Aanmelden

Coronavirus

Altrecht volgt de richtlijnen en adviezen van het RIVM als het gaat om het Coronavirus. Wij vinden het belangrijk dat onze zorg zoveel mogelijk doorgaat, maar dan wel onder veilige omstandigheden. Het aanmelden van patiënten kan gewoon blijven doorgaan. Heeft u vragen of wilt u overleg: neem dan contact op met Altrecht Entree via 030 2308 555 of entree@altrecht.nl.

Altrecht Entree: één voordeur voor verwijzers

Altrecht Entree is het centrale aanmeldloket voor verwijzers. Eén telefoonnummer, een adres met deskundige hulpverleners voor zorgtoewijzing, triage, consultatie en advies.

U kunt patiënten op drie manieren bij Altrecht aanmelden:

  • Via Zorgdomein
    Bent u aangesloten op Zorgdomein, dan is verwijzing snel en gemakkelijk! U kiest dan na ‘doorverwijzen’ voor de optie ‘psychiatrie/ggz’. Het is mogelijk om bijlagen met de verwijzing in ZorgDomein mee te sturen/te uploaden.
  • Via Ksyos
    Alleen huisartsen in Utrecht Stad kunnen aanmeldingen doen via Ksyos.
  • Via webformulier
    Let op: aanmeldingen voor jeugd tot 18 jaar uit de gemeente Utrecht verlopen via KOOS (westelijk deel) en Spoor030 (oostelijk deel), afhankelijk van de postcode. Voor Altrecht Eetstoornissen Rintveld geldt de gebruikelijke aanmeldroute via Zorgdomein/Ksyos of  via de aanmeldformulieren hieronder.

Nieuwe organisaties voor specialistische jeugdzorg: KOOS Utrecht en Spoor030
Door de gemeente Utrecht zijn 2 nieuwe organisaties gekozen die vanaf 1 januari 2020 de specialistische jeugdzorg gaan verlenen: KOOS Utrecht en Spoor030. Lees hier hun introductie.

Vragen of overleg

Welke methode van aanmelden u ook kiest, uw aanmelding komt binnen bij Altrecht Entree. U kunt tijdens werkdagen rechtstreeks contact opnemen met Altrecht Entree voor vragen en overleg:

Altrecht Entree
Tel: 030 – 230 8555
Fax: 085 – 808 8509
E-mail: entree@altrecht.nl

Postadres:
Levenspad 8
3705 WB Zeist

Samen op zoek naar passende zorg

Een team van specialisten, waaronder sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en (GZ)psychologen, verzorgt de eerste screening van alle aanmeldingen. Deze medewerkers hebben een brede beroepsachtergrond en overzien het complete zorgaanbod van Altrecht.

Het doel van de eerste screening is om te beoordelen of behandeling bij Altrecht voor uw patiënt geïndiceerd is. En zo ja, welke behandeling dan het beste past bij de problemen. Het Entreeteam brengt uw patiënt vervolgens zo snel mogelijk in contact met passende hulpverlening binnen Altrecht, of in overleg met u, buiten Altrecht.

Getrapte screening

Om een getrapte screening te kunnen bieden, werkt Altrecht Entree intensief met u en uw patiënt samen. Op die manier kunnen wij uw patiënt de hulp bieden die bij hem of haar past. Samen werken we zo aan zorg op maat voor onze patiënten. De uitgangspunten voor onze getrapte screening zijn: zo min mogelijk belasting voor patiënt en verwijzer, van korte duur en effectiviteit.

Een eerste stap in de screening is het verzamelen van alle relevante patiëntinformatie. Op basis van deze gegevens vindt toewijzing plaats. Soms is meer informatie over uw patiënt nodig. Dan nemen wij telefonisch contact met u op voor aanvullende informatie.

Medewerkers

Maike Kramer

Psycholoog

Karin van der Pol

Sr. medewerker Zorgadministratie

Stans Wanders

Verpleegkundig specialist