Voor verwijzers

Altrecht is een instelling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg die zich uitsluitend richt op complexe problematiek en topklinische zorg. Dat betekent dat wij alleen verwijzingen mogen accepteren van huisarts en medisch specialist, bedrijfsarts (bij sommige verzekeraars), jeugdarts, buurtteam en Save-team. In onderstaand schema het overzicht voor volwassenen.

Aanmelden

U kunt op drie manieren patiënten bij Altrecht aanmelden:

 • Via Zorgdomein
  Bent u aangesloten op Zorgdomein, dan is verwijzing snel en gemakkelijk! U kiest dan na ‘doorverwijzen’ voor de optie ‘psychiatrie/ggz’. Het is mogelijk om bijlagen met de verwijzing in ZorgDomein mee te sturen/te uploaden.
 • Via Ksyos
  Alleen huisarts in Utrecht Stad kunnen aanmelden via Ksyos.
 • Schriftelijk
  U kunt ook nog schriftelijk aanmelden:
  Jeugd aanmeldformulier
  Volwassenen aanmeldformulier

Vragen of overleg

Welke methode van aanmelden u ook kiest, uw aanmelding komt binnen bij Altrecht Entree. U kunt tijdens werkdagen rechtstreeks contact opnemen met Altrecht Entree voor vragen en overleg:

Altrecht Entree
Tel: 030 – 230 8555
Fax: 030 – 799 8626
E-mail: entree@altrecht.nl.

Postadres:
Postbus 85314
3508 AH Utrecht

Crisisdienst 7x24

De crisisdienst van Altrecht werkt vanuit de locaties Utrecht en Zeist en biedt – alleen met tussenkomst van de huisarts – ambulante hulp aan mensen in acute psychische nood.

Het team van de Crisisdienst levert diagnostiek, crisisinterventie en continuïteit van zorg. Daarin is herstel van het evenwicht van de patiënt altijd het doel.

Binnen kantooruren bereikt u de crisisdienst op 030 – 230 8850 (Utrecht) en 030 – 696 5333 (Zeist).

Buiten kantooruren gelden er nacht- en weekendnummers, die in iedere huisartsenpraktijk in de regio bekend zijn. Eventueel zijn die via de portier van het Willem Arntsz Huis – alleen door erkende verwijzers – dag en nacht op te vragen: 030 – 230 8888.

Crisishulp Kinder- en jeugdpsychiatrie

 

Altrecht Entree

Eén voordeur voor verwijzers: Altrecht Entree is het centrale aanmeldloket voor verwijzers. Eén telefoonnummer, een adres met deskundige hulpverleners voor zorgtoewijzing, triage, consultatie en advies. Via het nummer van Entree kunt u ook voor collegiaal overleg worden doorverbonden met een dienstdoende psychiater. Altrecht Entree is bereikbaar tijdens kantoortijden:

Tel: 030 – 230 8555
Fax: 030 – 799 8626
entree@altrecht.nl

Postadres:
Postbus 85314
3508 AH Utrecht

Altrecht Entree zoekt met u naar passende zorg

Een team van specialisten, waaronder sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en (GZ)psychologen, verzorgt de eerste screening van alle aanmeldingen. Deze medewerkers hebben een brede beroepsachtergrond en overzien het complete zorgaanbod van Altrecht.

Het doel van de eerste screening is te beoordelen of behandeling bij Altrecht voor uw patiënt geïndiceerd is. En zo ja, welke behandeling dan het beste past bij de problemen. Het Entreeteam brengt uw patiënt vervolgens zo snel mogelijk in contact met passende hulpverlening binnen Altrecht, of in overleg met u, buiten Altrecht.

Getrapte screening

Om een getrapte screening te kunnen bieden, werkt Altrecht Entree intensief met u en uw patiënt samen. Op die manier kunnen wij uw patiënt de hulp bieden die bij hem of haar past. Samen werken we zo aan zorg op maat voor onze patiënten. De uitgangspunten voor onze getrapte screening zijn: zo min mogelijk belasting voor patiënt en verwijzer, van korte duur en effectief.

Een eerste stap in de screening is het verzamelen van alle relevante patiëntinformatie. Op basis van deze gegevens vindt toewijzing plaats. Soms is meer informatie over uw patiënt nodig. Dan nemen wij telefonisch contact met u op voor aanvullende informatie.

Overleg huisartsen

Elke huisarts kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bij een psychiater van Altrecht terecht voor vragen over diagnostiek, behandeling en/of triage over een patiënt die (nog) niet bij ons in behandeling is.

Huisartsen worden via Altrecht Entree (030 – 230 8555) doorverbonden met een dienstdoende psychiater. Zij hebben specialismen in jeugd, volwassenen, ouderen en forensische en orthopsychiatrie.

Aanvraag consultatie

Zorgverleners die niet werkzaam zijn bij Altrecht kunnen consultatie aanvragen bij een van onze behandelaren. Hieronder vindt u twee aanvraagformulieren: Aanvraag consultatie en Aanvraag consultatie Jeugd. Wij nemen contact met u op om afspraken te maken over de uitvoering van de aanvraag.

Goed om te weten:

 • Huisartsen die zijn aangesloten op Ksyos, kunnen via dat systeem consultatie aanvragen.
 • Altrecht biedt ook buurtteams, welzijnswerkers, centra voor jeugd en gezin en  maatschappelijk werkers binnen het jeugddomein de mogelijkheid om consultatie aan te vragen door een van onze behandelaren.
 • Met verschillende regio’s hebben wij specifieke contracten afspraken over het inzetten van consultatie. De formulieren kunnen ook gebruikt worden binnen deze specifieke contracten.

Formulier Aanvraag Consultatie

Formulier Aanvraag Consulatie Jeugd

Expertise Centrum Diagnostiek

Het Expertise Centrum Diagnostiek (ECD) voert psychologisch onderzoek uit voor huisartsen, psychotherapeuten, zelfstandig gevestigde psychiaters en bedrijfsartsen. Ook is het mogelijk om een second opinion aan te vragen.

Verwijzers kunnen bij ons terecht voor een regulier psychologisch onderzoek. In dit onderzoek staat vaak een meer complexe vraagstelling centraal, die verwijzers zelf hebben geformuleerd. Voor screenende, kortlopende onderzoeken kunnen verwijzers terecht bij Indigo: http://www.indigo.nl/

Folder ECD voor verwijzers

 

Doorlooptijd onderzoek

Bij reguliere onderzoeken streven we ernaar om binnen twee weken tot een maand na aanmelding een eerste onderzoekscontact in te plannen en om vervolgens binnen een maand na start van het onderzoek (met toestemming van de patiënt) het verslag te versturen.

Huisartsen, bedrijfsartsen en zelfstandig gevestigde psychiaters kunnen hun patiënten voor psychologisch onderzoek aanmelden bij het dichtstbijzijnde Expertise Centrum Diagnostiek.

U kunt uw patiënt aanmelden via Altrecht Entree, met het aanvraagformulier of direct via Zorgdomein.

ECD Houten (regio Houten)
(Altrecht) Zorggebouw Houten
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Tel.: 030 – 3103 200/201
Fax: 0842 – 150067
ECDHouten@altrecht.nl
ECD Nieuwegein (regio Midden)
Zoutkamperschans 6
3432 TZ Nieuwegein
Tel.: 030 – 6008 954
(vanaf 1 juni 2017: 030 – 3103 219 (di t/m vrij tussen 09.00-10.00))
Fax: 030 – 6965 162
ECDNieuwegein@altrecht.nl
ECD Woerden (regio West)
Blekerijlaan 3
3447 GR Woerden
Tel.: 030 – 3103 218
Fax: 030 – 6965 162
ECDWoerden@altrecht.nl
ECD Zeist (regio Oost)
Laan van Vollenhove 3033
3706 AL Zeist
Tel.: 030 – 3103 205
Fax: 0842 – 150 409
ECDZeist@altrecht.nl

Regio-indeling Expertise Centrum Diagnostiek

Bij aanmelding gaan wij uit van de regio van de aanvrager.

plattegrond_ECDs_kl

Al onze ECD’s zijn elke ochtend tussen 09.00 en 10.00 uur rechtstreeks telefonisch bereikbaar voor overleg en informatie. Buiten deze tijden kunt u een boodschap inspreken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Aanmelden

Verwijzers kunnen patiënten ook aanmelden via Altrecht Entree of door het aanmeldformulier in te vullen en naar ons op te sturen. Erkende verwijzers zijn huisartsen, bedrijfsartsen en zelfstandig gevestigde psychiaters. Patiënten die al in behandeling zijn van Altrecht kunnen terecht bij Altrecht Psychodiagnostiek voor het afnemen van psychologische tests. Dat geldt voor patiënten die zelf onderzocht willen worden, of waarvan de behandelaar vindt dat dit nodig is.

Wachttijden ECD

ECD  Aantal weken 
 Houten  7
 Nieuwegein  6
 Woerden  5
 Zeist  8

Bovenvermelde wachttijden kunnen eventueel korter zijn als er op één van de andere locaties eerder plek is voor uw onderzoek.

Rechten

Onze medewerkers houden zich bij het uitvoeren van psychologisch onderzoek aan de wettelijke regels voor de geestelijke gezondheidszorg (onder andere vastgelegd in de Wet BIG en de WGBO).

Ook hebben alle medewerkers zich verbonden aan de beroepsethiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Hieronder valt bijvoorbeeld ook het beroepsgeheim. Iedereen die meewerkt aan een psychologisch onderzoek, heeft een aantal rechten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • recht op een zorgvuldige diagnostische procedure.
 • recht op een teruggave gesprek over de resultaten.
 • inzagerecht in de rapportage. Op verzoek kunt u een kopie van het psychologisch rapport krijgen.
 • het recht feitelijke onjuistheden te corrigeren.
 • het recht het rapport in een bijlage van commentaar te voorzien.

Wachttijden zorgeenheden van Altrecht

Wachttijden vindt u op de pagina’s van de zorgeenheden.

Contracten met gemeenten voor jeugd

Altrecht heeft voor 2016 contracten afgesloten met gemeenten in de regio’s Utrecht Stad, Utrecht Zuidoost, Utrecht West, Lekstroom, Gooi en Vechtstreek en Food Valley. Dat betekent dat u als verwijzer kinderen uit deze gemeenten (onder de 18 jaar) zonder problemen naar ons kunt verwijzen. Onze afdeling Eetstoornissen Rintveld is hierop een uitzondering. Deze afdeling is een erkende TOPGGz-afdeling, die valt onder het landelijk transitie-arrangement. Dit betekent dat alle gemeenten in Nederland naar Rintveld mogen verwijzen.

Het kan zijn dat de gemeente waar een kind of jongere woont, niet in onderstaande lijst staat. Wilt u toch weten wat de mogelijkheden zijn voor behandeling bij Altrecht, neem dan contact op met Altrecht Entree. De lijst wordt jaarlijks aangepast.

Food Valley
Barneveld Barneveld, Voorthuizen,  Kootwijkerbroek, Garderen, Terschuur, Stroe, Zwartebroek, De Glind, Kootwijk, Achterveld
Ede Ede, Bennekom, Lunteren, Harskamp, Ederveen, Otterlo, Wekerom, De Klomp
Nijkerk Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevelaken, Holkerveen, Driedorp, Appel
Scherpenzeel
Renswoude
Rhenen Rhenen, Achterberg, Elst, Laareind, Remmerden
Veenendaal

 

Utrecht West
Woerden Woerden, Harmelen, Kamerik, Zegveld
Montfoort Montfoort, Achthoven-West, Blokland, Cattenbroek, Knollemanshoek, Linschoten, Mastwijk, Willeskop
Oudewater Oudewater, Snelrewaard, Hekendorp, Papekop
Ronde Venen Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, Waverveen,Amstelhoek, Baambrugge, de Hoef
Stichtse Vecht Breukelen, Loenen aan de Vecht, Maarssen, Maarssenbroek, Kockengen, Nieuwesluis, Nieuwer ter Aa, Nigtevecht, Oud-Zuilen, Vreeland, Tienhoven/Molenpolder, Loenersloot
Weesp Weesp, De Horn, Uitermeer
Wijdemeren Ankeveen, Boomhoek, Breukeleveen, ’s-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht, Nieuw-Loosdrecht, Oud-Loosdrecht, Muyeveld, Nederhorst den Berg, Overmeer

 

Utrecht Zuidoost
Bunnik Bunnik, Odijk, Werkhoven,Vechten
De Bilt Bilthoven, De Bilt, Maartensdijk, Westbroek, Hollandse Rading, Groenekan
Utrechtse Heuvelrug Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Maarn, Overberg, Maarsbergen
Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede, Cothen
Zeist Zeist, Den Dolder, Bos en Duin, Austerlitz, Huis ter Heide

 

Lekstroom
Nieuwegein Nieuwegein, Jutphaas, Vreeswijk
Houten Houten, t Goy, Schalkwijk, Tull en’t Waal
IJsselstein
Vianen Vianen, Everdingen, Hagestein, Zijderveld
Lopik Lopik, Benschop, Cabauw, Jaarsveld, Lopikerkapel, Polsbroek, Polsbroekerdam, Uitweg, Willige Langerak

 

Gooi en Vechtstreek
Blaricum Blaricum, Bijvanck
Bussum
Hilversum
Huizen Huizen, Bikbergen, Crailo, Huizerhoogt, Valkeveen
Laren
Muiden Muiden, Muiderberg
Naarden

 

Stad Utrecht
Utrecht Utrecht, Haarzuilens, de Meern, Vleuten

 

Rivierenland 
Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel & West Maas en Waal

 

Altrecht als samenwerkingspartner

Dat de gezondheidszorg keuzes moet maken is duidelijk. Altrecht maakte in 2012, als tweede en derdelijns ggz-organisatie, de volgende drie cruciale keuzes om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen zien.

Verscherpte focus: grip op je eigen leven

Nog meer dan voorheen focussen we op het behandelen van mensen met complexe psychiatrische problematiek. Daar zijn we goed in. Tegelijk stellen we vast dat ‘de patiënt’ steeds mondiger wordt en daarmee steeds meer de regie wenst over zijn eigen zorgproces. Terecht. Het herstel of het behoud van de maatschappelijke rollen van de patiënt komt meer dan ooit in onze benadering en behandeling centraal te staan. En dan het liefst: in zijn eigen omgeving.

Hoe gaan we dat doen?

 1. Ambulant, tenzij…

Met het bovenstaande in het achterhoofd (eigen regie voor de patiënt) kiest Altrecht nadrukkelijk voor het uitgangspunt van ambulante behandeling zolang dat verantwoord is. Uiteraard kunt u blijven rekenen op opnameplaatsen, intensive-care-bedden (voor patiënten met de meest ernstige problematiek) en respijtbedden (als vangnet of bij terugval). Maar alleen als dat écht noodzakelijk is.

Verminderen van het aantal bedden kan uiteraard alleen door op andere plaatsen uit te breiden en nieuw ambulant zorgaanbod te ontwikkelen. Een groeiend aantal ambulante centra met ruime openingstijden en het groeiend aantal FACT-teams in de regio zijn daarvan een voorbeeld. Daarnaast neemt het belang van goede samenwerking in de keten toe.

2. Digitaal als welkome aanvulling

Hulpverlening via internet is niet meer weg te denken en we investeren dan ook volop in de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden. In de meeste gevallen gaat het daarbij om een combinatie van face-to-face- en online-contact met de behandelaar. Niet alleen effectief en een stuk goedkoper; voor veel patiënten heeft het online-contact een belangrijke meerwaarde, omdat de patiënt zelf bepaalt op welk moment er oefeningen worden gemaakt of een dagboek wordt bijgehouden. We verwachten dan ook, dat e-healthmodules alleen maar in belang en omvang zullen gaan toenemen.

 1. Ervaring telt

Het inzetten van ervaringsdeskundigheid blijft voor Altrecht een speerpunt: we willen op termijn dat zo’n 5% van de Altrechtmedewerkers zelf patiënt-ervaring heeft. Niet alleen omdat zij zich goed kunnen inleven en de patiënt houvast en hoop kunnen geven met hun eigen verhaal, juist ook omdat zij het herstel van de patiënt goed kunnen ondersteunen. Ervaringsdeskundigheid kennen we op alle niveaus en op betaalde en onbetaalde posities.

Nieuwsbrief verwijzers

Altrecht stuurt iedere maand een verwijzersnieuwsbrief rond per e-mail. Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van interessante ontwikkelingen bij Altrecht.

U kunt zich aan- of afmelden voor de verwijzersnieuwsbrief door een e-mail te sturen naar communicatie@altrecht.nl

Hieronder vindt u de meest recente nieuwsbrieven.

April 2017
Januari 2017

December 2016
November 2016
Oktober 2016
Juni 2016
November 2015
Oktober 2015
September 2015
Juni 2015
April 2015
Februari 2015

 

Medewerkers

Michael Thomas

Leidinggevende

Stans Wanders

Verpleegkundig specialist

Iris van Dijk

Medewerker Zorgadministratie