Algemene informatie

Als u bij Altrecht in behandeling bent óf komt, heeft u ongetwijfeld veel (praktische) vragen. Zo wilt u natuurlijk weten hoe uw behandeling eruit gaat zien, hoelang deze ongeveer gaat duren en waar u moet wezen bijvoorbeeld. Antwoorden op deze vragen vindt u op de pagina’s van onze zorgeenheden.

Veel mensen stellen ons ook vragen over bijvoorbeeld wachttijden, kosten en verzekeringen. Antwoorden vindt u in de rubriek Vaak gevraagd.

Wachttijden

Informatie over wachttijden vindt u op deze centrale pagina.

Algemene folders van Altrecht

In onderstaande folders vindt u meer algemene informatie. Klik op de de folder om deze te downloaden (PDF). Specifieke folders (bijvoorbeeld afdelingsfolders) kunt u vinden bij het betreffende onderdeel van deze website.

Algemene informatie over Altrecht

Familiebeleid

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Aandacht voor lichamelijke gezondheid

Weer naar huis.., en dan?

Huisregels Altrecht

Kwaliteitsstatuut GGZ

Per 1 januari 2017 heeft Altrecht, net als iedere andere aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in de Zorgverzekeringswet, een kwaliteitsstatuut.

Het kwaliteitsstatuut stelt u in staat om te kiezen voor een zorgaanbieder en om mee te kunnen beslissen over uw behandeling.

In het kwaliteitsstatuut wordt een paar keer verwezen naar het Professioneel statuut. Beide documenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het professioneel statuut beschrijft de kaders waarbinnen de zorgeenheden afspraken kunnen maken over de rol van de verschillende disciplines en over hoe zij met elkaar samenwerken.

Documenten
Kwaliteitsstatuut – formeel document
Professioneel statuut – formeel document

GGZ Richtlijnen

Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, wordt meer en meer gewerkt volgens richtlijnen en standaarden. Bij het opstellen hiervan zijn vele beroepsgroepen betrokken en vanzelfsprekend ook patiënten- en familieorganisaties.

Inmiddels zijn multidisciplinaire richtlijnen voor vele psychische aandoeningen beschreven. De richtlijnen zijn ontwikkeld onder auspiciën van de Landelijke Stuurgroep en/of het Trimbos-instituut.

U kunt de richtlijnen vinden op de website van het Trimbos-instituut.

De generieke modules (standaarden) van ‘Kwaliteitsontwikkeling GGz’ vindt u hier.

Algemene leveringsvoorwaarden

Altrecht biedt haar hulpverlening aan conform de algemene leveringsvoorwaarden ggz. Hieronder kunt u zowel de volledige tekst van de voorwaarden als de publieksversie downloaden.

Algemene leveringsvoorwaarden 2017

Algemene leveringsvoorwaarden publieksversie

 

Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG)

Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg van ActiZ, organisatie van zorgondernemers, GGZ Nederland, NVZ vereniging van ziekenhuizen, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI).

Deze algemene inkoopvoorwaarden kunnen van toepassing worden verklaard op te sluiten overeenkomsten tussen bij de hiervoor genoemde brancheverenigingen aangesloten instellingen en leveranciers.

Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg

HKZ-keurmerk

HKZ keurmerk

Altrecht heeft het HKZ-keurmerk. HKZ staat voor Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Meer informatie over het HKZ-keurmerk vindt u op: www.hkz.nl.