Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Altrecht regionaal

Altrecht is er voor iedereen die specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig heeft. Jong en oud. We willen onze patiënten sneller de juiste behandeling bieden. Dichter bij huis en in intensievere samenwerking met de patiënt, familie en naasten en andere professionals zoals de huisarts of het wijkteam. Een behandeling die past bij de vraag van de patiënt, herstelgericht, vanuit verschillende invalshoeken. We noemen dit netwerkzorg.

Sinds 1 januari 2022 werken alle behandelteams van Altrecht vanuit vier regio’s. Dit zijn Stad Utrecht, Zuidoost Utrecht, Lekstroom en Utrecht-West. De Acute psychiatrie blijft beschikbaar voor patiënten uit alle regio’s. Een belangrijke stap richting de netwerkorganisatie die we willen zijn. Op onze nieuwe website lees je er meer over.