Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Samenwerking gemeente Nieuwegein, Altrecht en VORM feestelijk beklonken

Project ‘Aan de Zijdewende’ geeft invulling aan ontwikkeling Nieuwegein

Op 17 november is, met de formele ondertekening van de koopovereenkomst door gemeente Nieuwegein, GGZ Zorginstelling Altrecht en bouwende ontwikkelaar VORM, de woningbouwontwikkeling ‘Aan de Zijdewende’ in Nieuwegein, feestelijk beklonken. De gemeente en Altrecht gingen een strategische samenwerking aan, zodat het gehele gebied langs de Rembrandthage, Galecopperdijk en Pieter van Laerhage, in één keer ontwikkeld wordt. Het plan omvat circa 84 woningen, waaronder een groot aantal sociale huurwoningen.

Via een marktverkenning besloten gemeente Nieuwegein en Altrecht om VORM als partner te selecteren om invulling te geven aan de ontwikkeling van het project ‘Aan de Zijdewende’. Het pand aan de Rembrandthage is eigendom van Altrecht, de gemeente is eigenaar van het gebied Pieter van Laerhage en de Galecopperdijk. Met de feestelijke ondertekening is de ontwikkeling formeel gestart.

Een vruchtbare samenwerking

De vestiging van Altrecht langs de Rembrandthage wordt verkocht om vervolgens plaats te maken voor woningen. De gemeentelijke percelen langs de Pieter van Laerhage en Galecopperdijk worden gekoppeld aan de woningbouwontwikkeling op de Altrecht locatie. In het Woningbouwprogramma Nieuwegein 2030 zijn de betreffende percelen aangemerkt als potentiële woningbouwlocaties. Eerder in 2018 en 2020 zijn bewonersavonden georganiseerd om omwonenden en geïnteresseerden te informeren over de plannen.

Ontwikkeling van het gebied

De Woonvisie van de gemeente Nieuwegein dient als basis voor de ontwikkeling van deze locatie. Het plan draagt, met circa 84 nieuwe woningen, bij aan de woningbouwopgave van de gemeente. Het betreft een groot aantal sociale huurwoningen en daarnaast koopwoningen in het dure segment, waarmee doorstromen op de woningmarkt wordt geïnitieerd. Het plan past in het streven van de gemeente om aantrekkelijke rustige woonwijken te hebben, geschikt voor jong en oud. Het diverse woningprogramma biedt verschillende doelgroepen de mogelijkheid een voor hen geschikte woning te kiezen en/of een volgende stap te nemen in hun wooncarrière: mix van sociaal/middeldure huurappartementen; rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen in de koopsector.

Altrecht

Altrecht wil als GGZ zorginstelling vertrekken vanuit het pand Rembrandthage, omdat de functionaliteit van het pand niet meer aansluit bij de veranderingen die Altrecht doorvoert. Dit heeft geen invloed op de dienstverlening en zichtbaarheid in de regio. Altrecht gaat binnen de regio door op een andere plek. Altrecht gaat vanaf 2022 meer regionaal werken als een netwerkorganisatie, om dichter naar hun patiënten en hun naasten te bewegen, maar ook naar verwijzers en netwerkpartners.

Ontwikkelaar VORM

Gemeente en Altrecht kijken uit naar de samenwerking met de erkende woningbouwontwikkelaar VORM. VORM Conceptwoningen, onderdeel van de familie van bedrijven van VORM, ziet het project als ideale opgave om haar kwaliteiten, van bouwende ontwikkelende vanuit de conceptuele aanpak, in te zetten. Vanuit de uitgebreide bibliotheek aan woning typologieën kunnen we snel en efficiënt een heel mooi plan samenstellen i.s.m. gemeente.

Ook interessant

Altrecht regionaal

Altrecht is er voor iedereen die specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig heeft. Jong en oud. We willen onze patiënten sneller de…

COVID update

Altrecht houdt de ontwikkelingen rondom Covid in de gaten en probeert de zorg, die onder grote druk staat, waar mogelijk…

Het zorgprestatiemodel

Word je in 2022 behandeld in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)? Dan krijg je te maken met een nieuwe bekostiging: het…