Wijzigingen specialistische GGZ regio Woerden

7 december 2015

De organisatie van de specialistische GGZ in de regio Woerden wijzigt vanaf 1 januari 2016. Altrecht en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (die nu samenwerken in het Regionaal Psychiatrisch Centrum Woerden, RPCW) en het St Antonius Ziekenhuis gaan deze zorg in de toekomst anders organiseren. Behandelingen voor mensen met een psychiatrische aandoening blijven beschikbaar in de regio.

Wat gaat er veranderen?

Het samenwerkingsverband RPCW, waar de gesloten kliniek nu onderdeel van is, houdt op te bestaan. De zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening blijft beschikbaar in de regio en wordt na 1 januari aangeboden door Altrecht, het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en het Sint Antonius Ziekenhuis.
Deze veranderingen zijn het gevolg van zorginhoudelijke ontwikkelingen en worden ook door de zorgverzekeraars aan ons gevraagd.

Poliklinische en ambulante behandeling

Altrecht biedt in Woerden straks specialistische, ambulante behandeling op maat, zowel poliklinisch als bij mensen thuis. Patiënten en hun naast betrokkenen kunnen vanaf 1 januari 2016 op dezelfde locatie in Woerden terecht voor goede specialistische poliklinische psychiatrische behandeling op het gebied van onder andere stemmings-, angst- en bipolaire stoornissen, psychosomatiek, persoonlijkheidsstoornissen en niet aangeboren hersenletsel. Het aanbod aan FACT zorg wordt uitgebreid.

Klinische zorg

Patiënten die ondanks deze specialistische behandeling klinische zorg nodig hebben, worden vanaf 1 januari 2016 bij Altrecht in Utrecht opgenomen. Door klinische voorzieningen samen te voegen is het mogelijk betere (intensieve) zorg te leveren aan mensen met acute psychiatrische problemen.

Zorg voor (aanstaande) moeders

De zorg voor (aanstaande) moeders met psychiatrische problemen (Moeder-Baby Unit) verhuist naar de afdeling Psychiatrie & Psychologie van het St Antonius Ziekenhuis, locatie Leidsche Rijn.