Wat doet Altrecht en op welke manier? (onze visie en missie)

Mensen met een ernstige en complexe psychiatrische ziekte kunnen bij Altrecht terecht voor specialistische behandeling. Wij geven die specialistische behandeling vanuit de volgende visie en missie:

Onze visie

Bij Altrecht gaan we uit van de eigen kracht van mensen. Met specialistische diagnostiek en behandeling helpen we kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een psychiatrische aandoening de regie over hun leven te behouden en hun rol in de samenleving weer op te pakken. Samen werken we aan ontwikkeling en herstel in al zijn facetten, ook als dat soms ingewikkeld of zelfs onmogelijk lijkt.

Onze missie: Samen werken aan ontwikkeling en herstel

Het herstel van de patiënt met een psychiatrische aandoening staat bij Altrecht centraal. Onze professionals sluiten hier met specialistische diagnostiek en herstelondersteunende behandeling zo goed mogelijk bij aan, waarbij we vooral naar mogelijkheden kijken in plaats van beperkingen. Dat doen we samen met de patiënt, naastbetrokkenen en ketenpartners. Ervaringsdeskundigheid is daarbij belangrijk: niemand kan immers beter vertellen over de mogelijkheden om het leven weer op te pakken dan degene die het zelf heeft meegemaakt.

Vernieuwing, onderzoek en opleiding

We hebben de ambitie om vernieuwend te zijn en de zorg steeds te verbeteren. We blijven ons ontwikkelen door behandelingen samen met patiënten te evalueren, door op de praktijk gericht wetenschappelijk onderzoek te doen en mensen op te leiden.