Wat doet Altrecht en op welke manier? (onze missie en visie)

Mensen met een ernstige en complexe psychiatrische ziekte kunnen bij Altrecht terecht voor specialistische behandeling. Wij geven die specialistische behandeling vanuit de volgende missie en visie:

Missie

Bij Altrecht gaan we uit van de eigen kracht van mensen. Met specialistische diagnostiek en behandeling helpen we kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een psychiatrische aandoening de regie over hun leven te behouden en hun rol in de samenleving weer op te pakken.
Samen werken we aan ontwikkeling en herstel in al zijn facetten, ook als dat soms ingewikkeld of zelfs onmogelijk lijkt.

We hebben de ambitie om vernieuwend te zijn en de zorg steeds te verbeteren. We blijven ons ontwikkelen door behandelingen samen met patiënten te evalueren, door op de praktijk gericht wetenschappelijk onderzoek te doen en mensen op te leiden.

 

Visie

In de visie van Altrecht staan de patiënt en zijn/haar naasten voorop. Daarbij wordt uitgegaan van het individuele proces van herstel en wordt de autonomie van de patiënt bevorderd. Om dit te bereiken zetten onze medewerkers  hun expertise ten volle in, stellen zich professioneel bescheiden, gelijkwaardig en hoffelijk op, zowel in de relatie met de patiënt als in de relatie met ketenpartners. De medewerkers voelen zich ondersteund, gewaardeerd en tevreden, waardoor zij met toewijding naast de patiënt staan in zijn/haar herstelproces. Mede door onze opleidings- en onderzoeksfunctie dragen de medewerkers actief bij aan het evalueren, uitdragen en verder ontwikkelen van ggz-expertise zowel intern als aan ketenpartners door middel van consultatie en deskundigheidsbevordering.
De zorg die geboden wordt, is gepast, waarbij de keuze van de interventie bepaald wordt door criteria als doelbewust, doelgericht en doelmatig.