin is te zien hoe deze verzamelwoede verstrekkende gevolgen kan hebben. Net als in het vorige seizoen werkt Altrecht ook nu mee aan dit programma door onder andere het bieden van psychologische…