Wat betekent GIT-PD als nieuwe aanpak persoonlijkheidsstoornissen?

In het ervaringsverhaal vertelt Martijn dat hij bij Altrecht een therapie kreeg volgens het GIT-PD-model. Dat staat voor Guideline Informed Treatment – Personality Disorders.

Wat is GIT-PD en wat is het verschil met de traditionele aanpak?

Het belangrijkste verschil met de traditionele aanpak is dat de problematiek van patiënten integraal wordt aangepakt. “In het verleden kregen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis te horen dat ze bijvoorbeeld eerst aan de slag moesten met hun verslaving of schulden voordat ze in aanmerking kwamen voor psychotherapie”, vertelt Helga Aalders, klinisch psycholoog en leidinggevende van de zorgeenheid Persoonlijkheidsstoornissen bij Altrecht. “Nu bieden we een integrale behandeling, met name via groepstherapie, waarin we medische, psychologische en sociaal-maatschappelijke problemen allemaal tegelijk aanpakken, op een intensieve wijze.” Aalders merkt dat patiënten positief verrast zijn door deze aanpak. “Wantrouwen is een van de symptomen van hun stoornis. Dat kan worden versterkt als ze ook bij hulpverleners geen gehoor vinden. Daarom besteden we in de behandeling heel veel aandacht aan het vertrouwen in de werkrelatie met de patiënt. Dat is van wezenlijk belang voor het slagen van de behandeling.” Ook het streven naar een stabiel team van betrokken behandelaars moet bijdragen aan dat vertrouwen. Uiteindelijk moet de patiënt dat vertrouwen uitbouwen naar zijn eigen netwerk. Daarom vindt Altrecht het van belang om het netwerk te betrekken bij de behandeling. “Het is belangrijk dat bijvoorbeeld de partner kan meegroeien met wat de patiënt leert. Maar soms lukt het niet om het netwerk te betrekken, zoals bij Martijn. Dan moeten we de wens van de patiënt respecteren.”

De behandeling is opgesplitst in drie fases. In de eerste fase, de contracteerfase, staat de probleemstelling centraal. De concrete doelen komen in het behandelplan te staan. Daarna volgt de behandelfase en tot slot de uitstroomfase. Met andere woorden: de behandeling is eindig. Aalders: “Dat is een nadrukkelijk verschil met de traditionele aanpak, waarbij mensen soms wel tien jaar of nog langer onder behandeling bleven. Wij kiezen duidelijk voor afronding, zodat er ook weer ruimte ontstaat voor nieuwe patiënten.” De behandelduur varieert van anderhalf tot vijf jaar.