Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Informatie over aanlevering data aan de NZa naar aanleiding van berichtgeving in media

De berichtgeving gisteren, donderdag 21 juli 2022, in de media, waaronder de NOS, over de verplichte aanlevering van data aan de NZa als toezichthouder, heeft misschien vragen of zorgen bij u opgeroepen. In dit bericht geven wij graag nadere uitleg en verwijzen wij u naar meer informatie vanuit branchevereniging De Nederlandse ggz en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook vertellen wij hoe Altrecht hiermee omgaat.  

Waarom worden gegevens opgevraagd door de NZA?
Het verzamelen van gegevens wordt gedaan om beter zicht te krijgen op hoeveel zorg patiënten met ongeveer dezelfde problematiek nodig hebben. Dit wordt de zorgvraagtypering genoemd. Met een goede zorgvraagtypering wordt duidelijk wat er nodig is om bepaalde groepen patiënten goed te helpen en dit financieel mogelijk te maken. Lees meer hierover in dit artikel van De Nederlandse ggz.

Reactie NZa
De NZa reageert met dit artikel op de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de berichtgeving in de media.

Hoe gaat Altrecht hiermee om?
Voor wat betreft de situatie binnen Altrecht is het nu zo dat wij geen gegevens aanleveren aan de NZa, omdat dat om technische redenen niet mogelijk is. Het is de verwachting dat dat pas in het 4e kwartaal van 2022 mogelijk is. Uiteraard volgen wij ook de besprekingen en afspraken tussen onze brancheorganisatie en de NZa. 

Bezwaar
Patiënten die bezwaar hebben tegen de aanlevering van gegevens, kunnen dit via een privacyverklaring aangeven. Vraag hiernaar bij uw behandelaar. Meer informatie over het bezwaar vindt u ook in dit artikel van de NZa.