Buurt en locaties: Den Dolder

Beter een goede buur, dan…

In Den Dolder ligt het grootste terrein van Altrecht: de Willem Arntsz Hoeve.

Altrecht en het dorp Den Dolder zijn al 100 jaar verbonden. Altrecht voelt zich vooral verantwoordelijk voor het minimaliseren van overlast. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de overlastbeleving onder de bewoners van Den Dolder. Er is regelmatig overleg met de belangenvereniging Den Dolder, waarin verschillende groepen uit de Dolderse samenleving vertegenwoordigd zijn.

Buurtcoach op het terrein

De buurtcoach is het eerste aanspreekpunt op de WA Hoeve. De buurtcoaches zijn actief tussen 14.30 en 23.00 uur. In de periode daarbuiten kunt u toch gewoon een melding maken. U krijgt dan een medewerker van Fivoor, van de frontoffice van de FPA (Forensisch Psychiatrische Afdeling). U wordt dus altijd te woord gestaan en uw melding wordt altijd in behandeling genomen en doorgegeven aan een verantwoordelijke, intern of extern. De coaches zijn bereikbaar via buurtcoach@fivoor.nl en 06 5142 3309.

Tijdens hun dienst lopen en fietsen zij over het terrein van de WA Hoeve. U kunt hen bellen wanneer u zich zorgen maakt over gedrag van mensen van wie u vermoedt dat zij in behandeling zijn van Altrecht of Fivoor. Ook als u op de WA Hoeve overlast ervaart, kunt u contact opnemen met de buurtcoach. Gaat het om een spoedeisende of levensbedreigende situatie? Bel dan 112.

De buurtcoach werkt samen met de BOA en de wijkagent. De buurtcoach heeft geen bevoegdheden om iemand staande te houden en draagt ook geen wapens. Als het inderdaad om een patiënt van Altrecht of Fivoor gaat, zal de buurtcoach in eerste instantie altijd in gesprek te gaan, rust creëren en de patiënt vervolgens naar diens afdeling begeleiden.

Veiligheid en meldpunt

In principe wordt van alle incidenten aangifte gedaan bij de politie . Een aantal aangiften kan tegenwoordig zelfs via internet worden gedaan: www.politie.nl.
Als u in uw omgeving incidenten signaleert die niet gevaarlijk zijn maar wel overlast bezorgen, neem dan contact op met het meldpunt van Altrecht via telefoonnummer 030 – 225 6207 of meldpunt@altrecht.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Fiets- en wandelroute WA Hoeve

Via de fotoborden op het terrein kunt u langs de geschiedenis wandelen en fietsen van de WA Hoeve. Meer informatie leest u hier

Website WA-Hoeve

De website https://www.wa-hoeve.nl is vooral bedoeld voor inwoners en ondernemers in Den Dolder. Op het terrein WA Hoeve zijn meerdere (zorg)organisaties gehuisvest en dan is een duidelijk aanspreekpunt belangrijk. U vindt op deze website extra informatie, bijvoorbeeld over de verkoop van het terrein WA Hoeve. En heeft u specifieke vragen met betrekking tot de WA Hoeve? Maak dan gebruik van het contactformulier.