Buurt en locaties: Utrecht

Beter een goede buur, dan…

Het Willem Arntsz Huis ligt midden in het oude stadshart van Utrecht, aan alle kanten is het terrein ingesloten door woningen. Een goed contact tussen de buurtbewoners en medewerkers, patiënten en bezoekers van het Willem Arntsz Huis vinden we daarom belangrijk.

In het Willem Arntsz Huis zijn de klinische units voor acute opname, vervolgbehandeling, deeltijdvoorziening en de hostelvoorziening gehuisvest. Daarnaast vindt ook ambulante hulpverlening, waaronder de crisisopvang plaats in dit gebouw. Op deze plattegrond ziet u welke zorg er in welk gebouw wordt verleend.

Informatie over verbouw en nieuwbouw

Omdat de herstel ondersteunende zorg die Altrecht biedt ertoe leidt dat steeds minder mensen klinisch behandeld worden, stoten we een deel van onze panden en grond af naar andere eigenaren. Er zijn diverse partijen betrokken bij de herinrichting van de panden en de grond. Ook zal er nieuwbouw plaatsvinden. De plannen hiervoor zijn volop in ontwikkeling en we informeren onze buren hierover tijdens buurtbijeenkomsten. Wilt u die bijwonen omdat u naast of in de buurt van Altrecht woont? Mail naar communicatie@altrecht.nl.

Suggesties voor onderhoud van een gebouw van Altrecht

Bent u buur en heeft u last van een mankement aan een onze gebouwen of ons terrein? Dat kan helaas gebeuren, ondanks de inspanningen die we leveren. Laat het ons weten, dan proberen we met elkaar voor een oplossig te zorgen we ervoor dat de hinder zo snel mogelijk verholpen wordt Mail uw suggesties naar goedebuur@altrecht.nl.

Overlast van patiënten/bezoekers? Direct melden

Bij overlast belt u met de politie: 0900 – 8844. Voor bedreiging, poging tot autokraak, harddrugs gebruik, vernielingen, openbare dronkenschap, etc. belt u met 112. Het is belangrijk dat u direct meldt. Als u de volgende dag een melding doorgeeft wordt deze voor registratiedoeleinden gebruikt.

Altrecht, Jellinek, Catharijnehuis en Leger des Heils hebben afspraken gemaakt om overlast van hun patiënten/bezoekers in de binnenstad terug te dringen. Ervaart u toch overlast van een van onze patiënten of bezoekers? Geef dit dan (direct) door aan de buurtcoaches van Altrecht via telefoonnummer 06 1364 8886 (bereikbaar tussen 11.00 en 19.00 uur). Buiten deze tijden kunt u bellen met de politie.

Klienteam

Het Klienteam heeft tot taak om het terrein van het Willem Arntsz Huis en de omliggende straten schoon te houden. Het is een samenwerkingsproject van Altrecht en anderen. Het Klienteam werkt op vrijdagmorgen, ze zijn te herkennen aan de gele hesjes met Altrecht-logo.

Vragen

Heeft u algemene vragen? Op onze website is veel informatie te vinden over onze zorg en algemene informatie. Kunt u de juiste informatie niet vinden, ga naar Vaak gevraagd.  Heeft u een acute vraag? Bel dan naar het algemene nummer van Altrecht 030 230 8888.