Hoe gaat Altrecht om met het coronavirus?

Update 30 maart 2020

Lees hieronder hoe Altrecht met het Coronavirus omgaat of download en print de folder. Let op: De omstandigheden kunnen snel veranderen. We houden u via deze pagina op de hoogte.

Corona - informatie voor patiënten en naasten

 

Overal in Nederland en elders zijn maatregelen genomen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Altrecht volgt de richtlijnen en adviezen van het RIVM. Wij vinden het belangrijk dat onze zorg zoveel mogelijk doorgaat, maar dan wel in een omgeving die zo veilig mogelijk is.
Alle maatregelen gelden tot en met in elk geval 6 april 2020.

Voorzorgsmaatregelen die Altrecht neemt:

 • Uw behandeling verloopt telefonisch als dat kan.
 • Uw behandeling verloopt face-to-face als dat moet, maar alleen als u en uw behandelaar klachtenvrij zijn.
 • Het kan zijn dat u hoest, keelpijn hebt, benauwd bent en/of koorts hebt en medicijnen nodig heeft als onderdeel van uw behandeling bij Altrecht. Dan komen wij naar u toe. Schrik dan niet van de beschermende kleding die wij dragen. Dat ziet er misschien wat vreemd uit, maar is nodig om besmetting te voorkomen.

Bezoekersregeling Altrecht in verband met Corona
Altrecht heeft haar bezoekersregeling aangescherpt in verband met het Coronavirus. De volgende regels en richtlijnen gelden tot nader orde:

 • Bezoekers met luchtwegklachten als neusverkoudheid, hoesten, kortademigheid en/of koorts worden niet toegelaten.
 • Op afdelingen waar patiënten geïsoleerd worden verpleegd, is geen bezoek toegestaan.
 • Voor de afdelingen waar bezoek is toegestaan, geldt: maximaal één persoon per dag per patiënt voor maximaal een uur, tenzij een afdeling op basis van bepaalde omstandigheden andere keuzes maakt. Overigens kunnen zorgeenheden ook besluiten tijdelijk helemaal geen bezoek toe te laten.
 • In dringende situaties kunnen specifieke regels gelden, bijvoorbeeld bij een urgent bezoek van een advocaat.
 • We vragen bezoekers de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen, te weten:
 • Vóór het bezoek en na afloop daarvan de handen te wassen.
 • Te hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Papieren zakdoekjes te gebruiken en die na gebruik direct weg te gooien.
 • Geen handen te schudden.
 • Minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen te houden.
 • We verzoeken naasten om het contact zoveel mogelijk op andere manieren vorm te geven, bijvoorbeeld met behulp van videobellen of via WhatsApp.
 • Specifiek voor Jeugd geldt: Bij crisisopname mag een ouder aanwezig zijn, onder voorwaarde van afwezigheid van ziekteverschijnselen.
 • Specifiek voor de Ouderenpsychiatrie geldt: Bezoek binnen én buiten de kliniek van Ouderenpsychiatrie is niet meer toegestaan, tenzij de behandelaar inschat dat dat absoluut noodzakelijk is.
 • Specifiek voor Voortgezette klinische behandeling, unit Mariënburg geldt dat op dit moment bezoek niet is toegestaan.

Welke behandelingen gaan wel of niet door?

 • Behandelaren laten poliklinische, deeltijd- en dagbehandelingen op afstand zoveel mogelijk doorgaan. Zij maken daarbij gebruik van ICT-middelen, telefoon en/of email. We laten het aan de behandelaren en de afdelingen zelf over of zij in een uitzonderlijk geval iemand wel willen zien op de poli.
 • Groepsbehandelingen gaan niet door, tenzij het niet anders kan. De groepen zijn dan niet groter dan 10 personen, inclusief behandelaren. Alle deelnemers moeten klachtenvrij zijn.


Heeft u zelf gezondheidsklachten?

Bent u in behandeling bij Altrecht en heeft u zelf gezondheidsklachten (hoesten, keelpijn, verkouden of benauwd EN/OF koorts)? Blijf dan thuis. Neem telefonisch of per e-mail contact op met uw behandelaar op welke manier wij u het beste kunnen ondersteunen in uw behandeling. Kijk voor contactgegevens op onze website: https://www.altrecht.nl/contact.


Verlof patiënten

Voor klinieken geldt dat we terughoudend zijn om patiënten op verlof te laten gaan. Patiënten kunnen via contacten thuis het Coronavirus mee terug nemen de kliniek in en zo medepatiënten en medewerkers besmetten.


Extra maatregelen Altrecht Ouderenpsychiatrie

Altrecht Ouderenpsychiatrie gaat mensen in noodsituaties met griepachtige klachten of een bevestigde Coronabesmetting wel zien. Niet alleen voor het instellen van medicijnen, maar ook in crisissituaties.

Ouderen behoren tot de meest kwetsbare doelgroep om besmet te raken met het Coronavirus. Daarom is bezoek binnen én buiten de kliniek van Ouderenpsychiatrie niet meer toegestaan, tenzij de behandelaar inschat dat dat absoluut noodzakelijk is.

 

Wat kunt u doen voor uw veiligheid en die van anderen?

 • Was uw handen regelmatig met zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik direct weg.
 • Schud geen handen.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis en houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen.


Heeft u vragen?

Neem dan contact op met uw behandelaar, telefonisch of per e-mail. Heeft u geen telefoonnummer of email van uw behandelaar? Bel dan naar het algemene telefoonnummer van de afdeling waar u in behandeling bent. Alle telefoonnummers vindt u hier: https://www.altrecht.nl/contact.


Heeft u behoefte aan een luisterend oor?

De patiëntenraad van Altrecht heeft een telefoonlijn geopend voor patiënten van Altrecht die hun hart willen luchten of even een praatje willen maken.
• Dat kan op maandag tot en met donderdag via telefoonnummer 030 2256 398 van 10.00 tot 16.00 uur.
• U kunt ons ook mailen: patientenraad@altrecht.nl.

 

Ook kunt u terecht bij MIND voor steun in deze coronatijd. Voor een antwoord op uw vragen, contact, hulp, advies of misschien alleen wat afleiding. Niemand hoeft er alleen voor te staan. MIND heeft ook een virtuele huiskamer ingericht. Elke werkdag worden daar tussen 11 en 16 uur via een livestream vragen beantwoorden en gesprekken gevoerd met ervaringsdeskundigen en experts. Kijk maar eens op: https://www.wijzijnmind.nl/corona

 

Meer informatie over het Coronavirus
Voor verdere adviezen/tips belt u de landelijke informatielijn (0800-1351) of kijk op de website van het RIVM, Rijksoverheid of Thuisarts.nl.

Richtlijnen en actuele informatie voor medewerkers zijn te vinden op Altraplein (met inlog).

Versie 30 maart 2020