Academisch Angstcentrum

Iedereen is weleens ergens bang voor. Maar als je een angst- of dwangstoornis hebt, ben je vaak de hele dag bezig met het vermijden van die angst.
Je hebt bijvoorbeeld een traumatische gebeurtenis meegemaakt en het lukt je niet om die beelden los te laten. Of je hebt last van paniekklachten als je het huis wilt verlaten. Of je bent dwangmatig bezig met schoonmaken, waardoor je helemaal uitgeput raakt. Dan is er sprake van een angst- of dwangstoornis die grote gevolgen kan hebben als die niet behandeld wordt. Een angst- of dwangstoornis is veel meer dan ‘even jezelf overwinnen‘, het is een psychiatrische ziekte waarbij de patiënt belemmerd wordt op veel levensterreinen. Werken of relaties kunnen onmogelijk worden. 

 

Hoe kan Altrecht helpen?

TOPGGz_keurmerk

Het Altrecht Academisch Angstcentrum helpt mensen met een ernstige angststoornis. Ook als eerdere hulp om van klachten af te komen niet geholpen heeft, is het zinvol om bij ons hulp te vragen. Wij zijn een centrum met TOP GGz Keurmerk, dat wil zeggen dat we hooggespecialiseerd zijn in de behandeling van angststoornissen en gebruik maken van de nieuwste methoden en technieken om klachten te verminderen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. We behandelen mensen uit de regio en daar buiten en voeren second opinions uit

Peter (45)

"Een continu gevecht met mezelf: minder is het niet!

Lees meer

 

Welke klachten behandelen wij?

 • Angsten en fobieën, waardoor u last hebt van paniekaanvallen, sociale angst, stress of een andere specifieke angst en voortdurend bezig bent met het vermijden van voor u risicovolle situaties.
 • Dwangstoornissen, waardoor u last hebt van dwanggedachten en/of dwanghandelingen, en u veel tijd kwijt bent aan schoonmaken, controleren, dingen recht leggen, tellen of last hebt van terugkerende agressieve of seksuele obsessies en beelden.
 • Verzamelstoornis, waardoor u de neiging hebt te veel spullen binnen te halen en te weinig weg te gooien waardoor uw huis overvol raakt en u niet meer in staat bent de spullen nog te ordenen.
 • Angst naar aanleiding van uw uiterlijk of angst voor het hebben van een ernstige ziekte (hypochondrie), waardoor u voortdurend uw uiterlijk of lichaam onderzoekt
 • Post traumatische stress-stoornis (PTSS) of traumagerelateerde klachten, waardoor u bepaalde situaties steeds herbeleeft, nachtmerries heeft, en voortdurend oplettend of angstig bent.Het Academisch Angstcentrum zal u verwijzen als andere problematiek (psychoses, verslaving) op de voorgrond staat en eerst behandeld moet worden.
Nicole (33)

"Ik moet echt blijven vechten tegen mijn neiging om alle risico's te willen uitsluiten...

Lees meer

Wat is onze werkwijze?

We doen een intake met interviews en vragenlijsten, waarna we met u de diagnose en behandelmogelijkheden bespreken. Vervolgens stellen we met u een behandelplan op dat gericht is op haalbare doelen. Een behandeling is intensief, en we zien u tenminste wekelijks gedurende een afgesproken tijd. We bieden zowel individuele als groepsbehandeling aan. De meeste patiënten kunnen na tien tot twintig behandelafspraken, dus binnen een half jaar, de behandeling beëindigen. Soms is er meer nodig, maar dan bespreken we dat met u.

Altrecht Academisch Angstcentrum gaat ervan uit dat een angststoornis, een dwang of PTSS behandelbaar is. Er is sprake van (onbewust) aangeleerd vermijdingsgedrag dat iemand op eigen kracht niet kan doorbreken. Als iets is aangeleerd, kun je dat meestal ook weer afleren of leren er anders mee om te gaan. Dat leren en oefenen, vraagt een actieve houding en samenwerking van patiënt en behandelaar. Daarom hebben patiënten een vaste behandelaar en vinden we openheid en eerlijkheid over mogelijkheden en resultaten erg belangrijk.

Hoe ziet de behandeling eruit?

We behandelen meestal poliklinisch, soms in een deeltijdbehandeling. De psychologische behandeling wordt vaak ondersteund met medicatie. We maken vooral gebruik van cognitieve gedragstherapie (CGT), waarbij exposurebehandeling een centrale plaats inneemt. Ook nieuwe toepassingen, zoals EMDR bij trauma en Virtual Reality en E-health kunnen we aanbieden.

Naast individuele behandeling, hebben we een groepsaanbod voor o.a.:

 • Sociale angst
 • Negatief zelfbeeld
 • Complexe PTSS
 • OCD (dwang)
 • Verzameldwang

Familieleden en partners betrekken we zo mogelijk bij de behandeling, zij kunnen voor patiënten een belangrijke rol spelen bij hun herstel. Bij intake nodigen we naasten uit om achtergronden van de ziekte te belichten en informatie over de behandeling te geven. Bovendien hebben patiënten met een angststoornis nogal eens ook een andere stoornis of problematiek die aandacht behoeft, zoals depressie of autisme, en geven we daar voorlichting over.

E-health is een aanvullende wijze van behandelen, waarmee we goede resultaten boeken. U werkt dan aan uw behandeling via uw computer, tablet of smartphone, op de tijd en plaats die u uitkomt. We combineren e-health meestal met persoonlijke gesprekken, en bij sommige stoornissen, zoals een sociale angststoornis, kunnen we daarbij ook virtual reality inzetten.

Thuisbehandeling
is soms nodig als start van de behandeling. Zo is de behandeling van patiënten met straat- of pleinvrees (agorafobie) erop gericht hen zelfstandig naar ons toe te laten komen. Ook als u verzameldwang heeft, zal behandeling aan huis nodig zijn, we werken dan zoveel mogelijk samen met een andere instantie die u terzijde staat bij het opruimen. U komt dan wel naar ons toe voor cognitieve therapie en medicatie.

Lotgenotencontact kan belangrijk zijn. Contact met mensen die snappen waar je doorheen gaat, blijkt voor veel mensen een steun in de rug. Daarom behandelen we vaak in groepen. Daarnaast kan de ADF-stichting in Driebergen (angst, dwang en fobiestichting) u in contact brengen met lotgenoten als aanvulling op de behandeling bij Altrecht.

Lees meer over de ADF-stichting

 

Wij zijn een TOPGGz-afdeling, wat betekent dat?

Dat betekent dat we hoog-gespecialiseerd zijn in de behandeling van angststoornissen. U kunt er op rekenen dat we u volgens de nieuwste wetenschappelijk en innovatieve inzichten behandelen en dat onze behandelaren zeer ervaren zijn. Als TOP GGz-afdeling kunnen we de behandeling opschalen en intensiveren als dat nodig is. We behandelen ook mensen die buiten de regio van Altrecht wonen. We voeren second opinions uit, en kunnen adviseren over diagnostiek en behandeling. We doen bovendien wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer over TOPGGz

Wetenschappelijk onderzoek

Naast patiëntenzorg houden we ons bezig met wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding. Hiermee willen we de kennis van angststoornissen, obsessief compulsieve stoornissen (OCD) en trauma/PTSS vergroten. En dat komt ook de diagnostiek en behandeling van deze ziekten ten goede.

We kunnen u dus ook vragen of u wilt meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Hoe meer we immers weten, hoe beter we de diagnostiek en behandeling kunnen doen. We werken nauw samen met de disciplinegroep Klinische psychologie van de Universiteit Utrecht.

Lees meer over wetenschappelijk onderzoek

Aanmelden, en dan?

Als u zich wilt aanmelden, is daarvoor een verwijsbrief nodig van de huisarts of een medisch specialist, die u kan aanmelden via Altrecht Entree. We plannen zo snel mogelijk na de aanmelding een intake, echter de wachttijd hiervoor kan behoorlijk variëren. Meestal krijgt u een week na de intake een advies over de behandeling.
Omdat we een TOP GGz afdeling zijn, kunnen verwijzers ook bij ons terecht voor consultatievragen en second opinion.

Wachttijd

 

Wachttijden in de zorg zijn altijd vervelend. Altrecht doet er alles aan om deze wachttijden zo kort mogelijk te houden. Voor meer informatie hoe Altrecht omgaat met wachttijden en de mogelijkheid tot zorgbemiddeling, zie de algemene pagina: Wachttijden, hier vindt u ook de gemiddelde wachttijden van heel Altrecht per locatie/per hoofddiagnose.

Hieronder vindt u de gemiddelde wachttijden van de zorgeenheid Academisch angstcentrum.

Aanmeldingswachttijd

(het gemiddeld aantal weken tussen het moment dat u of uw verwijzer een eerste afspraak maakt voor een intakegesprek, tot het moment dat de patiënt hiervoor bij ons terecht kan) Uiteraard zijn hierin individuele verschillen, omdat de urgentie van de aanmelding meegewogen wordt.

Locatie  Aanmeldingswachttijd in weken
Polikliniek Angst Lunetten 7
Polikliniek Angst Woerden 4
Deeltijd Angst 5

Behandelingswachttijd

(het gemiddeld aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling)

Diagnose  Behandelingswachttijd in weken
 Angststoornissen  6

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 9 mei 2018.

De wachttijden zijn een gemiddelde en kunnen dus anders zijn dan hierboven vermeld.

Zorgbemiddeling

Uw huisarts/verwijzer kan contact met ons opnemen als er redenen zijn waarom u niet kunt wachten om in zorg te komen. Wij zullen dan de vraag om spoed beoordelen.

U kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Ook kan uw zorgverzekeraar u helpen bij het vinden van een andere zorgaanbieder, zodat u minder lang hoeft te wachten op zorg.
Landelijk zijn er maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Ziektebeelden bij deze zorgeenheid

  dwanghandelingen, herhaling, steeds controleren

  Iedereen kent vaste gewoonten en routine handelingen. Zo controleren veel mensen het gas, licht en de sloten voordat ze naar bed gaan, terwijl ze eigenlijk weten dat het gas en licht uit zijn, en de deur op slot is. Zo’n extra controle geeft een gevoel van veiligheid in een situatie die risico met zich mee zou kunnen brengen. Als het risico groter wordt, bijvoorbeeld bij vertrek voor een vakantie van drie weken, controleren veel mensen hun huis extra goed. Soms rijdt iemand zelfs nog een keer terug om te zien of het gas echt uit is en de deur op het nachtslot. Dit soort herhalingsgedrag is normaal.

  Sommige mensen zijn een groot deel van de dag bezig met controleren, handen wassen of herhalen. Wanneer zij dat niet doen beheerst de angst en onveiligheid hun leven. We spreken dan van een dwangstoornis of obsessieve compulsieve stoornis.

  Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

  Dwang EU

  Stichting Gilles de la Tourette

  angst, angststoornis, paniekaanval, paniekstoornis

  Angst is een normale gezonde emotionele reactie op acuut gevaar. Het zorgt ervoor dat lichaam en geest snel en goed reageren op een bedreigende situatie. Ieder mens is in zijn leven wel eens bang of in paniek.

  Maar sommige mensen zijn voortdurend angstig of hebben paniekaanvallen. Iemand die in het (recente) verleden getuige of slachtoffer is geweest van geweld of zich als kind ernstig bedreigd heeft gevoeld, kan terugkerende angstaanvallen hebben.

  We spreken van een angststoornis als irreële angst duidelijk lijden veroorzaakt en iemand beperkt in het sociale leven en werk. Eén op de vijf Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met een angststoornis. Een angststoornis kan ook voorkomen in combinatie met andere psychische problemen of lichamelijke klachten.

  Fonds Psychische Gezondheid

  Hersenstichting

Medewerkers

Eveline van Veldhuizen

Gedragstherapeutisch werker

Nina Walter-Schulte

GZ-psycholoog

Gwendolyn Piek

GZ-psycholoog

Nienke Koopmans

GZ-psycholoog

Jacomien van der Linden

GZ-psycholoog

Contact

Locaties
 • Angststoornissen

Nieuwe Houtenseweg 12
3524 SH Utrecht
030-2308790
AltrechtAcademischAngstcentrum@altrecht.nl

Route en 9292 Reisadvies

Gerelateerd

Altrecht Academisch Angstcentrum werkt mee aan RTL-programma Mijn Leven in Puin

Categorie: Actueel

Eén op de twintig mensen in Nederland is een problematische verzamelaar. In het RTL 4-programma Mijn Leven In Puin is te zien hoe deze verzamelwoede verstrekkende gevolgen kan hebben. Net als in het vorige seizoen werkt Altrecht ook nu mee aan dit programma door onder andere het bieden van psychologische […]

Top GGz – keurmerk voor het Altrecht Academisch Angstcentrum verlengd

Categorie: ActueelActueel

Altrecht Academisch Angstcentrum is na vier jaar opnieuw gevisiteerd en heeft opnieuw het Top GGz keurmerk gekregen. Dat is goed nieuws in deze woelige tijden met krimp en reorganisaties binnen de GGz! Daarnaast voert het Angstcentrum twee nieuwe studies uit bij patiënten met sociale fobie en met paniekstoornis met agorafobie. Wat is […]