Coronamaatregelen

Altrecht volgt de richtlijnen en adviezen van het RIVM als het gaat om het Coronavirus. Wij vinden het belangrijk dat onze zorg zoveel mogelijk doorgaat, maar dan wel op een veilige manier.

  • Het aanmelden van patiënten kan gewoon blijven doorgaan. Hoewel de medewerkers van ons Entreeteam vanuit huis werken, zullen zij de telefoon opnemen en berichten beantwoorden. Doorverbinden lukt nu niet altijd, maar dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.
  • Mocht u vragen hebben of in overleg willen treden, dan kunt u contact opnemen met Gerard de Valk, per mail: g.de.valk@altrecht.nl.
  • Voor vragen over uw aanmelding kunt u terecht bij Altrecht Entree via  030 230 8555 of entree@altrecht.nl.
  • Voor vragen over lopende behandelingen, verzoeken wij u contact op te nemen met betreffende behandelaar of zorgeenheid. Contactgegevens vindt u hier.

Hulp voor kinderen in kwetsbare gezinnen

Vanwege de Coronamaatregelen zijn de scholen soms onregelmatig open. Dit betekent dat ouders en kinderen vaker thuis zijn. Dat kan spanningen met zich meebrengen. Ook kunnen er zorgen komen over mogelijk verlies aan inkomen. Voor gezinnen waarin sprake is van psychiatrische problematiek kan dit extra hard aankomen, zeker omdat de behandeling nu ook op een andere manier wordt vormgegeven.

Bij Altrecht Entree zijn jeugd hulpverleners beschikbaar voor advies en als het nodig is kunnen zij wat voor de kinderen betekenen of verbinding leggen met het sociaal wijkteam in uw gemeente. Dit geldt voor hulpverleners in sociale teams, huisartsen, POH’s en andere hulpverleners uit het Altrecht werkgebied. Dit kan gaan over vragen over de veiligheid in het gezin, suïcidaliteit bij kind of jeugdige, thuiszittende kinderen met vermoeden van psychiatrische problematiek, kinderen met ADHD en gedragsproblemen.

We helpen u graag om de kinderen en gezinnen te begeleiden in deze ingewikkelde tijd. Tevens zijn wij beschikbaar voor overleg over aanmelding en behandelmogelijkheden bij Altrecht Jeugd. Bel of mail met jeugdhulpverleners bij Altrecht Entree via 030 2308 555 of entree@altrecht.nl. Zij zijn direct bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 – 12.00 uur, via mail en telefoon worden op kantooruren de terugbelverzoeken aangenomen.

Nieuwsbrieven voor verwijzers en ketenpartners

Hieronder vindt u de berichten die Altrecht verstuurd heeft naar verwijzers en ketenpartners over hoe Altrecht werkt in tijden van corona.

Bericht maart 2020 - Verwijzers en ketenpartners

Bericht april 2020 - Ketenpartners

Bericht maart 2020 - Verwijzers

Bericht mei 2020 - Verwijzers en ketenpartners

Bericht november 2020 - Verwijzers