Marlies en Matthijs delen hun ervaring met een gebiedsteam ggz

Marlies en Matthijs zijn ervaringsdeskundig casemanager bij Altrecht en werken in een gebiedsteam ggz samen met onder andere Lister.

“We kunnen nu snel even met collega’s van andere organisaties overleggen, omdat we elkaar kennen en op dezelfde plek werken”, vertelt Matthijs. “De patiënt is snel op de juiste plek en hoeft niet langs allerlei loketten. Laatst had ik contact met een moeder wiens zoon uit huis moest worden geplaatst. Doordat ik nu letterlijk een collega van Lister op zijn rug kon tikken en hem vroeg mee te gaan om met moeder en zoon te praten, kunnen we nu samen kijken welke woonsituatie voor hem het meest geschikt is .”

Marlies: “Een praktijkondersteuner ggz van de huisarts behandelde een patiënt met een psychotische kwetsbaarheid. De patiënt wilde geen specialistische ggz, maar had wel dringend hulp nodig. Van een eventuele psychose wilde de patiënt niets weten, maar praten over hooggevoeligheidsklachten mocht wel. Ik ben toen een paar keer met de praktijkondersteuner mee gegaan om vanuit mijn ervaring over deze klachten te praten. Zo konden we snel de noodzakelijke ondersteuning bieden en erger voorkomen. Je ziet mensen tijdig. Je lost niet alleen crisissituaties op, maar kunt ook samen de kwaliteit van leven en de kans op herstel vergroten.”