Altrecht Aventurijn

Onrust Den Dolder
In verband met de ontstane onrust in Den Dolder, is een gemeenschappelijke website met de gemeente gelanceerd. Zie: www.zeist.nl/samenverderdendolder.

 

Welkom bij Aventurijn

Aventurijn is een dochterorganisatie van Altrecht GGz.

De teams van Aventurijn behandelen en begeleiden mensen met psychiatrische stoornissen die in de problemen zijn geraakt, omdat zij door hun gedrag andere mensen of zichzelf schade toebrengen. Bijvoorbeeld mensen die hun agressie niet kunnen controleren omdat ze beïnvloed worden door stemmen.

Aventurijn richt zich op mannen en vrouwen van alle leeftijden met een IQ vanaf vijftig. Sommige mensen worden behandeld in opdracht van justitie omdat ze strafbare feiten hebben gepleegd. De factoren die het gedrag bepalen zijn heel verschillend. Binnen Aventurijn worden die factoren geanalyseerd en bekeken hoe deze gunstig beïnvloed kunnen worden.

Aventurijn werkt aan het versterken van haar patiënten, zodat ze maatschappelijk kunnen re-integreren en het gedrag dat tot delicten leidt te verminderen. De behandeling wordt zowel klinisch als ambulant uitgevoerd, afhankelijk van de situatie van de patiënt.

Aventurijn is HKZ gecertificeerd.

Aventurijn werkt samen met de Kijvelanden en Palier als Fivoor: www.fivoor.nl.
Aventurijn-Fivoor-e-mail-signage

Zorgeenheden

Aventurijn Jeugd
Aventurijn Wier (SGLVG)
Aventurijn Forensisch

Contact

Aventurijn
Eikenpage 2
3734 AC Den Dolder
030-225 6181
aventurijn@altrecht.nl

Daarnaast is voor inwoners en winkeliers van Den Dolder de buurtcoach  actief  (06-51 42 3309 en buurtcoach@altrecht.nl).
De buurtcoach is het aanspreekpunt, met het doel een goed leef- en woonklimaat te realiseren op en rondom de Willem Arntsz Hoeve. U kunt bij de buurtcoach terecht met uw zorgen en ideeën.
De buurtcoach is zeven dagen per week actief op het terrein, in het dorp en rondom het station, van 15.30 tot 23.30. Buiten deze tijden wordt de telefoon doorgeschakeld naar een collega.

Bestuur Aventurijn

Floor van Dijk, bestuurder van Aventurijn, is bereikbaar via bovenstaand email-adres.