Zorg voor jeugd, WMO, OGGZ en verslaving

Zorg voor jeugd

Met ingang van 1 januari 2015 beheren de gemeenten de budgetten voor de zorg voor jeugd, inclusief de jeugd-ggz. Om die reden timmert Altrecht hard aan de weg om bij wethouders en beleidsbepalers zichtbaar te maken waar Altrecht voor staat. Dat doen we door regelmatig met wethouders en beleidsbepalers in gesprek te gaan en hen kennis te laten maken met de verhalen van patiënten.

Altrecht Eetstoornissen Rintveld is een Topggz – afdeling, met een landelijke functie. Klik hier voor de folder die Rintveld voor gemeenten heeft gemaakt in het kader van het landelijk transitie arrangement m.b.t. eetstoornissen.

WMO

Maatschappelijke opvang

  • Belangrijke rol bij de opvang, rehabilitatie, ondersteuning en maatschappelijke participatie van mensen met een psychiatrische stoornis, die gepaard gaat met langdurige en ernstige beperkingen in hun dagelijks functioneren.

Door Altrecht FACT, locatie Nieuwegein 030-602 0987, locatie Utrecht, 030-230 8848,
locatie Woerden, 0348-462 003, locatie Zeist 030-696 5100:

  • Actieve participatie in netwerken op dit gebied

OGGZ

Door afdeling P en V, 030-230 8802, Altrecht FACT, locatie Nieuwegein, 030-602 0987, Altrecht FACT, locatie Utrecht, 030-230 8848,  Altrecht FACT, locatie Woerden 0348-462 003, Altrecht FACT, locatie Zeist 030-696 5100.

Verslaving

Door afdeling P en V, 030-2308802

  • Samen met andere zorgaanbieders als Victas een ondersteunende rol spelen bij het lokale verslavingbeleid.
  • P en V, 030-2308802 biedt geïntegreerde behandeling bij psychiatrie en verslaving.