Patiëntenraad

Dus heeft u ideeën? Suggesties? Laat het ons weten!

Als patiënt weet u als geen ander welk effect de zorgverlening van Altrecht op u heeft. Wij kunnen u het beste vertegenwoordigen als u uw ideeën, adviezen, suggesties met ons deelt. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat de zorgverlening van Altrecht steeds verbetert. En dat u daar als patiënt zelf de voordelen van merkt. Dus heeft u ideeën? Suggesties? Laat het ons weten!

Hoe werken wij?

De Patiëntenraad is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers die grotendeels zelf ook patiënt zijn (geweest) bij Altrecht. Samen bekijken zij Altrecht continu door de bril van patiënten en volgen nauwlettend de kwaliteit van de zorgverlening. Over onderwerpen die voor patiënten van belang zijn geeft de Patiëntenraad (on)gevraagd advies aan de Raad van Bestuur. De Patiëntenraad maakt gebruik van het adviesrecht. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Altrecht moet de Patientenraad altijd om advies vragen wanneer veranderingen binnen de organisatie over onderstaande onderwerpen gevolgen hebben voor patiënten.

  • Voeding
  • Veiligheid
  • Gezondheid
  • Hygiëne
  • Geestelijke gezondheid
  • Maatschappelijke bijstand
  • Recreatie en ontspanning
  • Kwaliteit
  • Klachtenregeling en samenstelling klachtencommissie
  • De aanstelling van leidinggevenden op een afdeling waar 24-uurszorg wordt verstrekt.

In de wet staat ook dat Altrecht de Patiëntenraad tijdig alle informatie moet verstrekken die nodig is om het werk goed te kunnen uitvoeren. Ook mogen wij invloed uitoefenen op de samenstelling van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

Meer informatie over deze wet, vindt u op de site van de Landelijke Organisatie Clientenraden. (LOC.nl)

Wat vinden wij belangrijk?

De Patiëntenraad vindt het belangrijk dat u goede zorg krijgt van Altrecht en dat u hierover tevreden bent. De Patiëntenraad ziet de behandeling als een samenwerking tussen u, de hulpverlening en uw naasten. Deze behandeling is niet alleen gericht op uw psychische kwetsbaarheid maar ook op uw persoonlijk herstel en hoe u (weer) mee kan doen in de maatschappij. Uw wensen en behoeften staan hierin centraal. De Patiëntenraad vindt het belangrijk dat in het onderlinge contact tussen u en uw hulpverleners hoffelijkheid de boventoon voert.

>> De beleidspunten en speerpunten kunt u lezen in het beleidsplan 2016 – 2018 ‘Samen sta je sterk’.

Contact met patiënten

De meningen en signalen van patiënten zijn onze voedingsbodem. Wij kunnen patiënten het beste vertegenwoordigen als zij hun ideeën, adviezen en suggesties met ons delen. Daarom bezoeken wij afdelingen waar in gesprek gaan met patiënten hoe zij de zorg ervaren en over specifieke thema’s die spelen.

Overleggen

De Patiëntenraad vergadert regelmatig. Tijdens deze overleggen bespreken we de ontwikkelingen binnen Altrecht en toetsen deze aan onze missie. Knelpunten, signalen en meningen van de patiënten bespreken we. De raad neemt in de vergaderingen beslissingen over acties en bereid adviezen voor. Ook gebruikt de raad de vergadering om meer kennis op te doen over bepaalde zaken. Zij nodigt dan iemand uit om zaken toe te lichten.

Projecten patiëntenbelangen

Om extra aandacht te geven aan bepaalde onderwerpen start de Patiëntenraad regelmatig speciale projecten en voert deze uit. Lopende en nieuwe projecten zijn:

Hoffelijkheid– start oktober 2016

Dit project is een initiatief van de Patiëntenraad in samenwerking met de Familieraad en de ondernemingsraad van Altrecht. In dit project willen we werken aan maximale hoffelijkheid in het werk -en zorgklimaat binnen Altrecht en dat dit zichtbaar tot uitdrukking komt in de samenwerking tussen patiënt, naasten en hulpverlening. We willen verbeteringen realiseren op het vlak van hoffelijkheid vanuit patiënt-, familie-, en medewerkersperspectief. We hebben het dan niet primair over de beleefde vorm zoals de deur openhouden maar ook over compassie, inlevend vermogen, werken vanuit je hart en de verbinding maken met de ander. Hoffelijkheid hoeft niks te kosten en brengt veel op.

Wilt u meepraten over hoffelijkheid of wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Mariecken Groeneveld, ma.groeneveld@altrecht.nl, 06 15852574.

Gek op werk – lopend

De Patiëntenraad ziet werk als een belangrijk medicijn voor herstel. Het is onduidelijk welke mogelijkheden er binnen en buiten Altrecht voor patiënten mogelijk zijn om hierin begeleiding te krijgen en hoe je hiervoor in aanmerking kan komen. Dit werkt niet bevorderend.

We willen dat patiënten een gestructureerde werkomgeving vinden waar zij betaald of onbetaald aan de slag kunnen en dat IPS (Individueel plaatsing en steun) over 3 jaar structureel deel uit maakt van het FACT-team

Begin 2016 heeft de Patiëntenraad en boekje uitgegeven met persoonlijke verhalen van mensen met een psychische kwetsbaarheid over openheid op het werk. Dit boekje kunt u bestellen via gekopwerk@altrecht.nl.

>> Hier leest u het verhaal van Claske: “Ik ben meer mijzelf en voel mij sterker.”

Project Lotgenoten – lopend

Dit project betreft een onderzoek naar de wensen en mogelijkheden ten aanzien van face tot face lotgenotencontact. Indien u geïnteresseerd bent in het onderzoeksrapport, kunt u deze opvragen door een e-mail te sturen naar Patientenraad@altrecht.nl. Naar aanleiding van het onderzoek zal de Patientenraad een plan opstellen voor het realiseren van een aantal aanbevelingen,

Heeft u een goed idee voor een project?

U kunt zelf ideeën aandragen voor projecten. Bent u een (ex-)patiënt van Altrecht en heeft u een idee dat de zorg verbetert of het persoonlijk herstel kan bevorderen? Dan kunt u dit idee bij ons indienen. De Patiëntenraad kijkt dan of het idee tot een project uitgewerkt kan worden. U kunt, als u dit wilt, zelf een rol spelen in het realiseren van het idee. De Patiëntenraad zorgt dan voor begeleiding en coaching. Wilt u een idee indienen of heeft u een vraag hierover? Dan kunt u contact opnemen met Mariecken Groeneveld, coördinator projecten patiëntenbelangen: Ma.groeneveld@altrecht.nl, 06 15852574.

Wat kunt u voor ons betekenen?

De Patiëntenraad is er voor u als patiënt van Altrecht. Wij kunnen u het beste vertegenwoordigen als u uw ideeën, ervaringen suggesties met ons deelt.

We zijn altijd op zoek naar mensen die zich vanuit ervaring en achtergrond willen inzetten voor de gezamenlijke belangen van patiënten van Altrecht. U kunt dit doen door lid te worden van de Patiëntenraad of u aan te melden als patiënteninterviewer of vrijwilliger voor de projecten.

>> In deze folder leest u meer over de verschillende rollen die u kunt vervullen als vrijwilliger.

Heeft u interesse of wilt u iets kwijt aan ons? Twijfel dan niet en neem contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek. U kunt contact opnemen met Pieter Stapels, ondersteuner/coach van de Patientenraad. Tel. 030 – 225 6398 of 06 – 5185 8759. E-mail: Patientenraad@altrecht.nl

De Wensenboom

wensenboomTakken die wensen dragen,
Vruchten van betrokkenheid
In kosten vaak bescheiden,
maar waarde tekent zich door de bloesem
die opent met de lach van een mens.

Door: Jan Folkert, GGZ dichter                                           

De wensenboom vervult wensen van patiënten van Altrecht en wil zo zorgen voor een steuntje in de rug. Iemand in het zonnetje zetten lijkt heel klein, maar is heel belangrijk. Het is goed om af en toe in het middelpunt te staan. Het helpt om zelfvertrouwen op te bouwen.

Vrijwilligers van de Patientenraad zetten zich in om wensen uit te laten komen.

De Wensenboom is afhankelijk van donaties en vrijwillige hulp van anderen. We doen het dus met de middelen die we hebben en mensen en bedrijven die ons willen helpen.

Kijk op de website Altrecht Wensenboom voor meer informatie of stuur een e-mail naar: wensenboom@altrecht.nl.

Datingsite Durf jij met mij?

Durf jij met mij? is een gratis contact – en ontmoetingssite voor mensen met een psychiatrische aandoening. Initiatiefnemer is Parnassia. Inmiddels zijn er 25 GGZ organisaties aangesloten, waaronder ook Altrecht. “Ben je op zoek naar vrienden om samen iets te ondernemen of durf je een stap verder te gaan en zoek je een date of relatie, dan zit je bij ons goed. Blijf niet langer alleen, doe er wat aan en schrijf je in.”

Contact

Heeft u interesse of wilt u iets kwijt aan ons? Twijfel dan niet en neem contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek. U kunt contact opnemen met Pieter Stapels, ondersteuner/coach van de Patiëntenraad: Patientenraad@altrecht.nl of 030 – 225 6398 / 06 – 5185 8759.

Volg ons op Sociale media: