Werken in de wijk

Wat is wijkgericht werken?

werken_in_de_wijk_3Medewerkers van Altrecht, Victas, Lister, Kwintes, WIJ 3.0, Indigo en andere ggz-aanbieders gaan de wijk in. Door daar samen in een team te gaan werken, leren ze de wijk, de sociale netwerken, elkaar en andere zorgverleners kennen. Daardoor kunnen zij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening samen veel beter helpen de draad weer op te pakken. Met behandeling, woonbegeleiding, maar ook met het vinden van sociale contacten en werk. Andersom wordt de omgeving gemakkelijker betrokken bij de patiënt. (keyword: wijkgericht werken

Proeftuinen

In de regio Midden Westelijk Utrecht zetten zorgpartijen, gemeente en zorgverzekeraar zich in om deze beweging ‘naar de wijk’ mogelijk te maken. Dit gebeurt in vier proeftuinen: twee in de stad Utrecht (in Lunetten en in Overvecht), één in Woerden en één in Zeist. De visie, doelstellingen en inrichting van deze proeftuinen is beschreven in Volwaardig burgerschap en psychiatrie’. (

Praktijk

Marlies en Matthijs zijn ervaringsdeskundig casemanager bij Altrecht en werken in de proeftuinen.

“We kunnen nu snel even met collega’s van andere organisaties overleggen, omdat we elkaar kennen en op dezelfde plek werken”, vertelt Matthijs. “De patiënt is snel op de juiste plek en hoeft niet langs allerlei loketten. Laatst had ik contact met een moeder wiens zoon uit huis moest worden geplaatst. Doordat ik nu letterlijk een collega van Lister op zijn rug kon tikken en hem vroeg mee te gaan om met moeder en zoon te praten, kunnen we nu samen kijken welke woonsituatie voor hem het meest geschikt is .”

Marlies: “Een praktijkondersteuner ggz van de huisarts behandelde een patiënt met een psychotische kwetsbaarheid. De patiënt wilde geen specialistische ggz, maar had wel dringend hulp nodig. Van een eventuele psychose wilde de patiënt niets weten, maar praten over hooggevoeligheidsklachten mocht wel. Ik ben toen een paar keer met de praktijkondersteuner mee gegaan om vanuit mijn ervaring over deze klachten te praten. Zo konden we snel de noodzakelijke ondersteuning bieden en erger voorkomen. Je ziet mensen tijdig. Je lost niet alleen crisissituaties op, maar kunt ook samen de kwaliteit van leven en de kans op herstel vergroten.”

Wijkgericht werken, werken in de wijkWijkgericht werken, werken in de wijk

Vragen

In de nabije toekomst starten we in meer wijken met deze nieuwe manier van werken. Heeft u vragen over deze ontwikkelingen bij Altrecht? Neem dan contact op met Gerard de Valk (g.de.valk@altrecht.nl) of Maaike Terpstra (m.terpstra@altrecht.nl).

 

(Keyword: wijkgericht werken)