Advies & consultatie

Overleg huisartsen

Elke huisarts kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bij een psychiater van Altrecht terecht voor vragen over diagnostiek, behandeling en/of triage over een patiënt die (nog) niet bij ons in behandeling is.

Huisartsen worden via Altrecht Entree (030 – 230 8555) doorverbonden met een dienstdoende psychiater. Zij hebben specialismen in jeugd, volwassenen, ouderen en forensische en orthopsychiatrie.

 

Aanvraag consultatie

Zorgverleners die niet werkzaam zijn bij Altrecht kunnen consultatie aanvragen bij een van onze behandelaren. Hieronder vindt u twee aanvraagformulieren: Aanvraag consultatie en Aanvraag consultatie Jeugd. Wij nemen contact met u op om afspraken te maken over de uitvoering van de aanvraag.

Goed om te weten:

  • Altrecht biedt ook buurtteams, welzijnswerkers, centra voor jeugd en gezin en  maatschappelijk werkers binnen het jeugddomein de mogelijkheid om consultatie aan te vragen door een van onze behandelaren.
  • Met verschillende regio’s hebben wij specifieke contracten afspraken over het inzetten van consultatie. De formulieren kunnen ook gebruikt worden binnen deze specifieke contracten.

Formulier Aanvraag Consultatie

Formulier Aanvraag Consultatie Jeugd

 

Consultatie via KSYOS

Huisartsen die zijn aangesloten op KSYOS kunnen via dat systeem consultatie aanvragen.  Consultatie via KSYOS kan op drie manieren:

  • Schriftelijk
  • Telefonisch
  • Face-to-face bij u in de praktijk of op één van onze locaties

Let op:

  • Consultatie via KSYOS is niet bedoeld voor spoed! U kunt binnen twee weken een antwoord verwachten op een schriftelijk of telefonisch consult en binnen vier weken op een face-to-face consult.
  • Voor een goed consult is een overzicht van alle medicatie en de somatische voorgeschiedenis noodzakelijk. Wij vragen u ons daar via KSYOS toegang tot te geven.
  • Uit het consult vloeit een advies voort waar u zelf als behandelaar mee verder kunt. Mocht er vaker overleg nodig zijn of patiënt vaker moeten worden gezien dan vragen wij u om patiënt te verwijzen via de reguliere weg.
  • Heeft u een korte vraag, neem dan kunt u contact opnemen met onze achterwachtpsychiater. Bij telefonisch overleg dat meer tijd in beslag neemt dan 15 minuten, vragen we u om een consultvraag in te dienen.

Consultatie en advies Gebiedsteams ggz

De gebiedsteams ggz zijn bereikbaar voor consultatie, advies en overleg rondom casuïstiek uit de wijk. Overige vragen over de gebiedsteams ggz kunt u ook stellen aan de gebiedscoördinatoren. Contactgegevens gebiedsteams ggz – mei 2020

Altrecht in Gebiedsteams ggz (folder voor netwerkpartners)

 

Medewerkers

Karin van der Pol

Sr. medewerker Zorgadministratie

Stans Wanders

Verpleegkundig specialist