Direct hulp nodig

Heeft u direct hulp nodig omdat u in een acute psychische nood verkeert? Is er iemand in uw omgeving die direct hulp nodig heeft?

Tijdens kantoortijden

  • Bent u in behandeling van Altrecht ⇒ Bel uw behandelafdeling
  • Bent u  niet in behandeling bij Altrecht ⇒ Bel uw huisarts

Buiten kantoortijden (’s avonds en in het weekend)

Levensbedreigende spoed

  • Bel direct 112

De huisarts, huisartsenpost of politie neemt indien nodig contact op met de Crisisdienst van Altrecht.

Wanneer iemand hulp nodig heeft, maar hij/zij kan of wil er zelf niet om vragen, bestaat de mogelijkheid om zogenaamde “bemoeizorg” in te schakelen en/of een melding te doen. Dat kan via: Meldpunt Zorg en Overlast.

 

Meer informatie? Ga naar Altrecht Acute Psychiatrie