“Ik woon nu in een hostel, daar kunnen woonbegeleiders me helpen.”

Brenno (24) werd klinisch opgenomen op Wier+, hij stond op dat moment onder reclasseringstoezicht door een lange lijst met vermogensdelicten om in zijn middelengebruik te voorzien.
Brenno: Ik was een zware gebruiker, weetje, ik gebruikte cocaïne, heroïne, speed, XTC, GHB en cannabis. Dat gaat niet goed als je psychoses hebt en ADHD, zoals ik. Daar ben ik ooit mee begonnen toen ik had gezien hoe mijn stiefvader vermoord werd en ik kon er niet meer vanaf blijven. Toen ik net opgenomen was, kon ik helemaal niet omgaan met de regels hier en het ging dan ook niet soepel. Mijn behandelaren vonden toen dat ik structuur en een gesloten deur nodig had, en dat hadden ze eigenlijk best goed gezien. Daardoor ben ik wel minder gaan gebruiken.”
De behandelaar van Brenno: “Het was bij Brenno inderdaad doorlopend balanceren tussen het bieden van bescherming en structuur enerzijds en behoud van motivatie en toekomstperspectief aan de andere kant. We hebben met Brenno echt moeten werken aan het leren omgaan met vrijheden. Oeverloos oefenen.. dat bleek uiteindelijk de beste weg.”
Brenno: “Ik ben uiteindelijk anderhalf jaar op Wier+ gebleven. Ik had daar behandelgesprekken, therapieën en trainingen; soms ging dat goed, soms weer niet. Toen ik bij Wier + wegging, ging ik op een kamer wonen en kreeg ik ambulante behandeling. Dat werkte niet.. ik ging weer meer gebruiken en kreeg opnieuw psychotische klachten. Dat ik toen weer opgenomen moest worden, dat was echt hard man, ik baalde echt. Toen is het gelukt om met een aantal middelen te stoppen. Ik gebruik nu alleen nog speed en XTC, maar niet meer zoveel.
Ik heb toen zelf gezegd dat ik niet naar mijn kamer terugwilde, ik wilde wachten op een vorm van begeleid wonen. Dat is gelukt. Nu woon ik bij een hostel, waar de woonbegeleiders mij helpen en een jobcoach ook. Het Forensisch FACT team van Aventurijn blijft me daar ook volgen, dat is goed voor mijn psychoses en mijn middelengebruik.”