Behandelmogelijkheden bij Kinder- en jeugdpsychiatrie

Hieronder vind je per diagnose het behandelaanbod en een aantal folders. Niet van elke behandelvorm is een folder. Voor ouders die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij de opvoeding, is er de cursus ACTief opvoeden. Als uw zoon of dochter in behandeling is bij Altrecht kan e-health onderdeel zijn van de behandeling. Er is een uitgebreid aanbod e-healthmodules voor kinderen, jongeren en hun ouders/naasten via Karify.

ADHD en gedragsproblemen

Voor een aantal behandelingen hebben we folders gemaakt die je hieronder kunt downloaden.

Folders voor groepsbehandeling ADHD en gedragsproblemen

 

8 – 12 jaar

12 – 18 jaar

Wil je meer weten over ADHD?

 

Angststoornissen

ACT your way (folder voor jongeren 15 - 25 jaar)

 

 

Autisme

Het behandelprogramma is afhankelijk van de hulpvraag, de behandeldoelen en de mogelijkheden en beperkingen van uw kind en uw gezin. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden: 

Karima

"Heeft geen taal nodig

Lees meer

Individueel

  • Psychotherapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Psycho-educatie 8 tot 18 jaar
  • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
  • Psycho Motore Therapie (PMT)
  • TIAB (Toeleiding Intensieve Ambulante Behandeling)

Groepsbehandeling

Gezinsbehandeling & ouderbegeleiding

(Zeer) jonge kinderen tot 6 jaar met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis kunnen terecht bij Poli Het jonge kind voor observatie, diagnostiek en behandeling.

Folder Intake en diagnostiek Autisme (6 - 18 jaar)

 

Wil je meer weten over autisme?

Depressieve stoornissen

ACT your way (folder voor jongeren 15 - 25 jaar)

Dwangstoornissen

Behandelmogelijkheden Trauma

Alles over medicijnen bij angst, depressie, PTSS en regulatieproblemen

 

Wil je meer weten over trauma?

 

ACTief opvoeden: cursus voor ouders

Opvoeden is niet altijd even makkelijk. Als uw kind ernstige ontwikkelingsproblemen of psychische problemen heeft, kunt u als ouder het opvoeden zelfs als lastig gaan ervaren.Vooral omdat u niet alleen te maken heeft met het gedrag en gevoelens van uw kind(eren), maar ook met emoties van uzelf. Meestal lukt het ouders om met behulp van de psycho-educatie en de ouderbegeleiding, de ontwikkeling van hun kind te begeleiden. Maar er zijn ook situaties waarin deze vormen van begeleiding ontoereikend zijn. Dan is de cursus ACTief opvoeden een goede aanvulling op het bestaande behandelaanbod.

Cursus ACTief opvoeden