Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Behandelingen ouderen

Individuele behandeling

De behandeling vindt meestal poliklinisch plaats. Dat betekent dat u voor gesprekken naar onze locaties komt in Utrecht en Zeist. Wanneer dat nodig is komt uw behandelaar bij u thuis. U hebt individuele behandelgesprekken met een psychiater, (klinisch) psycholoog of een andere behandelaar. In principe zijn meerdere behandelaren bij de behandeling betrokken, omdat wij in de specialistische geestelijke gezondheidszorg multidisciplinair werken. Dat betekent dat er meerdere behandelaren zijn betrokken bij de behandeling, met ieder een eigen rol en expertise. Uw partner of naaste betrekken wij bij de behandeling. Dat doen we alleen met uw toestemming. Zo kunnen wij zowel u als uw omgeving de steun te bieden die nodig is. Sommige behandelonderdelen kunt u ook thuis volgen via uw computer. U hebt dan contact met uw behandelaar via een beveiligde internetverbinding.

Deeltijdbehandeling

Soms is poliklinische behandeling niet genoeg om uw klachten en problemen te verminderen. Bijvoorbeeld als u last heeft van ernstige somberheid of angsten die al langere tijd bestaan. U komt dan een of meerdere dagen per week naar een van onze locaties voor deeltijdbehandeling. U volgt tijdens die dagdelen groepsbehandeling in combinatie met individuele gesprekken met uw behandelaar.

Groepsbehandeling

U kunt ook gebruikmaken van groepsbehandeling. Dit doet u naast uw individuele gesprekken met uw behandelaar. In een groep vindt u herkenning en erkenning in de problemen van lotgenoten. De deelnemers gaan samen aan het werk en u leert van elkaars ervaringen. Activiteiten zijn:

  • tijdsbesteding;
  • beweging;
  • inzicht krijgen in problemen;
  • het (opnieuw) leren van vaardigheden.

Kliniek

Het kan zijn dat u tijdelijk niet meer thuis kunt verblijven omdat de psychiatrische en/of de lichamelijke problemen te groot zijn. In dat geval is een opname mogelijk in onze kliniek.