Privacy: algemene informatie

Altrecht hecht waarde aan uw privacy. Bij het bezoeken van de website www.altrecht.nl worden uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Hierbij houden wij ons aan de regels die voortvloeien uit geldige privacy wet- en regelgeving (Algemene verordening gegevensbescherming).

Verwerken van persoonsgegevens

Maakt u gebruik van het contactformulier? Dan slaan we uw persoonsgegevens (tijdelijk) op. We doen dit zodat we uw vraag kunnen beantwoorden of u verder kunnen helpen. Wanneer u op de button Inloggen klikt, dan verlaat u de website www.altrecht.nl en wordt u doorverwezen naar een andere website, zoals Karify of  Mijn Altrecht.

Verspreiding van persoonsgegevens

Altrecht zal op geen enkele manier persoonlijke gegevens verkregen via de website www.altrecht.nl, Mijn Altrecht of Karify delen of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden. Wel delen wij e-mails als dat nodig is om uw vraag te beantwoorden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Altrecht doet haar uiterste best om haar websites te beveiligen tegen misbruik en de over u opgeslagen data te beschermen tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De website van Altrecht is o.a. beveiligd via HTTPS en informatie die u ons geeft met behulp van het contactformulier wordt verzonden via SSL. Dit zorgt ervoor dat gegevens tussen de website en uw browser beschermd zijn.  Om veilig te kunnen mailen maakt Altrecht gebruik van ZIVVER.

Cookies

Altrecht maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van cookies.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Altrecht bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van relevante wet- en regelgeving is vereist.

Contact

Indien u vragen heeft omtrent uw privacy kunt u contact met ons opnemen met behulp van het contactformulier.

 

Zie ook: Privacystatement als u in behandeling bent (geweest)