Wat doet Altrecht en op welke manier (missie en visie)?

Mensen met een ernstige en complexe psychiatrische ziekte kunnen bij Altrecht terecht voor specialistische behandeling. Wij geven die specialistische behandeling vanuit de volgende missie en visie:

Missie

Kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met psychiatrische problematiek willen een leven zoals de meeste mensen dat willen. Altrecht ondersteunt hen daarom bij hun ontwikkeling van (lichamelijke) gezondheid, functioneren en identiteit, zodat zij al hun rollen in de samenleving weer zo goed mogelijk kunnen innemen. Het is van belang om patiënten weer hoop te geven en uitzicht op een leven dat hij of zij zelf wil leiden. Dit kunnen we niet alleen. We doen het samen met naasten en met (informele) netwerkpartners. Onze inbreng is psychiatrische diagnostiek en behandeling. Wij blijven ons ontwikkelen om de zorg steeds verder te verbeteren door behandelingen samen met patiënten en hun naasten te evalueren, door mensen op te leiden en door praktijkgericht onderzoek te doen.

Visie

De patiënt en zijn of haar naasten staan bij Altrecht voorop. Daarbij wordt uitgegaan van het individuele proces van herstel en wordt de autonomie van de patiënt bevorderd. Om dit te bereiken zetten onze medewerkers hun expertise ten volle in en stellen zij zich professioneel bescheiden, gelijkwaardig en hoffelijk op. Dit zowel in de relatie met de patiënt als in de relatie met (in)formele netwerkpartners. De medewerkers zijn bevlogen en voelen zich gewaardeerd, betrokken en ondersteund, waardoor zij met toewijding naast de patiënt staan in zijn of haar herstelproces. Mede door onze opleidings- en onderzoeksfunctie dragen de medewerkers actief bij aan het evalueren, uitdragen en verder ontwikkelen van (Top)GGZ expertise zowel intern als aan netwerkpartners. Dat doen zij door middel van consultatie en deskundigheidsbevordering.
De zorg die geboden wordt is gepast, waarbij de keuze van de interventie bepaald wordt door criteria als doelbewust, doelgericht en doelmatig.