Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Behandelingen jongvolwassenen

Altrecht biedt voor jongvolwassenen ambulante zorg en meer intensieve behandeling.

Na de intake bepaal je samen met de behandelaar welke vorm van behandeling het beste past. Daarna maak je samen een behandelplan als leidraad voor de behandeling. We maken duidelijke afspraken over de duur van de behandeling: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De duur van de behandeling hangt af van de ernst van de aandoening en hoe snel je klachten afnemen. Dat kan variëren van enkele weken tot langer dan een jaar. Uitgangspunt is dat een behandeling niet langer dan twee jaar duurt.

Groepsbehandeling

In groepsbehandeling gaat het om samenwerking, herkenning en uitwisseling van ervaringen met andere groepsleden (= leeftijdgenoten). In sommige groepen staat een specifiek thema centraal, zoals angst, depressie, zelfbeeld of leren omgaan met emoties. Daarnaast zijn er groepsbehandelingen zoals de schema- en de modigroep. Daarbij richt je je op omgang met anderen en word je meer bewust van terugkerende patronen, 

Altrecht biedt de volgende groepsbehandelingen:

Deeltijd schematherapie jongvolwassenen

Heb je meer nodig dan een ambulante groepsbehandeling? Loop je op meerdere levensgebieden vast en heb je starre patronen in je denken en gedrag ontwikkeld die je moeilijk kunt doorbreken? Dan is deze deeltijd schematherapie wellicht iets voor jou. Het programma bestaat uit drie dagen met verschillende groepstherapieën. We werken vanuit de schematherapie en betrekken belangrijke naasten bij de behandeling.

Voor meer informatie zie Folder Driedaagse deeltijd Jongvolwassenen

PlusPunt jongvolwassenen

Vanwege een personeelstekort is er een tijdelijke stop in het aanbod PlusPunt JOVO Zeist met ingang van 18 februari 2021. Voor cliënten die bij ons nog in zorg zijn, geldt dat we de behandeling afmaken conform de afspraken die gemaakt zijn. 

Dit kortdurende basisprogramma is bedoeld voor jongvolwassenen die al een behandeling volgen en die voor een korte periode (3 of 6 weken) een intensiever aanbod nodig hebben. Daarmee willen we een opname voorkomen of extra ondersteuning geven bij een ambulant traject. Daarnaast zetten we het programma in voor observatie, diagnostiek en indicatiestelling. PlusPunt is voor jongvolwassenen met uiteenlopende psychiatrische klachten. We bieden we 4 dagen per week een programma met een vaste structuur en diverse groepstherapieën die aansluiten bij het thema van die dag, zoals het voorkomen van crisis, emotie-regulatie, sociale vaardigheden en activering.

Voor meer informatie zie  Folder Jongvolwassenen PlusPunt.

Gezins- en relatietherapie

In gezins- of relatietherapie kom je samen met gezinsleden of je partner naar therapiegesprekken. We kijken dan hoe jullie elkaar beïnvloeden. Bepaalde patronen van omgang met elkaar kunnen het moeilijker maken om problemen te veranderen. Samen met de systeemtherapeut zoek je naar oplossingen om patronen in de praktijk te doorbreken.

POD (Peer-supported Open Dialogue)

Peer-supported Open Dialogue is een netwerkgesprek waarin het luisteren naar elkaar centraal staat. In deze gesprekken sturen we niet naar een oplossing of andere interventie. Alle personen uit jouw netwerk zijn hierbij aanwezig (familie of belangrijke anderen) en kunnen zich uitspreken. Het luisteren naar elkaar levert ruimte op voor betekenisgeving en oplossingen.

Medicijnen

In de behandeling kun je naast therapiegesprekken ook medicatie krijgen. Een psychiater of arts schrijft dit dan voor en controleert het ook. Dit gebeurt in overleg met de individuele of groepsbehandelaar. Medicijnen kunnen je klachten verminderen en de effectiviteit van de therapie vergroten.