Patiëntwaardering

Altrecht vindt het belangrijk te weten hoe u onze behandeling waardeert. Daarom meten wij doorlopend de waardering van patiënten. Daarvoor maken wij gebruik van de Thermometer Cliëntwaardering (TCW) en de Consumer Quality Index (CQI).

In 2014 gaven 1645 patiënten hun mening over de instelling en de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening met behulp van de TCW. De waardering wordt uitgedrukt in een rapportcijfer op een schaal tussen 1 en 10. Naast het onderzoek onder patiënten wordt ook de tevredenheid gemeten van familieleden en betrokkenen, waaronder de ouders van jeugdige patiënten. In 2014 waren er 395 respondenten.

Gemiddelde waardering in 2014:

  • Patiënten: 7,5
  • Ouders van jeugdigen: 7,5
  • Naasten: 7,7

Percentage tevreden patiënten in 2014 over:

  • Informatie over behandeling: 77%
  • Hulpverleners van Altrecht: 94%
  • Resultaten van de behandeling: 78%

De uitkomsten van de vragenlijsten worden gebruikt bij de evaluatie van de hulpverlening en het vaststellen van punten voor verbetering. Dit doen wij in overleg met de patiënten- en familieraad.

Altrecht voert daarnaast jaarlijks metingen naar patiëntervaring uit met behulp van de CQ-index. Dit onderzoek wordt gedaan zowel onder ambulante patiënten als onder in een van de klinieken van Altrecht opgenomen patiënten. De CQI-metingen worden uitgevoerd door een onafhankelijk meetbureau. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor het vaststellen van punten ter verbetering en de externe verantwoording (landelijke prestatie-indicatoren GGZ).

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is een landelijke website waar u zorgaanbieders kunt waarderen. Zo ook Altrecht. Klik op onderstaande link. Zoek uw afdeling en laat uw waardering achter.

https://www.zorgkaartnederland.nl/?zoekterm=altrecht.

Zorgkaart Nederland button