Voor cliënten

Als u een psychiatrische ziekte heeft, dan kunt u bij Altrecht terecht voor specialistische behandeling. Geestelijke gezondheidszorg wordt ook verleend door de huisarts of de basis GGZ. Pas als deze hulp niet voldoende is, kunt u bij Altrecht (verder) behandeld worden. Altrecht is er dus voor de ingewikkelde problematiek die meestal invloed heeft op verschillende levensgebieden, zoals wonen, werken, leren en sociale contacten. Jaarlijks komen zo’n 25.000 mensen bij Altrecht in behandeling. Een verwijzing naar Altrecht gaat altijd via de huisarts of in sommige gevallen via een medisch specialist of via de gebiedsteams ggz.

Wie kunnen naar Altrecht doorverwijzen?

Hier leest u hoe de geestelijke gezondheidszorg in Nederland in elkaar zit.

Welke behandeling kunt u bij ons verwachten?

De medewerkers van Altrecht bieden u de best mogelijke zorg. Zij doen dat in verschillende zorgeenheden, alle gespecialiseerd in een bepaalde psychiatrische ziekte of vorm van behandeling. In de meeste gevallen kan de behandeling vanuit uw thuissituatie plaatsvinden. U komt voor uw behandeling naar één van onze vestigingen of medewerkers van Altrecht bezoeken u thuis. Als het nodig is, kunt u terecht in één van onze klinieken voor een korte opname. Ook heeft Altrecht 4 zogenaamde TOPGGz-zorgeenheden die hoog gespecialiseerde behandeling bieden als de specialistische behandeling bij een andere zorgeenheid toch niet voldoende blijkt.

Lees hier onze visie en missie.

Ziektebeelden

Cliënten met de volgende ziektebeelden kunnen bij ons terecht voor behandeling: ADHD (Jeugd), Angststoornis, Autisme Jeugd, Bipolaire stemmingsstoornis, Dementie, Depressie, Dissociatieve stoornis, Dwangstoornis, Eetstoornis, Gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren, Niet Aangeboren Hersenletsel, Onverklaarde lichamelijke klachten, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychose en schizofrenie, Trauma en Verslaving.

Lees hier meer informatie over de ziektebeelden.

Als u bij ons in behandeling bent, is niet alleen de behandeling zelf belangrijk, maar ook alle zaken die daaromheen in uw leven een belangrijke rol spelen. U wilt dat uw naasten ook goed begeleid worden en u wilt misschien in contact komen met mensen die precies weten wat het betekent om een psychiatrische ziekte te hebben. U wilt niet vaker dan nodig naar Altrecht toe komen en als u hulp nodig heeft die Altrecht niet kan bieden, dan wilt u weten waar u dan wel terecht kunt. Aan al deze zaken besteden we samen met u extra aandacht. Dat doen we door:

Cliëntenraad

Als cliënt weet u als geen ander welk effect de zorgverlening van Altrecht op u heeft. Wij kunnen u het beste vertegenwoordigen als u uw ideeën, adviezen, suggesties met ons deelt. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat de zorgverlening van Altrecht steeds verbetert. En dat u daar als cliënt zelf de voordelen van merkt. Dus heeft u ideeën? Suggesties? Laat het ons weten!

Meer informatie over de Cliëntenraad