Cursussen en trainingen

Psychosomatiek Eikenboom Academie

Als TOPGGz-afdeling biedt Psychosomatiek Eikenboom ook hoogwaardige bij- en nascholing aan voor professionals van andere instellingen. Deze zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten, bewezen effectieve en innovatieve behandelmethodes aangevuld met onze eigen ervaring en expertise. Ook scholing/supervisie op maat is uiteraard mogelijk.

Onderstaand vindt u informatie over ons scholingsaanbod. De genoemde scholingen kunnen wij ook in-company verzorgen; hiervoor kunt u een offerte aanvragen bij EikenboomTraining@altrecht.nl.

Aanbod 2021
Wanneer?
Lichaamsgericht Mentaliseren (3 dagen) = VOL maandag 11 oktober, 1 en 29 november
Basiscursus ACT voor SOLK (2 dagen) = VOL vrijdag 15 oktober, donderdag 11 november
SOLK en Persoonlijkheidsproblematiek (1 dag) (lees hier de informatie uit 2020) datum nog niet bekend

 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met Carieneke Kandou, stafmedewerker, EikenboomTraining@altrecht.nl en via 06 – 13511889.

Persoonlijkheidsstoornissen ZEPS Academy

Bent u werkzaam als professional in de specialistische ggz, basis ggz of eerste lijn? Komt u regelmatig in contact met mensen met een persoonlijkheidsstoornis en heeft u behoefte uw kennis en vaardigheden op dat vlak snel en adequaat uit te breiden? Dan biedt de ZEPS Academy wellicht uitkomst.

Lees meer over ZEPS Academy

Planning en prijzen ZEPS academy 2021

 


Welke cursussen/trainingen biedt de ZEPS Academy?

De ZEPS Academy biedt diverse trainingen. Informatie over de afzonderlijke trainingen vindt u in de folders hieronder.

     

   

 

 

AIM-kaartspel

Vaak zien patiënten door de bomen het bos niet meer, vanwege een grote hoeveelheid klachten op diverse levensgebieden. Het AIM-kaartspel kan hier duidelijkheid in scheppen. De functie van het spel is binnen één of twee zittingen helder te krijgen wat nu de 3 of 4 belangrijkste hoofdproblemen zijn voor een patiënt. Ook voor de behandelaar kan het een handige tool zijn om hetzelfde doel te bereiken. Zo kun je op een speelse manier komen tot prioritering van behandeldoelen. Een foto van de legging kan helpen bij het verder uitwerken van de doelen, maar kan ook gebruikt worden bij evaluaties.

Meer informatie en bestellen

 

Eetstoornissen Rintveld

Cursus MANTRA door Altrecht Eetstoornissen Rintveld

Op 17 mei a.s. geven collega’s van Altrecht Rintveld de eerste cursus over de MANTRA. Op 5 juli start de cyclus van een 2e groep. Hieronder meer informatie over de cursus, de kosten en hoe je je kunt aanmelden.

Wat is de MANTRA
De MANTRA is een bewezen effectieve methodiek voor patiënten met een langdurige eetstoornis (AN). De MANTRA is een cognitief-interpersoonlijke methodiek die de patiënt met behulp van zeven modules helpt om met name te werken aan de factoren die de eetstoornis in stand houden. Deze modules zijn: (1) Start, waarin de motivatie tot verandering wordt onderzocht, (2) Werken met hulp, waarin een passend steunend netwerk wordt samengesteld, (3)Voeding, waarin toegewerkt wordt naar een voedingsplan, (4) Mijn anorexia, waarin het ontstaan van de AN wordt verkend, (5) Een module waarin het formuleren van doelen centraal staat, (6) De verdiepingsfase van emotie, denkstijlen en identiteit en (7) Verder gaan met je leven, over borgen van het geleerde en terugvalpreventie.

De behandeling wordt ambulant ingezet in 20 – 40 wekelijkse sessies met 5 – 7 laagfrequente nazorgsessies. Altrecht Rintveld Eetstoornissen heeft in de afgelopen jaren als een van de weinige aanbieders ruime ervaring opgedaan met de MANTRA. Het aanvankelijk alleen Engelstalige werkboek is met medewerking van o.a. collega’s van Altrecht Eetstoornissen Rintveld vertaald en bewerkt tot een handzaam werkboek voor de patiënt en de behandelaar waarmee de MANTRA modelgetrouw kan worden uitgevoerd.

Scholing door Rintveld
Wij zijn van mening dat de MANTRA breed toegepast kan worden in de behandeling van patiënten met AN en dragen graag bij aan de verspreiding van de methodiek. Daarom hebben we een korte scholing ontwikkeld voor collega’s in het veld. De cursus wordt verzorgd door ervaren GZ-psychologen en verpleegkundigen.
De cursus is bedoeld voor verpleegkundigen, SPV-en VS-en, basispsychologen en GZ-psychologen. Er is accreditatie aangevraagd. Nadere informatie hierover volgt.
De cursus bestaat uit een (voorlopig digitale) sessie van 3 uur en na 4-5 maanden een (voorlopig digitale) verdiepingssessie van 2 uur waarin we met de opgedane ervaringen nogmaals naar de methodiek kijken. In een cursusgroep kunnen 8 – 10 mensen deelnemen.

Groep 1: eerste lesdag: 17 mei 9.00-12.00
follow up bijeenkomst: 25 okt 09.00-11.00

Groep 2: eerste lesdag: 5 juli 09.00-12.00
follow up bijeenkomst: 22 november 09.00-11.00

Cursusmateriaal en kosten
Tijdens de cursus maken we gebruik van het MANTRA-werkboek voor (jong)volwassenen met anorexia nervosa. Omdat het een digitale cursus is, vragen we je om dit boek voorafgaand aan de eerste bijeenkomst zelf aan te schaffen.
Kosten voor deelname aan de cursus bedragen € 300 (excl. handboek, incl. accreditatiekosten). Na aanmelding ontvang je een factuur.
Aanmelden kan door een email te sturen naar Carin Balk: c.balk@altrecht.nl