Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Behandelingen psychiatrie en verslaving

Altrecht heeft 4 klinische units Psychiatrie & Verslaving. Voor alle teams geldt dat er een nauwe samenwerking is met andere instanties en instellingen.

P&V Gesloten

P&V Gesloten is een unit voor diagnostiek, kortdurende behandeling, begeleiding en rehabilitatie (herstel op meerdere levensgebieden) van patiënten die, meestal langdurig, lijden aan ernstige psychiatrische en verslavingsproblematiek. De unit kan 12 mensen opnemen, vrijwillig of met een rechterlijke maatregel. Het doel van de opname is zowel de psychiatrische problematiek als de verslaving van een patiënt te behandelen. Opname op de unit wordt gezien als een zo kort mogelijke, noodzakelijke module van het ambulante traject. Crisisopname, detox en time-out behoren tot de mogelijkheden.

Folder P&V Gesloten

P&V Besloten

P&V Besloten biedt de mogelijkheid tot langer durende klinische behandeling. De unit heeft plaats voor 6 mensen. De doelgroep bestaat uit patiënten die langere tijd een beschermende klinische omgeving nodig hebben. De doelstelling is rehabilitatie en herstel. De beschermende omgeving van de unit biedt patiënten de mogelijkheid om te werken aan vaardigheden, gedrag, herstel, invulling van de dag en activiteiten.

Folder P&V Besloten

P&V Drugsvrij 

P&V Drugsvrij is een behandelunit binnen de zorgeenheid Psychiatrie & Verslaving voor mensen met een dubbeldiagnose met als behandeldoel abstinentie. De unit heeft plaats voor 6 mensen. De behandeling duurt 3 maanden en richt zich intensief op verslavingsproblematiek; daarnaast is er ook oog voor bijkomende psychiatrische en psychosociale problematiek. Door een veilig klimaat te scheppen, krijgt een patiënt intensieve behandeling om voor langere tijd abstinent te zijn. Daarna krijgt de behandeling een ambulant vervolg.

Folder P&V Drugsvrij

P&V HAT-eenheden

P&V heeft 5 HAT-eenheden waar mensen opgenomen kunnen worden voor een langer durende klinische behandeling gericht op herstel en met de mogelijkheid om te werken aan vaardigheden, gedrag, invulling van de dag en activiteiten.