Effectmeting

Als u in behandeling bent bij Altrecht, vragen we u of we u mogen benaderen om via vragenlijsten met u vast te stellen of de behandeling aanslaat. Dit herhaald meten heet Routine Outcome Monitoring (ROM) en wordt door alle afdelingen van Altrecht jaarlijks gedaan. Bij sommige zorgeenheden voor jeugd jonger dan 18 jaar vullen behandelaren de vragenlijsten in op basis van informatie die zij van een patiënt en de ouders hebben gekregen.

De gegevens uit ROM wil Altrecht ook kunnen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in welke behandelingen het beste werken en hiermee onze hulpverlening te verbeteren. Vanaf mei 2018 schrijft de wet voor dat voor verwerking van deze gegevens ten behoeve van verbetering van beleid en wetenschappelijk onderzoek altijd eerst toestemming wordt gevraagd.

In sommige gevallen zijn gegevens van voorafgaande jaren dusdanig bewerkt dat zij helemaal niet herleidbaar zijn tot de individuele patiënt of is het vragen van toestemming niet meer mogelijk, bijvoorbeeld bij statistische gegevens. In een dergelijk geval wordt u niet om individuele toestemming gevraagd. Ook personen die niet meer in zorg zijn bij ons, zullen wij niet alsnog vragen om toestemming. Indien u hierover meer informatie wilt hebben, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacy@altrecht.nl.

Meer informatie over ROM.