Ik ben een lastige klant

Vanaf dag één is er gehoor gegeven aan mijn geluid

Ik ben een lastige klant. En dan bedoel ik niet bij de groenteboer, maar wel bij de gezondheidszorg, als het om mijn lichamelijke en geestelijke welzijn gaat. Dat heb ik in het eerste gesprek met een medewerker van Altrecht dan ook direct gezegd.

Ik houd er niet van als ik word doorgegeven van onderzoeker naar onderzoeker, van behandelaar naar behandelaar en dan weer terug. Dan voel je je niet als mens behandeld. Dan moet je ook steeds opnieuw je verhaal doen. Dat risico zit er bij Altrecht wel een beetje in, want verschillende groepen werken onafhankelijk van elkaar. Maar vanaf dag één is er gehoor gegeven aan mijn geluid.

Ik mocht moeilijke vragen stellen

Tijdens de diagnostische periode bleef de GZ-psycholoog die mijn intake had gedaan, op de achtergrond aanwezig. Bij iedere nieuwe stap was zij betrokken. Ook bij het teruggavegesprek, ook al werkte ze op een andere afdeling. Ik voelde mij door iedereen als mens behandeld, op een heel menselijke manier, met precies de juiste professionele afstand: niet teveel en niet te weinig. Ik mocht ook moeilijke vragen stellen, zelfs kanttekeningen plaatsen bij hun methodes: ik kreeg overal vriendelijk antwoord op.

Nu de diagnostiek achter de rug is, wordt wel opnieuw duidelijk dat Altrecht sterk onderverdeeld is in specialismen, zonder dat ik het gevoel krijg dat één van de mogelijke diagnoses en behandelmethodes precies bij mij past. Maar ik ben dan ook een lastige klant.