Effectmeting

Als u in behandeling bent bij Altrecht, stellen wij regelmatig samen met u vast of uw behandeling aanslaat. Daarom vragen wij u onder andere om vragenlijsten in te vullen. Dit herhaald meten heet ROM, Routine Outcome Monitoring. Sinds het voorjaar van 2011 is dit wettelijk verplicht voor alle ggz-instellingen in Nederland.

Maar, bij sommige zorgeenheden voor jeugd 18 – vullen behandelaren de ROM lijsten in op basis van informatie die zij van een patiënt en de ouders hebben gekregen. Dit geldt onder andere voor de zorgeenheden Altrecht Autisme en Altrecht Kinder- en jeugdpsychiatrie.

Meer informatie over ROM.