Hoe gaat Altrecht om met het coronavirus?

Aangepast 31 mei 2021

Versoepeling maatregelen overheid

De aangekondigde versoepelingen door de overheid gaan in op 5 juni. Altrecht zal hier ook in meegaan. Maar tegelijk moeten we wel rekening houden met wat er aan versoepelingen op een veilige manier mogelijk is. Dat betekent dat per afdeling gekeken wordt wat dat betekent voor onder andere de bezoekregeling. Rekening houdend met de beperkende maatregelen worden per afdeling of kliniek afspraken gemaakt. Als je vragen hebt neem dan hiervoor even contact op met betreffende afdeling. 

De hygiëne maatregelen als gebruik van mondkapjes in openbare ruimte, anderhalve meter afstand en het handen ontsmetten bij binnenkomst blijven gewoon van kracht. 

Stand van zaken vaccinaties Altrecht

Altrecht heeft de vaccinatierondes voor personeel en cliënten intussen afgerond. Iedereen die daarvoor in aanmerking kwam heeft de gelegenheid gekregen zich te laten vaccineren. We volgen het landelijk beleid waarin iedereen die nog niet is gevaccineerd kan aansluiten bij de vaccinaties van de GGD. Voor informatie hierover verwijzen we door naar het het landelijke vaccinatieprogramma. zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/documenten/publicaties/2021/04/14/vaccinatiestrategie-planning-14-april-2021

In de afgelopen periode waar de besmettingen landelijk hoog opliepen is het aantal besmettingen binnen Altrecht bij zowel medewerkers als cliënten gelukkig beperkt gebleven. Dat betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen. Waakzaamheid blijft geboden. De voorzorgsmaatregelen binnen Altrecht blijven van kracht zolang er nog besmettingsrisico bestaat. Voor iedereen geldt: Houd afstand, was je handen en draag mondkapjes binnen de publieke ruimtes.

Aanscherping regels Corona per 20-01-2021

Op 20 januari heeft de overheid nieuwe maatregelen aangekondigd boven op de maatregelen van de lockdown van 15 december jl. Deze maatregelen zijn van kracht tot 9 februari 2021. Het betreft vooral de aanscherping van het advies voor bezoek. Dat betekent voor Altrecht dat we onze huidige bezoekregeling aanpassen. Volgens de nieuwe regels wordt bezoek beperkt tot één bezoeker per patiënt per dag.
Verder kunnen wel alle behandelingen gewoon doorgang vinden op basis van de huidige richtlijnen. Onze huidige zorg is op dit moment veilig ingericht. Klinieken blijven open en ambulante zorg gaat door. Het devies is en blijft: Houd je aan de richtlijnen!

Mondkapje in publieke binnenruimtes per 1 december verplicht
Per 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje in de publieke binnenruimten verplicht. Deze verplichting maakt dat vanaf 1 december ook iedereen binnen Altrecht zich hier strikt aan moet houden.

Een publieke binnenruimte is een ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Het gaat hier om bijvoorbeeld de receptie, wachtruimtes, de gang van de wachtruimte naar de behandelkamer, kantoor of openbare toiletten. In welke ruimtes een mondkapje gedragen moet worden, wordt overal duidelijk aangegeven. Op iedere toegangsdeur is een aankondiging geplakt.

Bezoekers en patiënten dragen zelf zorg voor een mondkapje. Dit mag een stoffen mondkapje zijn.

Als u een publieke binnenruimte van Altrecht betreedt en u draagt geen mondkapje, dan zult u hierop door onze medewerkers worden aangesproken. Men zal u vragen alsnog een mondkapje op te zetten. Als u dit niet doet – en u heeft hiervoor geen geldige reden – dan kunt u niet binnen komen.

Het kan zijn dat u om een bepaalde reden geen mondkapje kunt dragen. Voor patiënten geldt dan dat de behandelaar bepaalt of er een uitzondering gemaakt kan worden. Voor andere bezoekers die een (medische) reden hebben om uitgezonderd te zijn, geldt dat zij dit duidelijk moeten kunnen aantonen.

Klinieken
De klinieken van Altrecht zijn geen openbare ruimte. Hier wordt een chirurgisch mondkapje gedragen als 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is.

Behandeling tijdens Corona
U bent in behandeling bij Altrecht en u maakt zich misschien ongerust. Kan ik besmet raken? Gaan mijn afspraken wel door? Hoe ziet  mijn behandeling er nu uit? Altrecht vindt het belangrijk dat uw behandeling zoveel mogelijk doorgaat op een veilige manier. Op deze pagina kunt u lezen hoe Altrecht dat doet. Maakt u zich ongerust of heeft u vragen? Bespreek het met uw behandelaar.

Inhoud van deze pagina:

 • U kunt hieronder lezen hoe behandeling bij Altrecht eruit ziet in tijden van corona. U kunt ook de folder downloaden en printen.
 • Bent u familie of naaste van iemand die bij Altrecht in behandeling is en wilt u graag met iemand praten? De familiecoaches kunnen u op korte termijn te woord staan. In de folder leest u hoe het werkt.
 • Uw behandelaar kan Google Meet of Starleaf gebruiken om contact met u te hebben. Hieronder een uitleg hoe het werkt. Gesprekken/behandeling vinden plaats in beveiligde en door Altrecht betaalde versie.
 • Heeft u een afspraak op één van onze locaties? Lees dan eerst de folder.

 

Bloedprikken in het Diakonessenhuis
Heeft u van uw behandelaar een labformulier ontvangen voor bloedprikken in het Diakonessenhuis? Vanaf maandag 8 juni kunt u alleen op afspraak naar het ziekenhuis komen. Dit is nodig om in de wachtruimtes 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. U kunt een afspraak maken via MijnDiak of bellen naar 088-250 6534 (keuze 1).

 

Folders

Altrecht in tijden van corona. Wat kunt u verwachten?

Familiecoaching - informatie voor familie en naasten

Heeft u een afspraak? Lees eerst deze folder.

Uitleg gebruik Google Meet

Uitleg gebruik StarLeaf

 

Steffie legt corona eenvoudig uit in animatie

In deze animatie vertelt Steffie alles over het coronavirus.

Link naar animatie over het coronavirus.

 

Altrecht in tijden van corona. Wat kunt u verwachten?

Overal in Nederland en elders zijn maatregelen genomen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Altrecht volgt de richtlijnen en adviezen van het RIVM. Wij vinden het belangrijk dat onze zorg zoveel mogelijk doorgaat, maar dan wel in een omgeving die zo veilig mogelijk is. Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen welke regels op dit moment gelden in Nederland.


Voorzorgsmaatregelen die Altrecht neemt:

 • Uw behandeling kan face-to-face, via beeldbellen of telefonisch plaatsvinden.
 • Verloopt uw behandeling face-to-face, dan zijn u en uw behandelaar klachtenvrij. Lees ook deze folder voordat u naar uw afspraak komt.
 • Het kan zijn dat u hoest, keelpijn hebt, benauwd bent en/of koorts hebt en medicijnen nodig heeft als onderdeel van uw behandeling bij Altrecht. Dan komen wij naar u toe. Schrik dan niet van de beschermende kleding die wij dragen. Dat ziet er misschien wat vreemd uit, maar is nodig om besmetting te voorkomen.


Welke behandelingen gaan wel of niet door?

 • Poliklinische-, deeltijd- en dagbehandelingen gaan zoveel mogelijk door op de poli’s. Behandelaren maken daarbij ook gebruik van ICT-middelen, telefoon en/of email. Uw behandelaar overlegt welke vorm het beste past.
 • Groepsbehandelingen gaan in de meeste gevallen door. Soms wel op een andere locatie, omdat daar de ruimten beter geschikt zijn voor het aantal mensen en 1,5 meter afstand houden. Alle deelnemers moeten klachtenvrij zijn.


Bezoekersregeling Altrecht in verband met Corona

Altrecht volgt voor het ontvangen van bezoek voor patiënten de richtlijnen van de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland), zoals die steeds worden gepubliceerd op ggzstandaarden.nl.

In verband met de aangescherpte maatregelen geldt vanaf 20-01-2021 dat er slechts één bezoeker per patiënt per dag welkom is.

Kom niet naar een van onze locaties wanneer je klachten hebt of in afwachting bent van een testuitslag.

Bezoekers stemmen hun bezoek af met de kliniek waar hun naaste is opgenomen. Bezoek is voor patiënten wenselijk en noodzakelijk, maar de veiligheid van patiënten, medewerkers én bezoekers blijft in deze periode voorop staan. U vind de contactgegevens van alle afdelingen op onze website.

Extra maatregelen bezoek Altrecht Ouderenpsychiatrie
Ouderen behoren tot de meest kwetsbare doelgroep om besmet te raken met het coronavirus. Daarom is er slechts beperkt bezoek toegestaan in de klinieken voor Ouderenpsychiatrie in Zeist.
• U komt met maximaal 2 personen per keer.
• U maakt een afspraak met het verplegend team. U kunt dus niet spontaan op bezoek komen.
• In de centrale hal voor elke unit staat een bezoekplek/tafel. Ook kunt u ruimte reserveren in de Quarantainer voor de kliniek op het terrein.
• Er is geen bezoek mogelijk is op de unit zelf. Het opnamegesprek

Heeft u zelf gezondheidsklachten?
Bent u in behandeling bij Altrecht en heeft u zelf gezondheidsklachten (hoesten, keelpijn, verkouden of benauwd EN/OF koorts)? Blijf dan thuis. Neem telefonisch of per e-mail contact op met uw behandelaar op welke manier wij u het beste kunnen ondersteunen in uw behandeling. Kijk voor contactgegevens op onze website: https://www.altrecht.nl/contact.

Verlof patiënten
Voor sommige klinieken geldt dat we terughoudend zijn om patiënten op verlof te laten gaan. Patiënten kunnen via contacten thuis het Coronavirus mee terug nemen de kliniek in en zo medepatiënten en medewerkers besmetten. U kunt dit overleggen met uw behandelaar.

Als u terugkomt uit een risicogebied, bijvoorbeeld na een vakantie?
Als u recent bent teruggekomen uit een risicogebied heeft u de eerste 10 dagen na thuiskomst geen toegang tot onze gebouwen. Wel kunt u zorg op afstand krijgen. Als er een indicatie is voor een psychiatrische opname dan vindt dat plaats op onze Corona-observatie-unit in Laren.

Bezoekers, leveranciers en medewerkers van hulpdiensten die terugkomen uit een risicogebied
Bezoekers, al dan niet voor patiënten, leveranciers en medewerkers van hulpdiensten die recent zijn teruggekomen uit een risicogebied hebben de eerste 10 dagen na thuiskomst geen toegang tot onze gebouwen.

Wat kunt u doen voor uw veiligheid en die van anderen?

 • Was uw handen regelmatig met zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik direct weg.
 • Schud geen handen.
 • Vermijd grote drukte en houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen.

 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met uw behandelaar, telefonisch of per e-mail. Heeft u geen telefoonnummer of email van uw behandelaar? Bel dan naar het algemene telefoonnummer van de afdeling waar u in behandeling bent. Alle telefoonnummers vindt u hier: https://www.altrecht.nl/contact.

 

Luisterend oor

De patiëntenraad van Altrecht heeft een telefoonlijn geopend voor patiënten van Altrecht die hun hart willen luchten of even een praatje willen maken.
• Dat kan op maandag tot en met donderdag via telefoonnummer 030 2256 398 van 10.00 tot 16.00 uur.
• U kunt ons ook mailen: patientenraad@altrecht.nl.

Ook kunt u terecht bij MIND voor steun in deze coronatijd. Voor een antwoord op uw vragen, contact, hulp, advies of misschien alleen wat afleiding. Niemand hoeft er alleen voor te staan. MIND heeft ook een virtuele huiskamer ingericht. Elke werkdag worden daar tussen 11 en 16 uur via een livestream vragen beantwoorden en gesprekken gevoerd met ervaringsdeskundigen en experts. Kijk maar eens op: https://www.wijzijnmind.nl/corona

 

Wilt u meer informatie over het coronavirus?

Voor verdere adviezen/tips belt u de landelijke informatielijn (0800-1351) of kijk op de website van het RIVM, Rijksoverheid of Thuisarts.nl.

Richtlijnen en actuele informatie voor medewerkers zijn te vinden op Altraplein (met inlog).