Wet verplichte ggz

Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van toepassing. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz.

Animatie Wvggz

Wvggz in het kort

(Bron: Ministerie van  VWS) Soms leidt een ernstige psychische aandoening bij iemand ertoe dat hij een gevaar vormt voor zichzelf en voor anderen. Hij of zij kan dan verplicht worden behandeld. Dat kan niet zomaar. Een rechter bepaalt of het echt noodzakelijk is. In crisissituaties kan de burgemeester verplichte zorg toestaan maar altijd na advies van een onafhankelijke psychiater. De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg geeft vanaf 1 januari 2020 meer instrumenten voor verplichte zorg op maat.

Familie meer inspraak

Zo krijgen mensen die verplicht worden behandeld, en hun familie met deze nieuwe wet meer inspraak. Ze praten mee over hoe de zorg eruit gaat zien en de gemeente kijkt hoe iemand zo veel mogelijk deel kan blijven nemen aan het maatschappelijk leven. Denk aan wonen en werken.

Gedwongen opname alleen als het echt niet anders kan

En verplichte zorg zal niet meer alleen in een zorginstelling worden gegeven. Dat mag nu ook in een polikliniek of gewoon thuis bijvoorbeeld voor het toedienen van verplichte medicatie. Alleen als zorg in eigen omgeving écht niet meer kan, is een gedwongen opname in een instelling een betere oplossing. Een verplichte behandeling is erg ingrijpend en een laatste redmiddel.

Signaleren belangrijk

Daarom is het belangrijk dat signalen van familie en omgeving vroeg worden opgevangen en serieus worden genomen en dat alle betrokken partijen goed samenwerken. Zo kan op tijd een passende behandeling worden gestart.

Meer informatie vindt u op de website: www.dwangindezorg.nl/wvggz.

Folders

Altrecht: folder Crisismaatregel Altrecht – 16 april april 2020
Altrecht: folder Zorgmachtiging Altrecht – 16 april 2020
Altrecht: folder Plan van Aanpak- versie – 21 juli 2020

Ministerie van VWS: folders crisismaatregel en zorgmachtiging voor patiënten, naasten en professionals.

English version of Wvggz (Compulsory Mental Healthcare Act)

 

Krant PVP over de Wvggz

Op de website van PVP staat een digitale krant, met daarin veel uitleg over de Wet verplichte ggz. En die willen we u niet onthouden. De Stichting PVP (patiëntenvertrouwenspersoon) behartigt als onafhankelijke stichting uw belangen. Meer over de PVP vindt u ook op onze website.

Beleidsplan Altrecht Wvggz

Beleidsplan Wvggz Stichting Altrecht def april 2020