Herstel ondersteunende zorg

Zoals in de visie en missie van Altrecht te lezen is, hechten wij naast de medische psychiatrische behandeling, veel waarde aan herstelondersteunende zorg. Wat is dat eigenlijk?

Het begrip ‘herstel’ wordt meestal gebruikt als we het hebben over het genezen van een ziekte. Natuurlijk draagt de behandeling bij Altrecht daar voor een groot deel aan bij. Maar er is meer. Door het bieden van herstelondersteunende zorg dicht bij mensen thuis, willen we mensen helpen te leren leven met hun beperkingen en kwetsbaarheden zodat zij weer zo goed mogelijk in de samenleving kunnen functioneren. Daarbij kijken we naar de kracht van mensen en de mogelijkheden die zij hebben. Daarmee kunnen mensen immers de regie over hun leven, met of na een ziekte, weer herwinnen.

Meer informatie over herstelondersteunende zorg.