Aanmelden

Altrecht Entree: één voordeur voor verwijzers

Altrecht Entree is het centrale aanmeldloket voor verwijzers. Eén telefoonnummer, een adres met deskundige hulpverleners voor zorgtoewijzing, triage, consultatie en advies.

U kunt patiënten op drie manieren bij Altrecht aanmelden:

Vragen of overleg

Welke methode van aanmelden u ook kiest, uw aanmelding komt binnen bij Altrecht Entree. U kunt tijdens werkdagen rechtstreeks contact opnemen met Altrecht Entree voor vragen en overleg:

Altrecht Entree
Tel: 030 – 230 8555
Fax: 030 – 799 8626
E-mail: entree@altrecht.nl

Postadres:
Levenspad 8
3705 WB Zeist

Samen op zoek naar passende zorg

Een team van specialisten, waaronder sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en (GZ)psychologen, verzorgt de eerste screening van alle aanmeldingen. Deze medewerkers hebben een brede beroepsachtergrond en overzien het complete zorgaanbod van Altrecht.

Het doel van de eerste screening is om te beoordelen of behandeling bij Altrecht voor uw patiënt geïndiceerd is. En zo ja, welke behandeling dan het beste past bij de problemen. Het Entreeteam brengt uw patiënt vervolgens zo snel mogelijk in contact met passende hulpverlening binnen Altrecht, of in overleg met u, buiten Altrecht.

Getrapte screening

Om een getrapte screening te kunnen bieden, werkt Altrecht Entree intensief met u en uw patiënt samen. Op die manier kunnen wij uw patiënt de hulp bieden die bij hem of haar past. Samen werken we zo aan zorg op maat voor onze patiënten. De uitgangspunten voor onze getrapte screening zijn: zo min mogelijk belasting voor patiënt en verwijzer, van korte duur en effectiviteit.

Een eerste stap in de screening is het verzamelen van alle relevante patiëntinformatie. Op basis van deze gegevens vindt toewijzing plaats. Soms is meer informatie over uw patiënt nodig. Dan nemen wij telefonisch contact met u op voor aanvullende informatie.

Medewerkers

Maritza de Lanoi

4. Teamleider

Maike Kramer

Psycholoog

Karin van der Pol

Sr. medewerker Zorgadministratie

Stans Wanders

Verpleegkundig specialist