Specialistische behandeling

Als u een psychiatrische ziekte heeft, dan kunt u bij Altrecht terecht voor specialistische behandeling. Geestelijke gezondheidszorg wordt ook verleend door de huisarts of de basis GGZ. Pas als deze hulp niet voldoende is, kunt u bij Altrecht (verder) behandeld worden. Altrecht is er dus voor de ingewikkelde aandoeningen en problemen die meestal invloed hebben op verschillende levensgebieden van de mens, zoals wonen, werken, leren en sociale contacten. Jaarlijks komen zo’n 25.000 mensen bij Altrecht in behandeling. Een verwijzing naar Altrecht gaat altijd via uw huisarts of in sommige gevallen via uw medisch specialist of via de wijk- en buurtteams.

Wie kunnen naar Altrecht doorverwijzen?

Hier leest u hoe de geestelijke gezondheidszorg in Nederland in elkaar zit.

Welke behandeling kunt u bij ons verwachten?

De medewerkers van Altrecht bieden u de best mogelijke zorg. Zij doen dat in verschillende zorgeenheden, alle gespecialiseerd in een bepaalde psychiatrische ziekte of vorm van behandeling. In de meeste gevallen kan de behandeling vanuit uw thuissituatie plaatsvinden. U komt voor uw behandeling naar één van onze vestigingen of medewerkers van Altrecht bezoeken u thuis . Als dat noodzakelijk is, kunt u terecht in één van onze klinieken voor een korte opname. Ook heeft Altrecht 4 zogenaamde TOPGGz-zorgeenheden die hoog gespecialiseerde behandeling bieden als de specialistische behandeling bij een andere zorgeenheid toch niet voldoende blijkt. Lees hier onze visie en missie.

Als u bij ons in behandeling bent, is niet alleen de behandeling zelf belangrijk, maar ook alle zaken die daaromheen in uw leven een belangrijke rol spelen. U wilt dat uw naasten ook goed begeleid worden en u wilt misschien in contact komen met mensen die precies weten wat het betekent om een psychiatrische ziekte te hebben. U wilt niet vaker dan nodig naar Altrecht toe komen en als u hulp nodig heeft die Altrecht niet kan bieden, dan wilt u weten waar u dan wel terecht kunt. Aan al deze zaken besteden we samen met u extra aandacht. Dat doen we door:

Ziektebeelden

Patiënten met de volgende ziektebeelden kunnen bij ons terecht voor specialistische behandeling: ADHD, Angststoornis, Autisme Jeugd, Bipolaire stemmingsstoornis, Dementie, Depressie, Dissociatieve stoornis, Dwangstoornis, Eetstoornis, Gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren, Niet Aangeboren Hersenletsel, Onverklaarde lichamelijke klachten, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychose en schizofrenie, Trauma en Verslaving.

Lees hier meer informatie over de ziektebeelden.