Hoe gaat Altrecht om met het coronavirus?

Aangepast 20 augustus 2021

Versoepeling maatregelen overheid, maar per afdeling mogelijk nog beperkende maatregelen voor de veiligheid

De aangekondigde versoepelingen door de overheid zijn ingegaan op 5 juni. Altrecht is hier ook in meegegaan, maar tegelijk moeten we wel rekening houden met wat er aan versoepelingen op een veilige manier mogelijk is. Dat betekent dat per afdeling gekeken wordt wat dat betekent voor onder andere de bezoekregeling. Rekening houdend met de beperkende maatregelen worden per afdeling of kliniek afspraken gemaakt. Als u vragen heeft, neemt u dan even contact op met betreffende afdeling. 

Voorlopig handhaaft Altrecht de mondkapjesplicht in onze openbare ruimtes. Ook de overige (hygiëne)maatregelen als de anderhalve meter afstand en het handen ontsmetten bij binnenkomst blijven gewoon van kracht. 

Stand van zaken vaccinaties Altrecht

Altrecht heeft de vaccinatierondes voor personeel en cliënten intussen afgerond. Iedereen die daarvoor in aanmerking kwam heeft de gelegenheid gekregen zich te laten vaccineren. We volgen het landelijk beleid waarin iedereen die nog niet is gevaccineerd kan aansluiten bij de vaccinaties van de GGD. Voor informatie hierover verwijzen we door naar het het landelijke vaccinatieprogramma. zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/documenten/publicaties/2021/04/14/vaccinatiestrategie-planning-14-april-2021

In de afgelopen periode waar de besmettingen landelijk hoog opliepen is het aantal besmettingen binnen Altrecht bij zowel medewerkers als cliënten gelukkig beperkt gebleven. Dat betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen. Waakzaamheid blijft geboden. De voorzorgsmaatregelen binnen Altrecht blijven van kracht zolang er nog besmettingsrisico bestaat. Voor iedereen geldt: Houd afstand, was je handen en draag mondkapjes binnen de publieke ruimtes.

Klinieken
De klinieken van Altrecht zijn geen openbare ruimte. Hier wordt een chirurgisch mondkapje gedragen als 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is.

Folders

Altrecht in tijden van corona. Wat kunt u verwachten?

Heeft u een afspraak? Lees eerst deze folder.

Uitleg gebruik Google Meet

Uitleg gebruik StarLeaf

 

Steffie legt corona eenvoudig uit in animatie

In deze animatie vertelt Steffie alles over het coronavirus.

Link naar animatie over het coronavirus.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met uw behandelaar, telefonisch of per e-mail. Heeft u geen telefoonnummer of email van uw behandelaar? Bel dan naar het algemene telefoonnummer van de afdeling waar u in behandeling bent. Alle telefoonnummers vindt u hier: https://www.altrecht.nl/contact.

Wilt u meer informatie over het coronavirus?

Voor verdere adviezen/tips belt u de landelijke informatielijn (0800-1351) of kijk op de website van het RIVM, Rijksoverheid of Thuisarts.nl.

Richtlijnen en actuele informatie voor medewerkers zijn te vinden op Altraplein (met inlog).