TOPGGz

TOP GGz keurmerk  Logo TOPGGz

Vier afdelingen van Altrecht hebben het predikaat TOPGGz, wat betekent dat?

De meeste patiënten met psychische problemen kunnen goed worden behandeld door de huisarts, in de basis-ggz of in de specialistische ggz. Een klein deel van hen heeft echter uiterst gespecialiseerde zorg nodig, bijvoorbeeld omdat de behandeling door de basis GGZ en specialistische GGZ onvoldoende resultaat heeft. Of vanwege een zeldzame stoornis of een ingewikkelde combinatie van problematiek. Altrecht Eetstoornissen Rintveld, Altrecht Psychosomatiek Eikenboom, Altrecht Bipolair en het Altrecht Academisch Angstcentrum hebben dit TOPGGz-predikaat. Dit betekent dus dat zij hoog gespecialiseerde patiëntenzorg bieden volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en verspreiding van kennis. De TOPGGz-afdelingen hebben vaak ook scholingsaanbod voor andere zorgprofessionals.

Wetenschappelijk onderzoek

De TOPGGz-afdelingen doen veel wetenschappelijk onderzoek, vaak in samenwerking met andere gespecialiseerde centra en/of een universiteit. Door wetenschappelijk onderzoek te doen, krijgen we nog meer kennis van (het gedrag van) onze patiënten en de oorzaken en het beloop van hun ziekte. Daarmee kunnen we de zorg weer verder verbeteren. Elk wetenschappelijk onderzoek dat binnen Altrecht wordt gedaan is goedgekeurd door de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van Altrecht (CWO) en/of door een erkende ethische toetsingscommissie.

Als u gevraagd wordt om mee te doen aan zo’n onderzoek, helpt u dus mee om de zorg voor toekomstige patiënten nog beter te maken. Het is niet verplicht (vandaar dat we u eerst om toestemming vragen) en het betekent vaak dat u wordt geïnterviewd of dat we u vragen om vragenlijsten in te vullen of online opdrachten te doen.

Lees hier de folder ‘Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek’.

Consultatie en second opinion

TOPGGz-afdelingen leveren op hun hoogspecialistische gebied ook consultatie en second opinion aan collega’s in het land.

Scholing

Gezien de specialistische kennis van ‘hun’ ziektebeeld bieden de TOPGGz-afdelingen hoogwaardige scholing en/of lezingen aan voor professionals van andere instellingen. Neemt u daarvoor contact op met de desbetreffende afdeling.

De stichting Topklinische GGz wil de topklinische en topreferente zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg bevorderen en faciliteren. Dit moet leiden tot een breder aanbod van gespecialiseerde derdelijnszorg. Zij doet dit onder andere door het TOPGGz-keurmerk uit te reiken aan afdelingen die voldoen aan strenge criteria. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk voor alle aandoeningen binnen de ggz een TOPGGz-afdeling beschikbaar is.
Op www.topggz.nl vindt u alle informatie over TOPGGz.