Ondanks het volledig digitale contact, voelt het werken met mijn collega’s wel als echt teamwork.

De Digitale Poli van Altrecht: 100% online snel en effectief behandelen 

Op 1 februari 2021 startte de nieuwe Digitale Poli van Altrecht, een 100% online behandeling bij angst-, dwang-, stemmings-, persoonlijkheids- en traumagerelateerde klachten. Nu, een halfjaar later, is er met zo’n 40 patiënten contact geweest voor een intake en de meesten zijn daarna ook daadwerkelijk in behandeling gekomen. We vroegen gezondheidszorgpsycholoog Judith van der Heijden naar haar ervaringen tot nu toe.

Hoe ben je bij de Digitale Poli terechtgekomen en wat zijn je eerste indrukken?
“Ik werk het liefst bij een wat grotere organisatie die specialistische ggz biedt en waar veel kennis aanwezig is, zoals Altrecht dus. 100% online werken vind ik daarbij een grote en mooie uitdaging, waar ook een praktische kant aan zit. Ik woon sinds 2021 namelijk niet meer in Nederland, maar in Polen.”

Hoe is het om met collega’s online te werken?
“Ondanks het volledig digitale contact, voelt het werken met mijn collega’s wel als echt teamwork. Daar ben ik heel tevreden over. We hebben in het begin via teamcoaching veel aandacht besteed aan verbinding en aan het formuleren van onze missie. Daarnaast zien onze patiënten meerdere behandelaren, dus werken we automatisch veel samen. Wat ik wel mis, is het samen lunchen en borrelen na werktijd.”

Hoe gaat de aanmelding van patiënten en de behandeling in zijn werk?
“In het begin hebben we vooral patiënten die op de wachtlijst stonden actief benaderd met dit nieuwe aanbod. Nu krijgen we ook steeds meer aanmeldingen van de huisarts die via onze afdeling Entree lopen. Als een patiënt zich heeft aangemeld, doen we eerst een pré-intake waarin we kijken wat de hulpvraag van de patiënt is en proberen in te schatten of ons aanbod én onze werkwijze daar goed bij aansluiten. Daarna plannen we een uitgebreidere intake en stellen we een behandelplan op.  Vervolgens voeren we de behandeling uit in 2 tot 3 sessies per week, waarbij de patiënt meerdere behandelaars ziet. Iedere collega heeft zijn of haar eigen deskundigheid, bijvoorbeeld schematherapie, EMDR of het formuleren van doelen als het gaat om de problemen op verschillende levensgebieden. We streven naar een intensieve behandeling, want we willen zo snel mogelijk beweging krijgen in de situatie van de patiënt. Het werken met meerdere collega’s heeft praktische en inhoudelijke voordelen: het is goed als er nog iemand meekijkt bij het stellen van de juiste diagnose, je hebt meer mogelijkheden om afspraken over de week te verdelen en je hebt back-up bij uitval door ziekte of vakantie.”

Hoe ervaren patiënten de 100% digitale behandeling?
“We krijgen veel positieve reacties. Patiënten zijn ontzettend blij dat ze zo snel hulp krijgen, want er is geen wachttijd. En ze zijn ook positief verrast over het feit dat de behandeling 100% online kan én zo effectief is, ook bij complexe problemen als langdurig aanwezige trauma’s. Soms biedt online behandeling juist een uitkomst. Zo had ik een jongen in behandeling die zijn huis niet meer uit durfde. Voor hem leek face-to-face-behandeling dus geen haalbare mogelijkheid. Maar met de online hulp lukte het hem na verloop van tijd steeds vaker en langer naar buiten te gaan. Voor hem een belangrijke overwinning waarmee hij aanzienlijk verder in zijn herstel kwam.”

Mis jij het face-to-face-contact?
“Hmm, dat vind ik een moeilijke vraag. Het is wel iets anders werken, omdat je via een scherm toch sommige dingen minder goed ziet. Je moet daarom wel wat meer vragen stellen. Dat kan trouwens meer kennis en inzicht opleveren en is daarom dus soms ook een voordeel. Soms is het spannend, omdat met één druk op de knop iemand weg is en je niet zeker weet of je nog een vervolgcontact zult hebben. Maar verder zijn er veel overeenkomsten met het face-to-face-contact. Ik heb het gevoel dat ik ook online een goede behandelrelatie met iemand weet op te bouwen.”

Hoe ziet de nabije toekomst eruit?
“We zijn nog jong en volop in ontwikkeling. In zowel ons aanbod als in onze manier van werken. We zijn nu bezig met een inhoudelijke doorontwikkeling richting onder andere digitale groepsbehandeling en meer samenwerking met andere zorgeenheden, externe netwerkpartners en verwijzers. Het is spannend en leuk om na te mogen denken over wat er allemaal mogelijk is, omdat veel nog niet vast ligt. We blijven daarom frequent evalueren.”

Het team van de Digitale Poli bestaat uit 5 psychologen (2 gezondheidszorgpsychologen, een KP-psycholoog en 2 basispsychologen), een sociaal psychiatrisch verpleegkundige en een psychiater. Vanaf 1 september 2021 zijn extra psychiater-uren beschikbaar.

Meer informatie: https://www.altrecht.nl/zorgeenheid/digitale-poli/