Spring naar content

Bel uw huisarts of huisartsenpost

Altrecht neuropsychiatrie Vesalius

Altrecht Neuropsychiatrie Vesalius helpt je als je problemen hebt door niet-aangeboren hersenletsel. Je kan klachten houden na schade aan je hersenen. Daardoor loop je in het dagelijks leven vast. Soms krijg je ook psychische problemen. Zo zorgt hersenletsel ervoor dat je leven uit balans raakt. Vooral als je al last had van somberheid, angst of nare gebeurtenissen uit het verleden. Neuropsychiatrie Vesalius helpt je als je NAH en psychische problemen hebt.

Wat kun je verwachten?

Samen maken we de zorg passend voor jou. Jouw vraag staat centraal. We beginnen met kijken naar je de mensen om je heen, je netwerk. Dan kijken we welke doelen je wil behalen. En welke dingen je hierbij in de weg staan.

Je leert zo zelfstandig mogelijk te leven met de gevolgen van een aandoening, beperking of chronische ziekte. We betrekken je naasten zo goed mogelijk. Zo krijg je genoeg steun uit in je eigen omgeving. Soms overleggen we ook met andere zorgverleners die je helpen. Zo stemmen we samen de zorg af op wat jij nodig hebt. 

Hoe ziet de behandeling eruit?

We beginnen met de behandeling van jouw hulpvraag. Waar loop je vast? Hoe kan daar verandering in komen? Wie heb je daarbij nodig? Samen kijken we welke behandeling nodig is om te werken aan jouw herstel. 

Voorbeelden van doelen voor behandeling:

 • Beter zelfstandig leren leven in je eigen omgeving
 • Meer inzicht krijgen en leren omgaan met je beperkingen
 • Aan de slag met gedachten en gevoelens die in de weg staan van herstel
 • Het leren omgaan met bijvoorbeeld verminderde energie en sneller geprikkeld raken

Je kan kan een individuele behandeling volgen (één op éen) of een groepsbehandeling.

Individuele behandeling vindt in het echt of online plaats.

Je kan verschillende groepsbehandelingen volgen:

 • Vergroten van de belastbaarheid
 • Vermindering van prikkelbaarheid 
 • Acceptance- and commitment therapy
 • Licht traumatisch hersenletsel (LTH) -groep
 • Oriënterende groepsbehandeling (uitleg over de gevolgen van NAH)
 • Jongerengroep (voor jongeren tussen 18-30 jaar oud)
 • Schematherapiegroep
 • Lotgenotengroep
 • Systeemtherapie (hierbij worden jouw partner en/of naasten betrokken)

Wat doet Altrecht Neuropsychiatrie Vesalius nog meer?

Soms is het nodig om je klachten wat beter te onderzoeken. Bijvoorbeeld omdat het nog niet helemaal duidelijk is waar ze vandaan komen. In dat geval kan een Diagnostiek- & Adviestraject worden gestart. Door verschillende onderzoeken te doen zoeken we uit wat er precies aan de hand is. Zo kan de behandeling goed worden afgestemd op jouw specifieke klachten en sterke kanten. Je kan deze onderzoeken krijgen:

 • Beeldvormend onderzoek (MRI): een beeld van de hersenen maken
 • Psychiatrisch onderzoek
 • Neuropsychologisch en/of intelligentie-onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Ergotherapeutisch onderzoek
 • Psychomotorisch onderzoek
 • Sociaal maatschappelijk onderzoek

We bespreken de resultaten van de onderzoeken met jou en je naasten in een adviesgesprek. Op basis van de onderzoeken krijg je een passend advies voor  verdere behandeling of begeleiding.

Sinds kort is er ook een behandeling als je licht traumatisch hersenletsel (LTH) hebt. Bij LTH worden de hersenen door een klap op het hoofd door elkaar geschud. Hierdoor was je even buiten bewustzijn. Of je hebt een “gat” in je geheugen. 

Als je LTH hebt, kan je hier last van hebben:

 • duizeligheid
 • wazig zien
 • problemen met je geheugen
 • moeite met concentratie
 • vermoeidheid
 • gevoeligheid voor licht en geluid

Heb je LTH en heeft een eerdere behandeling niet geholpen? Bijvoorbeeld bij de psycholoog of bij de revalidatie? Dan kan Altrecht Neuropsychiatrie Vesalius je misschien helpen.

Altrecht Neuropsychiatrie Vesalius organiseert regelmatig bijeenkomsten voor naasten. Neem contact met ons op om te informeren naar de volgende bijeenkomst (locatie Woerden of locatie Amstelveen ). 

Altrecht Neuropsychiatrie Vesalius voert ook wetenschappelijk onderzoek uit. Zo maken we de zorg beter.

Voor dit onderzoek hebben we onze cliënten nodig. Als je kan meedoen aan een onderzoek, vragen we dat aan je. Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig. Je gegevens worden anoniem gemaakt voordat ze gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Door mee te doen help je mee zorg je dat er meer kennis over hersenletsel komt.

Wil je meer weten over de onderzoeken die nu bezig zijn? Neem dan contact op: locatie Amstelveen of locatie Woerden

Locatie en contact

Altrecht Neuropsychiatrie Vesalius heeft een locatie in Woerden. Op deze pagina vind je ook contactinformatie.