concentratiestoornis

ADD, ADHD, concentratiestoornis

De ene mens heeft meer energie dan de ander. De een kan zich langdurig op iets concentreren, de ander maar korte tijd. Echter wanneer iemand voortdurend druk is, zich slecht kan concentreren en heel impulsief is, kan er sprake zijn van ADHD.

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel een aandachtsstoornis met hyperactiviteit. Mensen met ADHD hebben zoveel last van concentratiezwakte, rusteloosheid en impulsiviteit dat zij hierdoor ernstig worden gehinderd in hun dagelijks leven. De stoornis manifesteert zich vanaf de vroege jeugd en blijft vaak bestaan tot in de volwassenheid. ADHD verhoogt de kans op een verstoorde ontwikkeling van de persoonlijkheid en kan gepaard gaan met andere psychische stoornissen, zoals depressie, borderline, angststoornissen en verslaving. In Nederland kampen ongeveer 160.000 mensen met verschijnselen van ADHD. ADHD is, voor zover nu bekend, niet te genezen maar wel goed te behandelen.

Bij Altrecht behandelen we ADHD bij volwassenen alleen in combinatie met angst- en stemmingsstoornissen en/of persoonlijkheidsproblematiek.

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie