Ervaringsdeskundigheid

Voor patiënten die in behandeling zijn van Altrecht gaan in 2016 verschillende cursussen WRAP van start. WRAP is een hulpmiddel om je leven te richten op wat jou goed doet. Hiermee bundel je de kennis die je al hebt en je zoekt naar nieuwe mogelijkheden. Je wisselt ervaringen uit met anderen en leert hoe je de regie over je leven meer in eigen hand kan nemen. In Cursusaanbod WRAP 2016 vindt u praktische informatie over de cursus.

 

Stafmedewerker ervaringsdeskundigheid Odette: ‘Een ervaringsdeskundige straalt uit: “If I can do it, you can do it”, en dit biedt hoop, houvast en vertrouwen.’

Ervaringsdeskundigen zijn medewerkers die zelf patiënt in de geestelijke gezondheidszorg zijn (geweest) en die hun ervaring professioneel inzetten om patiënten te ondersteunen. De belangrijkste taak van een ervaringsdeskundige is om patiënten te ondersteunen bij hun persoonlijk herstelproces en het hervinden van hun identiteit. Altrecht wil het aantal ervaringsdeskundigen de komende jaren verder uitbreiden.

Waarom kiest Altrecht ervoor om ervaringsdeskundigen in te zetten?

Omdat:

  • ervaringsdeskundigen zich goed kunnen inleven in en contact maken met patiënten (zij spreken de taal van binnenuit);
  • de inzet van ervaringsdeskundigen helpt om de communicatie tussen patiënten en hulpverleners te verbeteren;
  • ervaringsdeskundigheid ex-patiënten de mogelijkheid geeft om met hun ervaring model te staan voor optimale behandeling en daarmee opnieuw trots te kunnen zijn op zichzelf en hun zelfvertrouwen te herwinnen;
  • ervaringsdeskundigen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de hulpverlening (en een belangrijke bijdrage aan het herstel van de patiënt) en de destigmatisering van de psychiatrie.

Op dit moment werken ervaringsdeskundigen binnen Altrecht bij Acute Psychiatrie, FACT, forensische ACT-teams, ABC en Altrecht Eetstoornissen Rintveld (in totaal zo’n 25 medewerkers).

Herstel ondersteunende zorg

Herstel ondersteunende zorg en het werk van ervaringsdeskundigen hangen nauw met elkaar samen.

Lees hier wat herstel ondersteunende zorg is.

Activiteiten

Maandelijks organiseert het team ervaringsdeskundigheid en herstel een ‘vertel-herstel-lunch’ waarin een ervaringsverhaal/herstelverhaal wordt gedeeld. Informatie hierover kunt u opvragen via e-mail: ervaringsdeskundig@altrecht.nl.

Aan de slag als ervaringsdeskundige?

Denkt u erover om zelf als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan? Lees dan hier hoe u dat moet doen.